Leeg

Nieuws

 • Huurder ontevreden over vastgoedbeheerder

  De relatie tussen huurders en vastgoedbeheerders staat op losse schroeven. Zorgwekkend is dat slechts 7 procent van de huurders van zakelijke locaties hun beheerder zou aanbevelen aan relaties. 55 procent geeft aan dit absoluut niet te doen. De onvrede van de huurders heeft met name te maken met het contact met de beheerder. Dit blijkt uit onderzoek1 van HEYDAY Facility Management en huisvestingsadviseur Solved onder zakelijke huurders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Integron.

  “Als verhuurder van een pand wil je optimaal rendement; een hoge bezettingsgraad draagt hieraan bij. Wanneer een huurder ontevreden is zal hij niet alleen eerder weggaan, maar neemt de kans ook toe dat een volgende huurder uitblijft. Het is daarom noodzakelijk om te investeren in de relatie tussen beheerder en huurder”, licht Erik van der Eik, directeur New Business & Innovatie van HEYDAY, toe.

  Beroerd contact
  Het contact met de beheerder wordt als een van de voornaamste redenen genoemd voor ontevreden huurders. Daarbij geeft 70 procent aan over het algemeen niet tevreden te zijn over het contact met de beheerder. Zo komt de beheerder zijn of haar afspraken vaak niet na en denkt hij of zij niet proactief mee. Bij niet urgente zaken duurt de afhandeling te lang en kan de tussentijdse communicatie flink verbeterd worden, aldus de huurders.

  67 procent van de huurders heeft het afgelopen jaar een klacht over de beheerder geuit. De belangrijkste oorzaak van de klacht was de opvolging van een melding. Ook de afhandeling van klachten scoort een onvoldoende in het onderzoek (4,8 op een schaal van 10). “Dit probleem is makkelijk op te lossen door te focussen op community-management en zo bijvoorbeeld één contactpunt te creëren. Huurders weten dan waar ze terecht kunnen en er is er minder frustratie. Je haalt het ‘kastje naar de muur’-gevoel weg, maar je bespaart zelf ook op kosten en kunt zo prestaties van externe leveranciers verbeteren”, adviseert Van der Eik.

  Geen inzicht in de kosten
  Huurders willen de uitgaven zo gering mogelijk houden; een duidelijk overzicht in de maandelijkse en jaarlijkse uitgaven is daarbij onontbeerlijk. Opmerkelijk is dan ook dat bijna de helft van de huurders aangeeft geen budgetspecificatie van de servicekosten te ontvangen. 73 procent van de huurders heeft geen service level agreement afgesloten. “Een eenvoudige oplossing zoals een service level agreement kan helpen om zowel een huurder als beheerder inzicht te geven in de kosten en wat daarvoor precies geleverd wordt. Zo voorkom je discussies aan het einde van het jaar”, vertelt Van der Eik.

  Bijna 80 procent van de huurders heeft geen inspraakmogelijkheid op het budget of de omvang van leveringen en diensten. “Een beheerder geeft al snel de voorkeur aan een goedkope alles-in-één-oplossing voor meerdere huurders, om kosten te besparen. Het is goed om je als beheerder af te vragen of iedere huurder wel hetzelfde nodig heeft. Door in gesprek te gaan met de huurder, kan het zijn dat zowel jij als de huurder veel geld kan besparen op bepaalde diensten.” Momenteel geeft slechts 31 procent aan tevreden te zijn over de afhandeling van de servicekosten. “Dit is geen verbazingwekkend cijfer, gezien het beperkte inzicht dat huurders momenteel hebben”, vertelt Van der Eik.

  20-05
 • Omgang met data gezichtsherkenning nog te onzeker

  San Francisco verbiedt het gebruik van technologie voor gezichtsherkenning voor overheidsinstellingen. Voor een stad die bekend staat om IT en tech een op eerste gezicht bijzondere beslissing. Volgens David Warburton, Senior Threat Research Evangelist van F5 Networks, is de keuze echter te verklaren vanuit privacy- en security-overwegingen.

