Leeg

AZEB-methode maakt energieneutraal bouwen realiteit


Op dit moment vergt energieneutraal bouwen een relatief hoge investering. De drempel verlaagt als het betaalbaarder wordt voor ontwikkelaars, bouwers en bewoners. Dat zal leiden tot versnelling van de energietransitie én implementatie van de Europese richtlijnen.

Hoe maak je grote ambities waar én hou je het betaalbaar? Het stappenplan van AZEB is het antwoord: dit is de routekaart voor alle bij de bouw betrokken stakeholders om hoogwaardige betaalbare energieneutrale gebouwen te ontwikkelen. Er is niets nieuws ontwikkeld, AZEB is gebaseerd op bestaande kennis. Het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) wordt in Nederland uitgevoerd door vereniging DNA in de bouw, er doen 8 partners uit 6 EU-landen aan mee.


De AZEB-methodologie staat voor een kompas met duidelijke indicatoren wat een AZEB is, een routekaart met 27 mijlpalen,
een persoonlijke route met overzicht van activiteiten per rol en uit een persoonlijke rugzak met nuttige kennis, vaardigheden
en hulpmiddelen om te gebruiken in elke activiteit of stap.


De AZEB-methode organiseert de soms overweldigende hoeveelheid bestaande oplossingen voor betaalbare bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) en faciliteert zowel beleidsmakers als experts. Elk van de 27 stappen staat voor een reeks belangrijke activiteiten en/of beslissingen om een betaalbare BENG te ontwikkelen. Ze zijn georganiseerd in de vier belangrijkste projectfasen: initiatief, ontwerp, constructie en gebruik & onderhoud. De meeste stappen zijn onderling gerelateerd en afhankelijk van elkaar. De aangeboden oplossingen zijn technisch, maar ook afkomstig van andere kennisgebieden, zoals financiën, contractering en procesmanagement.

Samen de klantreis maken
De kern van de AZEB-aanpak is: betrek de benodigde professionals uit alle projectfasen vanaf de initiatief- en ontwerpfase, dan ontstaat een geïntegreerd ontwikkelproces met een multidisciplinair team. Alleen door samen de klantreis te maken wordt een betaalbare BENG realiteit. De ins en outs van elke stap, inclusief suggesties voor hulpmiddelen en methoden om toe te passen, zijn binnenkort te vinden op de AZEB-website. De eerste versie is nu beschikbaar in het Engels.

Vanaf 2020 is de uitdaging voor de hele EU om betaalbaar te bouwen met hoge energienormen. Met dit perspectief ontwikkelde AZEB de methode om nieuwbouw BENG's te realiseren met meer waarde voor minder geld. Het stappenplan is ook voor renovatie bruikbaar. AZEB heeft de bestaande (technische en niet-technische) kennis in Europa geïnventariseerd en samengebracht in deze nieuwe methodologie. Er is geen nieuwe kennis ontwikkeld. AZEB is bruikbaar in de verschillende Europese culturen en klimaatzones.


De kern van de AZEB-aanpak is: betrek de benodigde professionals uit alle projectfasen vanaf de initiatief- en ontwerpfase,
dan ontstaat een geïntegreerd ontwikkelproces met een multidisciplinair team. Alleen door samen de klantreis te maken
wordt een betaalbare BENG realiteit.


Sommige stappen zijn misschien al bekend bij reguliere projecten. De manier waarop AZEB voorstelt deze stappen te nemen, verschilt echter van hoe we gewend zijn om te ontwikkelen en te bouwen. De methode volgt de reguliere fasen en activiteiten in een bouwproject, maar de aanpak voor een betaalbare BENG is anders.

AZEB Summer School deze zomer in Nederland
Het laatste jaar van AZEB focust op het uitrollen van de methode in lesmateriaal – onder meer via e-learning – en tal van andere kennisoverdracht. Op 27 augustus start Kennisinstituut KERN met de 4-daagse Summer School waarin bouwexperts en opdrachtgevers zich deze methodologie eigen kunnen maken.

AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. Met AZEB is een bedrag van bijna 2 miljoen euro gemoeid.

Vereniging De Nieuwe Aanpak in de Bouw (DNA) is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het EU-project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Er werken 8 partijen uit 6 EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project duurt van 2017 tot medio 2020.


Lees Meer

meer nieuws

Leeg