Leeg

VPS Nederland en ParkBee creëren nieuwe parkeermogelijkheden


Leegstandbeheerder VPS Nederland en techbedrijf ParkBee brengen hun kennis van leegstand- en parkeerbeheer samen. De partijen gaan een samenwerking aan om parkeerplekken bij leegstaand vastgoed te exploiteren.

De parkeerdruk in Nederland blijft toenemen, terwijl parkeerplaatsen bij leegstaande gebouwen vaak niet optimaal benut worden. Het creëren van ‘pop-up’ parkeerplaatsen op onbenutte plekken biedt een oplossing voor het parkeerprobleem op populaire plekken in steden. Daarnaast kunnen eigenaren van leegstaande gebouwen door tijdelijke parkeerplaatsexploitatie toch nog inkomsten genereren uit hun leegstaande objecten. Rafael Azizahamad, projectleider bij VPS, vertelt hierover: ‘Onze samenwerking met ParkBee helpt ons om de parkeerlocatie bij een tijdelijk leegstaand gebouw optimaal te benutten. De eigenaar van het vastgoed haalt inkomsten uit leegstand en voor de consument betekent het betaalbaar parkeren in bijvoorbeeld een centrumgebied. Bovendien versterkt de aanwezigheid van een veelgebruikte parkeerplaats de veiligheid rondom een leegstaand pand. De negatieve gevolgen van leegstand worden voorkomen en er vindt zinvol gebruik van schaarse parkeerruimtes plaats.’

Deze pop-up parkeerplaatsen zijn voor consumenten voordeliger dan de reguliere parkeergarages en bieden extra parkeergelegenheid op plaatsen waar vaak een tekort is, zoals in centrumgebieden. Toegang tot de parkeerplaats en het betalen gaat via de Park-line of Parkmobile app. De eerste pop-up parkeerplaats van VPS en ParkBee is inmiddels gelanceerd aan de Waldorpstraat in Den Haag.

Accountmanager Mitch Nijburg van ParkBee is de schakel tussen ParkBee en VPS. Over de samenwerking is hij zeer positief. ‘Het doel van ParkBee is om slimmer om te gaan met bestaande ruimte in een stad. Door samen met VPS leegstand beter te benutten, maken we dit mogelijk. Als gevolg staan er minder auto’s op straat geparkeerd. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van een stad, in dit geval Den Haag. Daar zijn we erg trots op.’


Lees Meer

meer nieuws

Leeg