Leeg

Reanimatietraining van Intertraining voor Provincie Noord-Holland


Op de Dag van de BHV, maandag 5 november, verzorgt Intertraining een reanimatietraining voor de medewerkers van Provincie Noord-Holland. Om de aandacht voor het belang van goede bedrijfshulpverleners te vergroten en om medewerkers bewust te maken van de verantwoordelijkheden die de BHV’ers op zich nemen, krijgen de personeelsleden de mogelijkheid deel te nemen aan deze training.

Met de reanimatietraining wordt niet alleen de veiligheid van de organisatie vergroot, ook daarbuiten kunnen de nieuwe vaardigheden heel waardevol zijn. “De manier waarop Provincie Noord-Holland aandacht geeft aan (bedrijfs)hulpverlening is een prachtig voorbeeld voor anderen”, aldus Marloes Kempers, directeur van Intertraining. “Met dit initiatief weten zij niet alleen de aandacht voor het onderwerp te vergroten, ook bieden zij de medewerkers een waardevolle ervaring aan. Volgens mij sla je dan twee vliegen in één klap.”

Tijdens de Dag van de BHV wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Dit jaar vindt de zevende editie plaats op maandag 5 november 2018. Het Thema van Dag van de BHV 2018 luidt: 'Veiligheid kent slechts één tijd… op tijd’ waarbij aandacht wordt geschonken aan het belang van preventie. Veel organisaties besteden deze dag aandacht aan dit veelal onderschatte onderwerp.


Lees Meer

meer nieuws

Leeg