Leeg

Cybersecuritytrends voor gebouwen in 2020


De cybersecurity-deskundigen van Honeywell Building Solutions delen hun inzichten en de verwachte veranderingen als gevolg van de gebouwsystemen die steeds opener, meer ‘connected’ en slimmer worden. Ook geven ze advies aan bedrijven hoe ze hun waardevolle activa beter kunnen beschermen tegen cyberaanvallen naarmate hun faciliteiten digitaal transformeren.

De vier voorspellingen voor 2020 zijn:
 
1.     Het aantal cybergerelateerde aanvallen op gebouwen zal waarschijnlijk toenemen naarmate steeds meer met technologie worden uitgerust. Dit leidt mogelijk tot grotere risico’s voor data, reputatie en mensen.

Volgens Gartner bestaan alle ‘connected’ dingen in 2020 voor 81% uit gebouwen. Connected gebouwen vormen echter vaak nog steeds een kwetsbaar toegangspunt en de primaire focus ligt meestal niet op cybersecurity bij het beheer van operationele technologie (OT). Uit onderzoek van Accenture blijkt dat online hackers in toenemende mate misbruik maken van deze zwakte, aangezien het aantal beveiligingslekken in de afgelopen vijf jaar met 65% is toegenomen. We verwachten dat deze lijn zich voortzet en dit kan leiden tot ernstige verstoringen.

2.     Naar verwachting wordt cybersecurity voor OT een belangrijk onderdeel van veiligheid en beveiliging voor veel bedrijven in 2020, aangezien digitalisering en de onderlinge verbondenheid van systemen bedrijven kwetsbaarder maken voor cyberaanvallen.

Gebouwen worden slimmer en hierdoor wordt meer data gegenereerd. Dit maakt de gebouwen kwetsbaarder voor potentiële bedreigingen. Uit onderzoek van het CEB blijkt dat ongeveer 20% van de organisaties met IoT-netwerken al met minimaal één IoT-gerelateerde aanval te maken heeft gehad. Naarmate bedrijven met meer aanvallen en de gevolgen ervan te maken krijgen, zullen ze waarschijnlijk nieuwe en meer robuuste strategieën ontwikkelen om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. We verwachten meer preventieve maatregelen volgend jaar, zoals trainingen gericht op het omgaan met potentiële cyberdreigingen binnen OT en het uitvoeren van cybersecurity-assessments om kwetsbaarheden te identificeren.


3.     Er zal meer vraag komen naar een nieuw soort beveiligingsprofessional, aangezien OT- en IT-verantwoordelijkheden elkaar vaak overlappen.

Volgens Gartner zal het bedrag dat wordt uitgegeven aan de beveiliging van IoT in 2021 ruim verdubbeld zijn tot € 1,9 miljard. Naarmate de cyberdreigingen zich verder ontwikkelen en de vraag naar OT cybersecurity toeneemt, verandert ook de rol van de beveiligingsprofessional. OT- en IT-medewerkers werken steeds meer samen om voorbereid te zijn en te kunnen reageren op cyberaanvallen, maar in 2020 verwachten we steeds meer professionals te zien die thuis zijn op het gebied van zowel OT als IT. Deze medewerkers beginnen hun loopbaan meestal in één functie, maar breiden hun vaardigheden uit naarmate ze meer overkoepelende beveiligingservaring opdoen.

4.     Een wereldwijde standaard voor cybersecurity zal topprioriteit worden in verschillende branches.

In 2020 zal er waarschijnlijk meer focus liggen op de standaardisering van cybersecurity van gebouwen en we denken dat er tenminste één leidende richtlijn voor de beveiliging van OT-systemen van gebouwen zal worden opgesteld. “Er worden verschillende richtlijnen besproken en dat maakt standaardisering een ambitieus doel”, aldus Sehic. “De ontwikkeling naar standaardisering zal komend jaar internationaal zeer waarschijnlijk voor wrijving zorgen.” Honeywell heeft zich dit jaar als een van de oprichters aangesloten bij Global Cybersecurity Alliance (GCA), opgezet door de International Society of Automation (ISA), om de ontwikkeling en implementatie van cybersecurity-standaarden te versnellen.”

 


Lees Meer
Leeg