  "Internetbeveiliging en privacy hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren, mede dankzij technologie en wetgeving zoals GDPR/AVG. Hierdoor moeten én kunnen organisaties zorgvuldiger omgaan met persoonlijke gegevens. Technologie kan echter ook steeds vaker opdringend worden toegepast, tot op het punt dat mensen het ongemakkelijk vinden en de impact op hun dagelijkse leven te groot wordt", aldus Warburton.

  "Als internationale tech-hub is de keuze van San Francisco wellicht verrassend, maar de technologie heeft nog veel zwakke plekken en privacy-issues. Het is vooral zorgwekkend hoe alle verzamelde biometrische data wordt verwerkt en opgeslagen. Veel overheden staan niet bekend om hun geweldige track record in internetbeveiliging, en de grote verzamelingen met biometrische gegevens vormen ook een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. De geografische verschillen in visies hierop zijn ook interessant. In China lijkt gezichtsherkenning algemener geaccepteerd en wordt het ingezet voor onder andere het herkennen van verkeersovertreders en om de gemoedstoestand van kinderen in klaslokalen te herkennen. In andere delen van de wereld bevindt gezichtsherkenning zich nog in een testfase, om de effectiviteit en privacy-gevolgen te bepalen."

  20-05
 • Spacewell komt met IoT-ondersteunende serviceapp

  Gebouwtechnologie- en consultancybedrijf Spacewell bracht een nieuwe serviceapp uit, Work Assistant voor schoonmaak, een mobiel touchpoint van zijn smartbuildingplatform Cobundu. Work Assistant helpt serviceproviders om op activiteiten afgestemde diensten te leveren op basis van live IoT-gegevens. Werkbonnen kunnen op verschillende manieren worden aangemaakt, bijvoorbeeld door middel van sensoren, feedback van gebruikers, helpdesktickets en serviceplanning.

  De app is erg intuïtief en geeft aan schoonmaak- of serviceteams duidelijke instructies op plattegronden. Maar wat deze app zo uniek maakt, is de combinatie van plattegronden met live gegevens over de bezetting, sensortriggers en realtime data-analyse. De analyse wordt verzorgd door het Cobundu-smartbuildingplatform. Dankzij de IoT-verbinding van de app wordt het mogelijk om op basis van de werkelijke ruimtebezetting en activiteitengegevens van apparaten van gebruikers een dynamischere dienstverlening te garanderen.

  Met de eenvoudig te bedienen serviceapp kunnen servicemedewerkers zoals schoonmakers of technici:

  • Intuïtieve werkbonnen aan de hand van pictogrammen op plattegronden bekijken; de app geeft duidelijk aan welke taken waar uitgevoerd moeten worden en ordent ze automatisch volgens prioriteit
  • Op een gestandaardiseerde en kwalitatieve manier werken
  • Taken voltooien en overslaan, waarbij een reden voor het overslaan wordt opgegeven
  • Eenvoudig tijd bijhouden die aan een taak of in een lokaal wordt gespendeerd
  • Ad-hocproblemen melden die het FM-team dient op te lossen
  17-05
 • Egress opent Europees hoofdkantoor in Amsterdam

  Egress, aanbieder van People Centric data security-oplossingen, heeft voor Amsterdam gekozen als locatie voor het hoofdkantoor in Europa. Dit vanwege de reputatie die Amsterdam heeft op het gebied van technologische innovatie en de aanwezigheid van toptalent op het gebied van dataveiligheid.

  “Onze securitytools zijn de basis van het succes van Egress in de afgelopen vijf jaar. Deze tools hebben klanten in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika ondersteund in het tegengaan van compliance- en data securityrisico’s van gevoelige data,” zegt Tony Pepper, CEO van Egress.

