Leeg

Nieuws

 • Installatiebranche en kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie

  Stichting InstallQ heeft in concept een kwaliteitsregeling gereed die voldoet aan de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. Deze nieuwe regeling in het Bouwbesluit is vanaf 2020 wettelijk verplicht. Tot maandag 21 oktober 2019 kan de markt reageren op dit concept. Het gaat om BRL6000, deel 25.
   
  Eisen Bouwbesluit
  Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen. De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Die eisen staan in paragraaf 1.8 van Bouwbesluit 2012.
   
  Kritiekperiode
  Paragraaf 1.8 in het Bouwbesluit is vertaald naar BRL6000-25. Deze technische vertaling van de wet naar de praktijk, heeft als titel: ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’. De BRL bestaat uit een kwaliteitsregeling en de daarbij behorende vakbekwaamheidseisen. Tot maandag 21 oktober kan de markt reageren op het concept met een kritiekformulier. Dit formulier en het concept van de BRL staan op InstallQ.nl. De definitieve versie wordt vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting is definitieve versie gereed in het vierde kwartaal van 2019.

  Certificaat voor BRL6000-25
  De nieuwe BRL6000-25 bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. Het is voor bedrijven mogelijk om zich uitsluitend te laten certificeren voor BRL6000-25. De nieuwe BRL6000-25 maakt onderdeel uit van de bestaande BRL6000 met de delen 1 t/m 8, 10, 16, 21 en 22.

  Makers BRL6000-25
  BRL6000-25 is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie Gasverbrandingstoestellen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Stichting InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL – bewaakt via kwaliteitsregelingen de kwaliteit van installaties in Nederland.
   

  17-09
 • Nederlandse mkb-bedrijven lopen risico door onbeveiligde printers

  Ruim een derde (38 procent) van de mkb-bedrijven in Nederland stelt zichzelf bloot aan een groot datalek doordat ze hun printers en multifunctionele printers (MFP’s) niet voldoende beveiligen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Sharp.

  De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Sharp is, dat kantoormedewerkers in Nederland zich anno 2019 niet bewust zijn van de potentiële beveiligingsrisico’s die printers en MFP’s met zich brengen. Zo ziet 65 procent van de respondenten deze apparaten niet als een risico voor de IT-omgeving. Maar ook het achterlaten van fysieke documenten in de uitvoertrede van de printer wordt niet als risicovol gezien. Slechts een vijfde (21 procent) van de kantoormedewerkers beseft dat het niet slim is om fysieke documenten onbewaakt achter te laten.

  Hoewel printerhacks steeds vaker het nieuws halen – zo wist een fan van de Zweedse YouTuber PewDePie zonder enig probleem 50.000 printers te hacken –, is maar dertig procent van de respondenten op de hoogte van het feit dat printers überhaupt gehackt kunnen worden. Zij zagen daarnaast niet in dat een onbeveiligde printer een risico vormt voor hun bedrijf.

  Als reactie op de onderzoeksresultaten creëerde Sharp een gids voor een betere printerbeveiliging voor mkb-bedrijven, ontwikkeld in samenwerking met ethische hacker Jens Müller. De gids ‘Eenvoudige printerbeveiliging voor mkb-bedrijven’ is gratis te downloaden en bevat onder meer eenvoudige tips voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kantoortechnologie.

  Müller over het risico van printen: “Printers vind je overal. Elk bedrijf heeft er een, en moderne printers zijn meestal verbonden met het bedrijfsnetwerk. Dat houdt in dat ze, wanneer ze niet goed beveiligd zijn, een makkelijk doelwit zijn voor hackers. Printers en MFP’s bieden namelijk niet alleen toegang tot gevoelige geprinte, gescande of gefaxte documenten, maar ook tot de rest van het bedrijfsnetwerk. Hackers hoeven maar één kwetsbare plek te vinden en ze zijn binnen. Vervolgens kunnen ze grote schade aanrichten.”

