Leeg

Konica Minolta print al vier jaar CO2-neutraal


De bestrijding van klimaatverandering vormt tegenwoordig een van onze grootste uitdagingen. Konica Minolta pakt klimaatverandering aan met veel tegenmaatregelen; het vermijden, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot. Ter compensatie van de CO2-uitstoot is Konica Minolta Business Solutions Europe in juli 2015 de samenwerking aangegaan met de internationale klimaatbeschermingsexpert ClimatePartner.

Al vier jaar biedt Konica Minolta zijn klanten een effectieve compensatieoplossing met het programma ‘CO2-neutraal printen mogelijk maken’. Klanten uit elf landen hebben meegedaan aan deze actie en hebben daarmee ruim 10 miljoen kilo CO2 gecompenseerd. In combinatie met andere activiteiten, zoals het koolstofneutraal maken van het Europese hoofdkantoor in Langenhagen en het compenseren van de uitstoot van evenementen en beurzen, heeft Konica Minolta ruim 16 miljoen kilo broeikasgas kunnen compenseren.

"We nemen onze verantwoordelijkheid om onze impact op het milieu te verminderen serieus. Onze inspanningen om onze CO2-uitstoot te beperken, zijn hierbij een belangrijke pijler," zegt Teresa Haller-Mangold, Team Manager Sustainability bij Konica Minolta Business Solutions Europe. "Ons programma 'CO2-neutraal printen mogelijk maken' in samenwerking met ClimatePartner stelt ons in staat om onze Europese klanten een effectief instrument te bieden dat CO2-reductie combineert met compensatie in één programma."

Klanten die deelnemen aan dit programma ondersteunen een Gold Standard-gecertificeerd compensatieproject op Aruba: een windmolenpark met een totale capaciteit van 30 megawatt dat de afhankelijkheid van diesel en andere brandstoffen voor energieopwekking van het eiland effectief vermindert. Dit project gaat de opwarming van de aarde op twee manieren tegen. Ten eerste zorgt verbranding van brandstof om elektriciteit op te wekken alleen al voor aanzienlijke hoeveelheden CO2. Ten tweede moet het Caribisch eiland deze brandstoffen ook uit het buitenland importeren, wat extra belasting voor het klimaat met zich meebrengt. De positieve impact van het project gaat echter verder dan klimaatbescherming: de lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd en de lokale infrastructuur wordt gemoderniseerd en ondersteund. "Deze projecten helpen ons niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken, maar hebben ook een positieve invloed op de lokale samenleving", besluit Haller-Mangold.

In januari 2018 werd het hele Europese hoofdkantoor van het bedrijf CO2-neutraal. Alle uitstoot, van energieverbruik tot woon-werkverkeer en zakenreizen, wordt nu gecompenseerd; ook die van grote internationale bedrijfsevenementen zoals beurzen en de European Leadership Campus (ELC).

Naast het compenseren van de uitstoot schakelt Konica Minolta over op het gebruik van alternatieve energiebronnen. In januari 2019 sloot het bedrijf zich aan bij RE100 en committeerde zich om tegen 2050 100 procent van het elektriciteitsverbruik uit recyclebare bronnen te halen. Het Europese hoofdkantoor van het bedrijf wordt nu al volledig aangedreven door duurzame energie. Al deze activiteiten zijn in lijn met de milieudoelstelling van Konica Minolta, Eco Vision 2050, die in 2009 is opgezet om de CO2-uitstoot tegen 2050 met 80 procent te verlagen ten opzichte van de niveaus in 2005. Konica Minolta ligt goed op schema: de doelstelling voor de middellange termijn van 40 procent voor 2016 werd overtroffen met 49 procent aan emissiebesparingen. De inspanningen van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid worden algemeen erkend. In januari 2019 werd Konica Minolta als een van de "2019 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" (2019 Global 100) genoemd door de in Canada gevestigde Corporate Knights tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF).


Lees Meer
Leeg