  “Door de continue groei en uitbreiding van onze activiteiten, werken we tegenwoordig met bedrijven verspreid over Europa. Deze ontwikkeling is versneld door de introductie van de GDPR-wetgeving twaalf maanden geleden. Voor sectoren zoals de overheid, financiële dienstverlening, zorg en zakelijke dienstverlening is er een aanhoudende druk om compliant te zijn met de wetgeving rondom dataprivacy en security, terwijl de securitydreiging groeit. De belangen zijn niet eerder zo hoog geweest.”

  Maar liefst 95% van C-level IT-professionals maakt zich zorgen over dreigingen van binnenuit, werknemers die zorgen voor datalekken - zowel bewust als onbewust - vormen dan ook een groot risico voor organisaties. Daarom heeft Egress een intelligent data security platform ontwikkeld dat de gebruiker centraal stelt. Het platform maakt gebruikt van machine learning om potentiële risico’s van een datalek te herkennen, zodat gedeelde informatie op het juiste niveau beschermd kan worden. Bovendien stellen krachtige audit- en rapportagemogelijkheden bedrijven in staat om gegevens te identificeren en te rapporteren over hun e-mailnetwerken om naleving van GDPR te waarborgen.

  Egress heeft een significante groei doorgemaakt in 2018: het aantal nieuwe SaaS-abonnementen steeg met 64% en 93% van de bestaande klanten verlengde het contract. Het toont de loyaliteit van het klantenbestand van het bedrijf en laat het grote vertrouwen zien in het People Centric platform. In december 2018 ontving het bedrijf $40 miljoen uit het Series C fonds, geleid door het private equitybedrijf FTV Capital, ter ondersteuning voor de snelle groei.

  16-05
 • Rijksoverheid heeft informatiebeveiliging niet op orde

  De rijksoverheid heeft de informatiebeveiliging nog steeds niet op orde. Ook het IT-beheer vertoont groeiende gebreken. Eén van de oorzaken is het gebrek aan expertise bij ministeries. Er is een gebrek aan capaciteit van IT-deskundigen.  Meer inzicht in uitgaven aan ICT
  Burgers die belastingaangifte doen, hardrijders die een bekeuring in de brievenbus krijgen of vissers die opgave doen van de vangsten – alles is afhankelijk van ICT. Het parlement krijgt nu wel informatie over nieuwe ICT-projecten maar geen overzicht van onderhoud en kwaliteit van bestaande ICT. Circa 25% van de rijksuitgaven aan ICT heeft betrekking op vernieuwing van ICT (in 2017: € 633 miljoen) blijkt uit het onderzoek. De overige kosten hebben voor het grootste deel betrekking op instandhouding van de huidige ICT, maar die 75% is buiten beeld (in 2017: € 2,6 miljard). Daardoor is het voor het parlement niet duidelijk hoeveel systemen verouderd zijn en op termijn problemen kunnen opleveren in de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Volgens de Algemene Rekenkamer behoort de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hierover meer en betere informatie te geven aan de het parlement. Want nu is niet te controleren of de continuïteit van de dienstverlening is gewaarborgd.
   
  Belastingdienst raakt met ICT verder achterop
  Hoewel de Belastingdienst voortgang boekt met het moderniseren van verouderde ICT-systemen, kampt deze grote dienst van het Ministerie van Financiën met steeds meer verouderde ICT-systemen. Het tempo van de moderniseringsslag is niet hoog genoeg. Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor de Belastingdienst om nieuwe fiscale wetgeving, die kabinet en parlement nastreven, in te voeren en dienstverlening aan burgers en bedrijven te verzekeren.
   
  Meer dan de helft van de ICT-systemen van de Belastingdienst is verouderd. Deze systemen zijn daarom moeilijk aanpasbaar en duur in onderhoud. Zo stamt het ICT-systeem voor de omzetbelasting uit 1982. Weliswaar draait dit zonder grote storingen, maar de belastingpercentages in dit systeem aanpassen, kan niet meer. Nieuwe wetgeving voor omzetbelasting kan pas met een nieuw systeem gaan werken - en het kost vijf jaar om zo’n systeem te bouwen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de tarieven van de omzetbelasting de komende jaren hetzelfde zal moeten blijven, omdat het oude systeem een nieuw percentage niet kan verwerken. In 2018, maar ook de komende jaren, heeft de Belastingdienst naar verwachting minder IT-medewerkers dan waar werk voor is. Daardoor is het volgens de Algemene Rekenkamer de vraag of de modernisering van de ICT-systemen de komende jaren wel in het geplande tempo kan worden uitgevoerd.
   