  Voor kleinere bedrijven vormt de beveiliging van de printer mogelijk een nog groter probleem: bedrijven met minder dan vijftig medewerkers beschikken minder vaak over goede beveiligingsfuncties. Zo laat 49 procent van deze bedrijven iedereen de printer vrij gebruiken, in tegenstelling tot 22 procent van de grotere organisaties (151-250 medewerkers). Afdelingen die veel omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie, zoals HR of de juridische afdeling, beschikken bovendien relatief vaak over minder basisbeveiligingsfuncties: in 38 procent van de gevallen kan iedereen de apparaten vrij gebruiken. Gezien de aard van de documenten waar deze afdelingen mee te maken hebben, riskeren hun organisaties – naast dataverlies – ook een fikse boete als er daadwerkelijk een datalek ontstaat.

  Marco van Vliet, Product Marketing Manager Document Solutions bij Sharp: “Een datalek kan een grote negatieve impact hebben op elk bedrijf, ongeacht de omvang. Zoals ons onderzoek laat zien, beschikken kleinere bedrijven vaak over minder middelen om de risico’s op een datalek te verkleinen. Daarom is het zo belangrijk dat medewerkers goed worden ingelicht over de risico’s. Wat veel bedrijven daarnaast niet weten, is dat ze met enkele simpele functies of software kunnen bijdragen aan het voorkomen van een datalek.”

  17-09
 • Informatiebijeenkomst Oppervlakte van kantoorwerkplekken

  NEN organiseert op 7 november 2019 een informatiebijeenkomst over de herziening van NEN 1824, de norm voor de oppervlakte van werkplekken. Als gevolg van ontwikkelingen in de ICT en de toename van flexwerk is er de afgelopen jaren veel veranderd in de meeste kantoren. Wilt u als belanghebbende meepraten over de inhoud van deze norm, dan bent u van harte uitgenodigd.

  In NEN 1824 wordt vanuit ergonomisch oogpunt beschreven wat de minimumeisen zijn voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van kantoorwerkplekken. Huidige en toekomstige ontwikkelingen zullen impact hebben op de oppervlakte van de werkplek in een kantoor. Daarom zijn er geluiden uit de markt gekomen om de norm te herzien.

  Informatiebijeenkomst
  NEN 1824 is van belang voor onder andere werkgevers, werknemers, arbodiensten, fabrikanten en  importeurs van kantoormeubilair, architecten en projectontwikkelaars. Alle belanghebbende partijen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst die gehouden wordt op donderdagmiddag 7 november bij NEN in Delft (13.00 -16.00 uur).

  Invloed uitoefenen via NEN
  Tijdens de kosteloze informatiemiddag geven verschillende experts inzicht in de ontwikkelingen in de praktijk van de ergonomie van de werkplek. Het definitieve programma wordt eind september bekend gemaakt.

  Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het een interactieve bijeenkomst wordt, waarbij de deelnemers input geven voor de herziening van de norm.

  Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor de op te richten werkgroep die de revisie gaat realiseren. Van deelnemers aan deze werkgroep zal een investering in tijd en kosten worden gevaagd.

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze informatiemiddag kan via NEN Evenementen.

  16-09
 • Flexwerkplek Maliebaan45 wordt onderdeel van de Grytte familie

  Maliebaan45 is uitgegroeid tot een gerenommeerde flexwerkplek in Utrecht. Het succes heeft geleid tot een tweede vestiging in Driebergen. Nu Maliebaan45 niet langer gebonden is aan het adres Maliebaan 45, is het tijd voor een nieuwe naam: Grytte (spreek uit: ‘krit’). Maliebaan45 gaat vanaf nu door het leven als GrytteMaliebaan45.

  Grytte is afgeleid van de Grit-factor, een begrip dat onderzoekster en schrijfster Angela Duckworth introduceerde voor het doorzettingsvermogen van ondernemers. Grytte is het oud-Engelse woord voor kiezelstenen. Onze ambitie is om het water te zijn waardoor onze ondernemers (als kiezelstenen) mede gevormd worden.

  Werk is steeds minder tijd- en plaatsgebonden. Dat vraagt om flexibiliteit. Maliebaan45 staat al elf jaar garant voor karakteristieke, flexibele werkplekken, kantoor- en vergaderruimtes. De naam Grytte blijft garant staan voor de visie en dienstverlening waar Maliebaan45 om bekend staat en zelfs meermaals nominaties voor diverse onderscheidingen behaalde. Bovendien is er dus nu de keuze en het voordeel om te werken in zowel Utrecht als Driebergen.

