Leeg

Erik van Eerten en Annabel Jansen winnaars FMN Student Awards 2019


Bachelorstudent Erik van Eerten en masterstudent Annabel Jansen werden gisteren uitgeroepen tot winnaars van de FMN Student Awards 2019. Erik wist de prijs in de wacht te slepen met zijn onderzoeksrapport ‘De conventionele aanbestedingswereld op zijn kop?!’ waarin de methodiek van Rapid Impact Contracting werd toegepast op een aanbesteding van bedrijfsafval. Annabel onderzocht in haar ‘Use the user’ hoe je door milieuvriendelijk gedrag van gebruikers te activeren de energieprestaties van gebouwen kunt verbeteren.

“Er ligt met het onderzoek van Erik een blauwdruk voor organisaties die met de Rapid Impact Contracting-methode duurzame impact willen maken door anders om te gaan met hun inkoop en samenwerking met hun toeleveranciers”, aldus de vakjury in het juryrapport bij de afstudeerscriptie van Erik. Erik: “Een enorme eer om deze prijs in ontvangst te nemen. Zeker als ik kijk naar de stevige concurrentie. Ik ben vereerd om van de vakjury te horen dat de impact op de facilitaire branche en op de aanbestedingswereld aantoonbaar groot is bevonden. Zo kunnen niet alleen de gemeente Zwolle, het Cibap en Dimence Groep hiermee aan de slag maar vormt het ook inspiratie voor ander organisaties. Om zo van praten over circulaire economie over te stappen naar het daadwerkelijk realiseren van een circulaire economie.”

Gedragsbeïnvloeding
Over het onderzoek van Annabel zei de vakjury: “Het onderzoek van Annabel legt een stevige basis onder vervolgonderzoek naar gedragsbeïnvloeding van gebruikers van gebouwen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een duurzamere toekomst.” De vakjury vond het verder erg mooi om te zien dat met het onderzoek van Annabel ook een onderzoek werd ingezonden van buiten de traditionele FM-masteropleidingen. De jury voegde daaraan toe dat dit bij de beoordeling verder geen rol heeft gespeeld. In een eerste reactie op het winnen van de prijs zegt Annabel: “Ik ben supertrots op het winnen van de FMN Student Award! Nu is het tijd om iets te doen aan het milieubewuste gedrag van kantoormedewerkers en zo het energieverbruik te verminderen. Want samen kunnen wij het verschil maken.”

Publieksstem en vakjury
Dit jaar werden uit de in totaal 28 inzendingen drie bachelor- en masterscripties genomineerd voor de awards die vervolgens door een vakjury zijn beoordeeld. Gisteren bepaalde dit juryoordeel samen met het oordeel van de deelnemers aan het congres FMN Connect XL ‘Bits don’t bite - FM en technologie’ de definitieve winnaars. De ranking van de vakjury bepaalde voor 60% de einduitslag. De ranking van het publiek telde voor 40% mee. Winnaars bij het publiek waren Noa de Ruiter met haar bachelorscriptie over pay per use en Rick Veurink met zijn scriptie over blockchain-technologie.

Riëlle Hagemans was de andere genomineerde in de categorie Bachelor en schreef een scriptie onder de titel ‘Van Opdrachtnemer naar Partner’. In de categorie Master was Robin Oldebeerlink de derde genomineerde. Onder de titel ‘Bootstrapping datagovernance’ deed hij een verkennend onderzoek naar de toepassing van data governance-principes binnen gemeentelijk vastgoed en het optimale gebruik van vastgoeddata.

Prijzen
De winnaars hebben deelname, reis en verblijf aan een internationaal FM-congres binnen Europa (bijv. World Workplace Europe 2020 of EFMC) gewonnen. Daarnaast ontvangen zowel de winnaars als genomineerden een FMN-lidmaatschap voor een jaar en mogen zij een artikel over hun onderzoeksrapport publiceren op www.fmn.nl.

FMN Student Awards voor innovatief facilitair onderzoek
De FMN Student Awards 2019 worden toegekend aan een bachelor- en masterstudent die in het studiejaar 2018-2019 het afstudeeronderzoek met de meeste impact of grootste relevantie voor de ontwikkeling en innovatie van het facilitaire vakgebied hebben geschreven. Met de FMN Student Awards bevordert FMN samen met de facilitaire opleidingen in Nederland innovatief facilitair onderzoek door studenten, kennisdeling en de ontwikkeling van het vakgebied. Met hun onderzoeksrapport ronden studenten zodoende niet alleen voor zichzelf een belangrijke fase in hun studie af maar kunnen zij door het delen van hun verkregen kennis en inzichten ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en innovatie van het vakgebied. De FMN Student Awards 2019 worden mede mogelijk gemaakt door LOOFD, het landelijk overleg opleidingen facilitaire dienstverlening.


Lees Meer
Leeg