  Informatiebeveiliging niet op orde
  Digitale sabotage of verstoring is op dit moment één van de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bij 11 organisaties van de rijksoverheid signaleert de Algemene Rekenkamer grote problemen in de informatiebeveiliging en dit is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat die organisaties niet alle beveiligingsmaatregelen hebben genomen die door en voor de rijksoverheid verplicht zijn gesteld.
   
  Coördinerende rol minister van BZK
  De Algemene Rekenkamer dringt er op aan dat de minister van BZK de grenzen van haar bevoegdheden opzoekt van haar coördinerende rol op informatiebeveiliging van de rijksoverheid. De minister zou de mogelijkheid moeten krijgen om informatiebeveiliging van andere ministeries te agenderen en te bespreken in de ministerraad. Dit is van belang om op het hoogste niveau informatiebeveiliging bespreekbaar te maken en zo te kunnen verbeteren.   

  15-05
 • Verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

  Een brede coalitie brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, ofwel thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen. Vandaag ondertekenden partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven, hiervoor de Green Deal Aquathermie. Rond de 40 organisaties steunen deze Green Deal.

  Aquathermie is warmte en kou uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. Aquathermie kan de overgang naar aardgasvrije verwarming helpen verwezenlijken en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar.

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan de Green Deal als bijdrage voor de uitvoering van het programma Aquathermie. Andere partijen (zie onder) dragen ook financieel of in natura bij. Aan de Green Deal hebben zich naast partijen ook partners verbonden die zich actief willen inzetten.

  Het doel van de Green Deal is aquathermie onder de aandacht van de stakeholders te brengen, kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen. Zodat aquathermie wordt verankerd in de regionale energiestrategie en kan worden toegepast als alternatieve verwarming. Hiervoor wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

  Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie.

  Deze partijen ondertekenden de Green Deal: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, het Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vereniging Nederlandse Gemeeenten, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal, IF Technology.

  15-05
 • Vinturas geeft inzicht in automotive supply chain

  Vinturas, een consortium van toonaangevende automotive logistiek dienstverleners in Europa, heeft een nieuw digitaal platform gebaseerd op blockchain technologie. Het platform maakt alle stappen van de logistieke keten voor nieuwe en gebruikte voertuigen inzichtelijk.

  De hedendaagse logistieke infrastructuur binnen de automotive sector is gebaseerd op verschillende applicaties en verschillende gescheiden informatiestromen. Dit maakt het onmogelijk om voertuigen te volgen tijdens hun reis naar het autobedrijf. Een van de gevolgen is een verhoogd risico op (kilometerteller-)fraude tijdens grensoverschrijdende processen binnen Europa. Vinturas digitaliseert alle aspecten van de logistieke keten binnen Europa, van fabrikant tot dealer, en voor nieuwe en gebruikte voertuigen. Vinturas vergroot de transparantie en de efficiency, verbetert de customer journey en verlaagt de kosten.

  Verbeterde customer journey
  Het creëren van zichtbaarheid in de supply chain helpt dealerbedrijven om hun klanten eerder te informeren over de verwachte aankomsttijd van hun nieuwe voertuig. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van de ‘customer journey’ van de klant. Het Vinturas-platform stelt fabrikanten en fleetowners in staat om Europese logistieke stromen bijna ‘real-time’ te beheren. Vinturas draagt bij aan verbeterde planning, aan optimalisatie van voorraden en netwerken, en aan kostenbesparing. Vinturas levert een bijdrage aan een efficiënte en duurzame logistieke infrastructuur binnen Europa.

