Leeg

Menselijk blijven in digitale wereld is uitdaging voor communicatieprofessionalsHogescholen Leiden en Groningen onderzoeken het werk van communicatieprofessionals in Nederland. Van deze professionals ziet 31% de digitalisering van het communicatievak als belangrijkste ontwikkeling, waaronder social media, webcare, algoritmen en digitale concepten als big data, kunstmatige intelligentie en virtuele realiteit. Dit stelt nieuwe eisen aan de profilering van organisaties door zo persoonlijk mogelijk om te gaan met belanghebbenden.

Digitalisering versus personalisering
Structurele groei van communicatie via smartphones, webcare, voicetechnieken, kunstmatige intelligentie, virtuele realiteit en sociale media maakt dat communicatieprofessionals zich steeds verder moeten bekwamen in digitaal communiceren. In de mediaexplosie met fake news en groeiend wantrouwen vinden communicatieprofessionals het lastig mensen te bereiken in hun gesloten netwerken.

Lector PR & sociale media Piet Hein Coebergh van Hogeschool Leiden ziet dat organisaties voor steeds meer mensen aanspreekbaar willen zijn: “Dat proberen organisaties en communicatieprofessionals door een imago van betrouwbaarheid, betrokkenheid en gedeelde waarden. Met medewerkers als ambassadeurs. Paradoxaal genoeg lenen digitale instrumenten als big data en social media zich goed om mensen persoonlijk te benaderen.” Uit het onderzoek blijkt verder dat levendige instrumenten als beeld, film, storytelling en gedeelde belevenissen - met respect voor privacy – daarbij helpen.

Professionalisering
Van deze dynamische digitale realiteit moet de communicatieprofessional verstand hebben - en dat is een stuk complexer dan de medewerker communicatie dertig jaar geleden moest kunnen. Aansluiting, coaching of zelfs integratie met andere staffuncties, zoals HRM, Marketing, Finance en ICT, zal naar verwachting toenemen. Wendbaar, snel en luisterend inspelen op de omgeving is van toenemend belang, dus agility, "always on", scrum, lean en andere Angelsaksische termen blijven volgens communicatieprofessionals actueel.

Resultaten
De antwoorden op de vraag: “Wat ziet u als de belangrijkste ontwikkeling in het communicatievak de komende drie jaar?” zijn gerubriceerd in onderstaande 22 categorieën, waarbij de grootste drie een sterke samenhang vertonen:

Onderzoekers van Hogeschool Leiden en Hanzehogeschool Groningen doen sinds september 2018 op nationale schaal kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de omvang en inhoud van het werk van communicatieprofessionals. Inmiddels hebben meer dan 500 communicatieprofessionals meegewerkt aan het onderzoek. Meer over het onderzoek: https://www.hsleiden.nl/pr-en-social-media/onderzoek/nationaal-onderzoek-communicatieprofessionals  In juni 2019 verwachten onderzoekers dr mr HPT Coebergh MBA, drs M Schriemer en dr W. Elving hun eindrapportage te kunnen leveren, inclusief een inschatting van het totaal aantal communicatieprofessionals in Nederland.


Lees Meer
Leeg