Leeg

Genomineerden voor de FMN Student Award 2018


De jury van de FMN Student Award heeft de 5 genomineerden voor de FMN Student Award 2018 bekendgemaakt. Onder de genomineerden 4 bachelorstudenten en 1 masterstudent. Zij schreven van de 15 inzendingen volgens de jury het onderzoeksrapport met de meeste impact op, of relevantie voor het facilitaire vakgebied. Uit de genomineerden kiezen op 28 november de deelnemers aan het FMN Connect XL Congres ‘DNA: Discover New Ambitions’ de uiteindelijke winnaar.

De 5 genomineerden die op 28 november een kans maken op het winnen van de FMN Student Award 2018 zijn:
1.    Bayan Alasawdeh - Saxion
Titel        : “The Impact of ISO 44001 on FM collaboration”
Onderwerp    : Onderzoek naar de impact van ISO 44001 op de kwaliteit van samenwerking in het
  facilitaire ketenbeheer
2.    Sil Driessen - Zuyd Hogeschool
Titel        : "Blockchain a ‘chainge’ in real estate“
Onderwerp    : Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van blockchain-  technologie voor efficiënter en effectiever beheer en onderhoud van vastgoed
3.    Lisa van Erp - Hogeschool van Arnhem-Nijmegen
Titel        : Waarden transformatie
Onderwerp    : Ontwikkelen van een instrument dat bij veranderingsprocessen in organisaties (nieuwe) waarden en emoties van medewerkers bij elkaar brengt.
4.    Chantal Spruit - Haagse Hogeschool
Titel        : “Facility manager, hier krijg je energie van”
Onderwerp    : Opzetten van een gebruikerslabel voor FM’ers om daadwerkelijk op energie te kunnen sturen
5.    Danique van de Wijngaart - Hogeschool Rotterdam
Titel        : “The power of two”
Onderwerp    : Een andere benadering van facilitaire partnerships met als doel om zo gezamenlijk  aantoonbare waarde te creëren.

Op basis van de beoordelingscriteria voor de award kwam de jury tot het oordeel dat deze studenten het rapport hebben geschreven dat het meeste bijdraagt aan de innovatie en ontwikkeling van het facilitaire vakgebied. Daarnaast speelden criteria als omgevings- en organisatiesensitiviteit, een heldere analyse, de toepasbaarheid in de praktijk en objectiviteit spelen in de selectie een rol. “De 5 genomineerde scripties raken alle aan bijzonder actuele thema’s en geven op basis van gedegen, kritisch onderzoek verrassende maar praktische handvatten voor de praktijk van vandaag en morgen”, aldus de jury bij de bekendmaking van de namen van de 5 genomineerden. In totaal waren er 15 inzendingen, waarvan 3 van masterstudenten.

Facilitaire vakgebied is de winnaar
De jury toonde zich aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van alle inzendingen en de praktische toepasbaarheid van conclusies voor het facilitaire werkveld. “Dat maakte het er voor ons absoluut niet makkelijker op om tot een selectie van maximaal 5 inzendingen te komen. Als dit een doorsnee is van de afstudeerscripties aan de Nederlandse FM-opleidingen, dan is ons vakgebied de absolute winnaar”, aldus de jury.

De komende weken gaat FMN samen met de genomineerden campagne voeren om de impact van het genomineerde onderzoeksrapport onder de aandacht van de te brengen van de (potentiële) bezoeker aan het FMN Connect XL-congres op 28 november. De deelnemers aan dat congres bepalen die dag op basis van podiumgesprekken en een posterpresentatie welke student niet alleen de eer maar ook met entreebewijs voor een internationaal FM-congres in Europa op gaat strijken.

De FMN Student Award is voortgekomen uit de FM Bachelor of the Year en FM Master of the Year. In de vernieuwde opzet ligt de nadruk vooral op de relevantie voor en impact op het facilitaire vakgebied en is het cijfer dat de opleiding aan het onderzoek verbindt minder relevant geworden. FMN wil samen met de facilitaire opleidingen in Nederland met de nieuwe opzet nadrukkelijker bijdragen aan innovatief facilitair onderzoek door studenten en het ontsluiten daarvan. Dit draagt bij aan de gezamenlijke ontwikkeling van het vakgebied. Met het hoge aantal inzendingen lijkt de FMN Student Award al bij de eerste editie succesvol bij te dragen aan die doelstelling. De jury wil dan ook graag dat FMN – als initiatiefnemer van de prijs – gaat onderzoeken hoe ook de niet-genomineerde scripties voor het vakgebied kunnen worden ontsloten.

P


Lees Meer

meer nieuws

Leeg