  Vier oprichters
  Achter dit nieuwe initiatief staan vier ervaren ondernemingen met een bewezen staat van dienst in de logistieke dienstverlening. Autolink Group, Axess Logistics, Koopman Logistics Group en NVD zorgen samen dat Vinturas vanaf de lancering in september 2019 in een groot aantal Europese landen beschikbaar is. De toonaangevende Europese shortsea-rederij EML levert een bijdrage aan het platform door het zeetransport binnen de logistieke keten inzichtelijk te maken.

  Partners
  Vinturas is gebouwd op een solide fundament van oprichters en partners. Technologiepartner IBM stelt expertise ter beschikking voor het bouwen van het Vinturas-platform. Grant Thornton, een grote en bekende naam op het gebied van auditing, legal en blockchain expertise, heeft zich eveneens als partner aan Vinturas verbonden.

  Vinturas is een open ecosysteem. Het platform is toegankelijk voor alle partijen die actief zijn met Finished Vehicle Logistics. Softwarebedrijven, logistiek dienstverleners en andere providers zijn welkom om zich bij Vinturas aan te sluiten. Een brede samenwerking heeft voor alle betrokken partijen grote voordelen, zoals de mogelijkheid van datadelen binnen een veilige distributed blockchain infrastructuur.

  14-05
 • Panasonic wint Markie award

  Oracle heeft Panasonic Mobile Solutions Business Division Europe (MSBDEU) een Markie Award toegekend als erkenning voor de uitstekende ervaring die het bedrijf levert aan klanten van zijn robuuste Toughbook notebook, tablet en handheld apparaten.

  Met de awards bekroont Oracle Customer Experience (CX) Cloud-klanten die opvallende klantervaringen hebben geleverd op het gebied van marketing, sales, service en commerce. Panasonic nam de Apex Award voor beste algemene klantervaring mee naar huis.
   
  "Met de Markie Awards wordt al meer dan tien jaar de kunst en wetenschap van digitale marketing gevierd. Omdat de manier waarop klanten omgaan met merken verandert, hebben we de awards nu uitgebreid naar professionals op het gebied van sales, service en commerce", zegt Christina Cavanna, vice president Corporate Marketing van Oracle. "Met de Markies erkennen wij de mensen en organisaties die de grenzen van innovatie verleggen en zo excellente ervaringen creëren. Ze bereiken ongelooflijke resultaten en Oracle feliciteert alle winnaars van dit jaar."
   
  Jan Kaempfer, General Manager of Marketing bij Panasonic MSBDEU: "Al meer dan 20 jaar is ons marktleidende bedrijf gebouwd op twee pijlers: uitzonderlijke robuuste mobiele computeroplossingen gecombineerd met klantenservice op een ongeëvenaard niveau. We gebruiken de Oracle-suite met cloudtoepassingen voor klantervaring, zodat we die belofte kunnen blijven waarmaken."
   
  Panasonic gebruikt een geïntegreerde suite met Oracle-toepassingen ter ondersteuning van zijn klantenservice, van marketing (Oracle Eloqua) via het verkoopproces (Oracle Sales Cloud) tot voortdurende ondersteuning en service van de klantrelatie (Oracle Service Cloud).
   
  De Markie Awards 2019 werden uitgereikt op woensdag 20 maart, tijdens de Oracle Modern Customer Experience in Las Vegas. Op de Modern Customer Experience komen elk jaar duizenden toonaangevende merken, visionairs uit de sector, productexperts en professionals op het gebied van klantervaring bij elkaar. Samen bespreken zij de nieuwste trends en best practices op het gebied van marketing, commerce, sales en service.

