Leeg

Unica maakt sterke omzetgroei doorUnica heeft na de goede resultaten in de afgelopen jaren opnieuw sterke groeicijfers behaald. Over 2018 groeide de omzet met 20% naar € 477 miljoen (2017: € 398 miljoen). De nettowinst steeg met 10% naar € 19,4 miljoen (2017: € 17,6 mln.). Met deze resultaten was het afgelopen boekjaar voor Unica het vijfde achtereenvolgende jaar waarin een aanzienlijke omzet- en winststijging werd geboekt. Ook de komende jaren verwacht Unica verder te groeien door autonome groei en gerichte overnames.

Unica kende in de afgelopen vijf jaar een verdubbeling van de omzet en een verzevenvoudiging van de operationele winst (EBITDA). De omzet- en winstgroei in 2018 werd veroorzaakt door autonome groei en de in 2017 gerealiseerde acquisities van Nsecure en Pro-Fa Automation. Het operationele resultaat (EBITDA) groeide met 20% van € 29,4 miljoen naar € 35,2 miljoen.

Het aantal eigen medewerkers van Unica steeg in 2018 met 7% naar 2.365 FTE (ultimo 2017: 2.201 FTE). In de komende jaren verwacht Unica een groei van het aantal eigen medewerkers naar 2.800 FTE. In aanvulling daarop zal ook de inhuur van flexibele arbeidskrachten de komende jaren verder groeien. In 2018 werkten circa 450 FTE op flexibele basis voor Unica. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de groei van de opdrachtenportefeuille zal Unica ook de komende jaren volop aandacht geven aan betrouwbaar, gezond en aantrekkelijk werkgeverschap.

De marktvraag naar het upgraden, verduurzamen en transformeren van bestaande gebouwen nam opnieuw toe, zij het nog steeds minder dan nodig is voor de noodzakelijke verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook de vraag naar meer intelligentie in de gebouwde omgeving stuwt het aantal opdrachten.

De goede prestaties in de afgelopen jaren zijn onder meer gerealiseerd doordat Unica in de afgelopen jaren zijn netwerk van bedrijven verder heeft ontwikkeld. Hierdoor kan beter in de veranderende marktvraag naar duurzamere en intelligentere gebouwen en installaties worden voorzien. Het Unica-netwerk bestaat uit bedrijven die zelfstandig en onafhankelijk opereren en tegelijkertijd nauw samenwerken om klanten integrale oplossingen te kunnen bieden. De structuur van de bedrijvengroep bestaat uit drie organisatieonderdelen: Building Services, Building Projects en Gespecialiseerde Bedrijven.


Lees Meer
Leeg