Leeg

Schouder aan schouder voor een leven lang gezond werken


Op dinsdag 14 mei tekenden ISS Facility Services en Capability voor een driejarige samenwerking, waarbij het fit en gezond houden van de medewerkers van ISS centraal staat. Met deze keuze verruimt ISS de aandacht naar het gezond houden van haar medewerkers en het voorkomen van langdurige uitval. Capability en ISS gaan samen het te hoge ziekteverzuim onder de medewerkers van ISS, werkzaam in onder andere catering, hospitality, technische dienst en schoonmaak duurzaam verlagen.

ISS heeft voor Capability gekozen vanwege haar innovaties op het gebied van de verdere verbetering van de vitaliteit van medewerkers en de sterke focus op preventie en duurzame inzetbaarheid. Met deze samenwerking slaan wij de weg in van het versterken van menskracht binnen ISS. Tezamen zullen ISS en Capability verdere dienstverlening ontwikkelen die bijdraagt aan de geformuleerde doelstellingen. Met oog voor fysieke en mentale gesteldheid ondersteunt Capability ISS, zodat medewerkers goed toegerust zijn om een leven lang gezond te blijven werken.

Capability onderscheidt zich door een aanpak die enerzijds voorkomt dat een medewerker uitvalt. Anderzijds, als uitval niet te voorkomen is, zorgt Capability ervoor dat snel duidelijk is wat de achterliggende oorzaken van de uitval zijn. Hierdoor kan Capability heel gericht aan de slag met re-integratie.


Edu Peek (ISS - links) en Titus Kramer (Capability - rechts)


Lees Meer

meer nieuws

Leeg