  14-05
 • De 8 persoonlijkheidskenmerken voor succes in cyberveiligheid

  De bedreigingen op het gebied van cyberveiligheid nemen toe. Met de snelle stijging van inbreuken op de beveiliging, bedrijfshacks en datalekken, is cybercriminaliteit één van de belangrijkste bedreigingen voor het wereldwijde bedrijfsleven. Specialistische cyberveiligheidsprofessionals zijn van cruciaal belang voor de beveiliging van bedrijven en regeringen, maar er wordt een tekort aan specialistische kennis verwacht van 1.8 miljoen arbeidskrachten in 2022. De vraag naar talent op dit gebied is nu al op recordhoogte en het betreft in deze een aantal specifieke persoonlijkheidskenmerken waar recruiters en bedrijven naar op zoek dienen te gaan.

  Hogan Assessments, leverancier van persoonlijkheidsassessments, heeft een aantal van 's werelds beste IT- en cyberveiligheidsbedrijven geholpen bij het werven van de juiste personen. Hogans wetenschappelijk onderbouwde assessments en 30 jaar aan grondig onderzoek hebben aangetoond dat er acht persoonlijkheidskenmerken zijn die het meest geschikt worden geacht voor een succesvolle carrière in cyberveiligheid.

  • Bescheiden. Zij die uitblinken in cyberveiligheid vermijden liever de schijnwerpers. Een succesvolle cyberveiligheidsagent is niet egoïstisch of belust op roem en geld; maar is eerder voorstander van een meer bescheiden levensstijl. De meest bekende namen in cyberveiligheid zijn immers beruchte cybercriminelen.
  • Altruïstisch. Cyberveiligheidsprofessionals moeten mensen willen helpen. Terwijl zij de hele dag met systemen en programmering aan het werk zijn, vormt het beschermen en helpen van mensen de kern van deze beroepsgroep. Zij moeten goed met anderen kunnen samenwerken en voorkomen dat zij zichzelf sociaal isoleren. Het bestrijden van bedreigingen vergt samenwerking en vertrouwen tussen collega’s, omdat zij samen naar dezelfde veiligheidsdoelstellingen streven.
  • Beheerst. De door hen tegen aanvallen beschermde bedrijfssystemen lopen altijd gevaar. Cyberveiligheidsagenten moeten over een natuurlijk gevoel van urgentie beschikken, maar het is van cruciaal belang dat zij bij het omgaan met cyberdreigingen hun hoofd koel houden. Onnodige uitbarstingen bij toenemende druk kunnen contraproductief zijn en hun aandacht afleiden van wat er werkelijk op het spel staat.
  • Wetenschappelijk. De ideale cyberveiligheidsprofessional wil met behulp van data en analytische vaardigheden problemen oplossen. Cybercriminelen zijn steeds geraffineerder met hun aanvallen en dit vereist personen die zeer technisch zijn en een op bewijzen gebaseerde besluitvorming waarderen.
  • Leergierig. De wereld van cyberveiligheid is steeds onderhevig aan verandering. Wanneer dreigingen worden tegengehouden ontstaan er weer nieuwe, die geheel andere vaardigheden vereisen dan die eerder nodig waren. Een succesvolle cyberveiligheidskandidaat is fantasierijk, nieuwsgierig en creatief. Zij moeten allerlei zaken snel uitzoeken, motivatie tonen om te leren en openstaan voor nieuwe ideeën.
  • Sceptisch. ‘Vertrouw niemand’ zou een nuttig motto zijn voor een werknemer in cyberveiligheid. Om de zaken voor te zijn en aanvallen te voorkomen, moet je soms denken als een hacker. Dit betekent dat je achterdochtig moet omgaan met alles wat er om je heen gebeurt, want naïviteit in een wereld van voortdurende bedreigingen kan gevaarlijk zijn.
  • Ontvankelijk. In de cyberveiligheid kan er snel iets misgaan en er kunnen je inbreuken worden verweten die niet jouw schuld waren. Als iemand in het bedrijf een phishing-e-mail opent en gevoelige informatie blootstelt, kun je daarvoor aansprakelijk worden gehouden. Het is dus uiterst belangrijk voor een werknemer in cyberveiligheid om niet alleen een open blik te hebben maar ook ontvankelijk te zijn voor kritiek en passief-agressief gedrag te vermijden.
  • Accuraat. In een veeleisende omgeving waar de veiligheid van het bedrijf in gevaar is, moet een succesvolle kandidaat oog hebben voor details en voortdurend projecten tot een goed einde proberen te brengen. Een kleine vergissing kan al leiden tot aanvallen, dus cyberveiligheidsspecialisten moeten elk detail grondig onderzoeken. Bovendien hechten zij waarde aan succes en weten verschil te maken.


  Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer, voegt toe: “Traditionele wervingspraktijken zien vaak de persoonlijkheid over het hoofd en richten zich op opleiding, ervaring en een pakket toereikende kennis. Hoewel deze elementen belangrijk zijn, is het van cruciaal belang om te onthouden dat persoonlijkheidskenmerken een zeer belangrijke rol spelen. Een kandidaat met de geschikte persoonlijkheid kan gemakkelijk worden opgeleid in de juiste functie. Dit geldt met name voor de wereld van cyberveiligheid waar bedrijven moeite hebben om die ervaren personen te vinden die benodigd zijn. Om toptalent te werven, moeten bedrijven hun aandacht richten op de kracht van de persoonlijkheid.”

  14-05
 • Belgen blijken gieriger dan Nederlanders

  Verrassend: Belgen blijken gieriger dan Nederlanders. In elk geval als het gaat om online uitgaven. Dat geldt op zowel zakelijk gebied als op de consumentenmarkt. Hoe groot is het verschil? En hoe kan dit verschil zijn ontstaan? Allgifts deed onderzoek.

  Als het gaat om zakelijke relatiegeschenken geven Belgen 25% minder uit dan hun noordelijke buren. Bij de luxere geschenken is dit verschil zelfs 64%. Bij luxere geschenken valt te denken aan relatiegeschenken zoals activity trackers, luxe tassen of lederen schorten. De Belgen houden dus de hand aanzienlijk meer op de knip dan Nederlanders.

  In de consumentenmarkt is dit niet veel anders. In 2018 gaven Belgen in de eerste 3 kwartalen in totaal een kleine 8 miljard online uit, terwijl, zo blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel (2018), Nederlanders alleen al in een halfjaar in 2018 11 miljard besteedden aan webwinkels. Gezien het inwonersaantal geeft de gemiddelde Nederlander dus zo’n 647 euro per halfjaar online uit. Bij Belgen is dit bedrag 484 euro.

  Een opvallend gegeven is dan ook dat de verschillen in online uitgaven tussen de beide landen in de zakelijke markt en de consumentenmarkt vrijwel gelijk zijn, zo concludeert Allgifts na uitgebreid onderzoek. In beide markten geven Nederlanders rond de 25% meer uit dan Belgen.

  Hoe zijn die cijfers dan zo ontstaan? Socioloog Mick Matthys beantwoordt deze vraag in een artikel op EenVandaag. Hij stelt dat de vooroordelen over Nederlanders en Belgen lang niet allemaal kloppen. Onder meer de stereotypering over de gierige Nederlander. Matthys: “Nederlanders praten meer over geld en zijn prijsbewust. Dat klopt. Belgen ergeren zich daaraan, maar dat zegt niet dat zij heel anders met hun geld omgaan. Dat is over het algemeen ook echt niet zo.” Daar komt bij dat de voornaamste reden voor Belgen om online te shoppen, de lage prijs is, zo blijkt uit een onderzoek van het E-commerce Foundation.

  Ook stelt Matthys dat Nederlanders bovendien meer uitgeven aan liefdadigheid dan hun zuiderburen. Dus zijn Nederlanders zeker niet gieriger. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de twee nationaliteiten, onder meer in taal, onderwijs en in de omgang met elkaar. Volgens Matthys zullen die verschillen en dus de kloof in de toekomst wel kleiner worden. Maar of de nationaliteiten echt naar elkaar toe zullen groeien, kan de socioloog nog niet zeggen.

  13-05

meer nieuws

Leeg