Leeg

PostNL legt focus op potentieel van Pakketten


Bij de Capital Markets Day van PostNL presenteert deze een strategie-update voor het pakkettenbedrijf, gericht op margeverbetering en verlaging van de kosten per bezorgd pakket. Het pakkettenbedrijf kan op die manier een betere balans realiseren tussen volumegroei, winstgevendheid en duurzame cashgeneratie.

PostNL maakt ook bekend dat het met ingang van 2020 nieuwe financiële maatstaven gaat hanteren. Het gaat om genormaliseerde EBIT (earnings before interest and tax) en FCF (free cash flow). Deze maatstaven zijn gekozen om de zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van de financiële resultaten te verbeteren.

Herna Verhagen, CEO PostNL: “PostNL speelt een sleutelrol in de sterke groei van e-commerce in de Benelux. Ons pakkettenbedrijf is de afgelopen vijf jaar met bijna 100% gegroeid en bezorgt inmiddels 251 miljoen pakketten per jaar. Onze strategie-update bevat een aantal elementen om de groei van e-commerce verder vorm te geven. We streven naar hogere klanttevredenheid met innovatieve oplossingen, nieuwe diensten en een verbeterde digitale interactie met de consument. Door verbetering van klantwaarde, een sterke focus op efficiëntie en innovatieve investeringen in onze capaciteit kunnen we de gemiddelde marge per pakket verbeteren. Gebalanceerde groei, winstgevendheid en duurzame cashgeneratie, gekoppeld aan de behoeften van de maatschappij, onze mensen en het milieu, vormen de basis voor waardecreatie voor al onze stakeholders.”Betere balans tussen volume en waarde
De strategie van Pakketten is gericht op waardecreatie door optimalisatie van klantwaarde en diverse andere commerciële en operationele initiatieven. Door optimalisatie van de collectie, het transport en de netwerkbeheersing worden de kosten per pakket lager. Door meer en beter digitaal contact met de consument kunnen we het pakket vaker bij de eerste bezorgpoging aan de klant overhandigen. Daardoor kost het bezorgen minder tijd en maken we minder kilometers.
PostNL gaat uit van een volumegroei van 14% CAGR (2018-2022). De uitbreiding van logistieke oplossingen met een focus op nichemarkten en aanvullende diensten zijn een aanvulling op de dienstverlening. De internationale activiteiten van Spring helpen de groei van Pakketten. Dit komt door de optimalisatie van het grensoverschrijdende netwerk en doordat het de netwerken in de Benelux voedt. Een en ander vertaalt zich naar een verder te verwachten aanhoudende omzetgroei (aanname: 10-12% CAGR 2018-2022), met een betere balans tussen volume en waarde.

Lagere kosten per pakket
Om toekomstige volumegroei te faciliteren blijft PostNL in extra capaciteit investeren en zich richten op het realiseren van verdere netwerkefficiëntie op de benuttingsgraad. PostNL is voornemens om in 2021 een sorteercentrum voor kleinere pakketten op een centrale locatie in Nederland te openen. Deze sorteeroplossing voor kleine pakketten is sterk geautomatiseerd en is 24/7 operationeel, wat zal leiden tot lagere sorteerkosten. Omdat kleine pakketten op dit moment goed zijn voor circa 40% van hets totale volume kan dit sorteercentrum de distributiecapaciteit in het bestaande netwerk aanzienlijk verbeteren.

Een duurzaam postbedrijf
Bij Mail in Nederland vraagt de structurele daling van de postvolumes om een voortgaande nadruk op de realisatie van kostenbesparingen. De eerder aangekondigde, voorgenomen consolidatie van de Nederlandse postnetwerken is van essentieel belang om de postmarkt in Nederland betrouwbaar, betaalbaar, innovatief en voor iedereen toegankelijk te houden. Datzelfde geldt voor regelgeving die aansluit op een markt die structureel krimpt. Het is ook een voorwaarde voor duurzame winstgevendheid en cashflow. De voorgenomen consolidatie van de netwerken legt daarmee het fundament voor een duurzame postvoorziening in Nederland. De elementen van de voorgenomen consolidatie en de daaropvolgende integratie zijn hetzelfde als op 25 februari 2019 gepresenteerd. Een en ander wordt geactualiseerd zodra de voorgenomen transactie is afgerond.

Nieuwe financiële maatstaven
PostNL maakt ook bekend dat het met ingang van 2020 nieuwe financiële maatstaven gaat hanteren: genormaliseerde EBIT (earnings before interest and tax) en FCF (free cash flow). Deze maatstaven zijn gekozen om de zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van de financiële resultaten van PostNL te verbeteren.


Lees Meer
Leeg