Leeg

Brand Compliance ISO gecertificeerd voor informatiebeveiliging


Brand Compliance is nu ISO 27001 gecertificeerd (verstrekt volgens ISO/IEC 27006) door de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze Raad heeft de procedures van Brand Compliance getoetst volgens de ISO 27006 norm en geaccordeerd, waardoor Brand Compliance nu ISO 27001 certificeringen (voor informatiebeveiliging) mag uitgeven onder accreditatie.

Veel organisaties hebben dagelijks te maken met vertrouwelijke en/of privacygevoelige gegevens. Het is essentieel dat deze informatie ‘niet op straat komt te liggen’. Enerzijds omdat organisaties klantgegevens willen beschermen en anderzijds omdat wet- en regelgeving op dit gebied steeds strenger worden. Met de ISO 27001 norm op het gebied van informatiebeveiliging kunnen organisaties laten zien dat zij op een verantwoorde wijze om gaan met vertrouwelijke gegevens.

De ISO 27001 norm is dé wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. De basis hiervoor is de implementatie van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem, waarin aan de hand van een risicoanalyse wordt vastgelegd welke beheers- en borgingsmaatregelen de organisatie heeft getroffen met betrekking tot informatiebeveiliging.

De RvA is de nationale accreditatie-instantie in Nederland. De RvA accrediteert op basis van internationale ISO-normen certificerende instellingen. Accrediteren is het bevestigen van de deskundigheid, de onafhankelijkheid en het verbetervermogen van een certificerende instelling. Brand Compliance werd door de RvA competent verklaard voor het uitvoeren van audits volgens de ISO 27001 norm (in overeenstemming met de vereisten van ISO 27006:2015). Daarmee mag de certificerende instelling ISO 27001 certificaten uitgeven onder accreditatie. Bekijk de Brand Compliance website voor informatie over andere accreditaties.


Lees Meer
Leeg