Leeg

Informatiebijeenkomst over meetrelais en beveiligingsapparatuur


De Nederlandse normcommissie: ‘Measuring Relays and Protection Equipment’ breidt uit. Deze commissie houdt zich bezig met meetrelais en beveiligingsapparatuur voor de besturing, bewaking en beveiliging van netwerken ten behoeve van de elektrische energievoorziening. Donderdag 13 februari 2020 vindt er een bijeenkomst plaats waar wordt toegelicht wat de werkzaamheden van de commissie inhouden.

De laatste jaren vinden er op het gebied van elektriciteitsvoorziening relevante nieuwe ontwikkelingen plaats. Speerpunten daarin zijn HVDC systemen, ‘renewable energy’ en ‘smart grid’ toepassingen. Internationale normalisatie-instituten IEC en CENELEC hechten er grote waarde aan om geschikte en toepasbare normen te ontwikkelen op deze gebieden. Het gaat hierbij om ‘Protection and Control’ functies en aspecten. De Nederlandse normcommissie is een ‘spiegelcommissie’ van de internationale commissie.

Betrokkenen en doelstelling
Bij de IEC normcommissie zijn momenteel 36 landen betrokken.
De Nederlandse normcommissie biedt experts en belanghebbenden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op nationale en internationale normen. De inbreng van inhoudelijke expertise en breed draagvlak leiden daarbij tot vergroting van de acceptatie.


Lees Meer
Leeg