Leeg

Gom Onderwijs lanceert Behavior Learning Lab


Gom Onderwijs gaat gedragsbeïnvloeding inzetten als instrument om vervuiling op scholen tegen te gaan. Daarvoor heeft het schoonmaakbedrijf het Behavior Learning Lab in het leven geroepen. In samenwerking met opdrachtgevers en studenten wil Gom per jaar twee à drie experimenten in de praktijk uitvoeren. Een eerste proef met een interactieve afvalbak op scholen, de Trash Roulette, bleek voor 49% minder zwerfafval te zorgen.

Het effect van postercampagnes op het gedrag van scholieren is nihil. Daarom grijpt Gom Onderwijs nu gedragsbeïnvloeding aan om het tij te keren. Dat gebeurt met het Behavior Learning Lab, een initiatief dat Gom Onderwijs sectorspecifiek is gestart. Opdrachtgevers worden nauw betrokken bij het project, samen met studenten en partners van Gom Onderwijs.

De ‘denktank’ komt eenmaal per jaar bijeen om samen ideeën voor experimenten te genereren, gericht op gedragsbeïnvloeding. Bruikbare ideeën worden voorgelegd aan de Learning Community, die bestaat uit alle opdrachtgevers van Gom Onderwijs. Twee à drie voorstellen worden per jaar daadwerkelijk uitgevoerd. Onderwijsinstellingen die een experiment uitvoeren op hun school, dragen ook bij in de ontwikkelingskosten. Ervaringen die met de experimenten zijn opgedaan, worden weer gedeeld met de community.

Halvering hoeveelheid zwerfafval
Het idee voor het Behavior Learning Lab is afkomstig van een kennissessie die Gom Onderwijs jaarlijks organiseert. Daar rolde vorig jaar de Trash Roulette uit: een interactieve afvalbak waarmee studenten kleine prijzen kunnen winnen als zij er hun afval in deponeren. Het effect op de vestiging Benthemplein van Zadkine in Rotterdam was opzienbarend. Metingen lieten zien dat in zes weken tijd de hoeveelheid zwerfafval in de kantine zo goed als halveerde. Inmiddels heeft Gom Onderwijs meerdere aanvragen lopen van geïnteresseerde onderwijsinstellingen die ook aan de slag willen met de Trash Roulette.


Lees Meer

meer nieuws

Leeg