  13-09
 • Besluitvormingsdilemma’s in het digitale tijdperk

  Door het management genomen verkeerde beslissingen hebben grote gevolgen voor de prestaties die organisaties behalen met digitalisering. “De vaardigheid van het management en de medewerkers om IT-investeringen optimaal te benutten is bepalend voor de marktwaarde die bedrijven realiseren met digitalisering. Verkeerde beslissingen kunnen dan ook ontzettend kostbaar zijn.”

  Op woensdag 11 september 2019 stelde prof. dr. Cokky Hilhorst in haar inaugurele rede de onderbouwing van IT-investeringen aan de orde. De rede heeft als titel: ‘Stoppen met gissen: naar betere beslissingen over IT-investeringen’. Hilhorst aanvaardt met het uitspreken van deze oratie de leerstoel Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit.
   
  Digitalisering gaat over veel geld. Bedrijven kunnen wel 45 tot 75% meer marktwaarde genereren als ze digitaal vaardig zijn, ten opzichte van op dit gebied slecht presterende bedrijven. Hilhorst maakt in haar oratie onderscheid in gedurfde en minder gedurfde IT-investeringen. De laatste categorie gaat over het efficiënter inrichten van organisaties. Daar hebben alle organisaties mee te maken, zoals bij het invoeren van financiële administraties. Gedurfde investeringen zijn daarentegen drastischer. Hierbij wordt het businessmodel veranderd. Deze IT-investeringen zorgen voor een duurzame verhoging van de marktwaarde.

  Niet alleen de private sector, ook de Nederlandse overheid besteedt veel geld aan digitalisering. Volgens het Rijk wordt 1,25% van alle belastinginkomsten aan IT-investeringen uitgegeven. Dit komt neer op ongeveer 3,5 miljard euro per jaar, en Hilhorst schat dat dit bedrag in werkelijkheid hoger ligt. Amerikaans onderzoek laat zien dat de overheid daar zo’n 5% van de belastinginkomsten aan IT besteed. Hoewel niet precies vergelijkbaar, is die 3,5 miljard euro dus zeker een ondergrens. “De overheid en IT worden vaak niet als een gelukkig huwelijk gezien, maar onderzoek laat zien dat IT-investeringen wel degelijk zinvol zijn. Overheden kunnen door middel van IT-investeringen krimpen en toch beter gaan presteren door efficiëntieslagen.”

  Optimisme en overmoed
  Hoewel digitalisering steeds belangrijker is, lukt het niet elke organisatie om optimaal te profiteren van de technologische ontwikkelingen. Verkeerde beslissingen op het gebied van digitalisering kunnen ontzettend kostbaar zijn. Toch worden budgetten van IT-projecten gemiddeld nog altijd met 45% overschreden, terwijl ze de helft minder waarde opleveren dan voorspeld, zo is in Hilhorst haar oratie te lezen. Waarom zijn IT-investeringen zo moeilijk? Hilhorst zegt daarover: “Bij het nemen van beslissingen reageren mensen vaak snel en intuïtief. Door deze snelle beslissingen ontstaan fouten, en worden beslissingen genomen die vanuit een economisch oogpunt niet gunstig zijn. Mensen plannen bijvoorbeeld vaak te optimistisch en zijn overmoedig wanneer ze risico’s inschatten. IT-beslissingen zijn complex en onzeker, en daardoor moet je daar langer en meer afgewogen over nadenken. Het is belangrijk dat je verschillende inzichten combineert, voordat je keuzes maakt.”

  Taalgebruik
  Een indicatie voor te optimistisch plannen van een IT-project is taalgebruik. Hilhorst: “Uit ons onderzoek blijkt dat abstract taalgebruik in project- en businessplannen is geassocieerd met minder uitloop in tijd en geld. Dit heeft te maken met meer psychologische afstand tot een project bij abstract taalgebruik. Hierdoor plan je beter en realistischer. Concreet taalgebruik daartegenover kan dus een waarschuwing zijn voor dreigende projectuitloop. Als je concreet bent, gaat het over jouw project, ben je betrokken, optimistischer en heb je dus een grotere kans op uitloop.”

  Stoppen met gissen
  Hilhorst adviseert om te stoppen met gissen: “Men moet zich niet laten verleiden tot te snelle besluitvorming. Het is belangrijk de beslissing goed te onderbouwen door het combineren van onderzoeksmethoden: men moet de business context snappen, maar ook data gebruiken over de bestaande IT-systemen. IT is geen black box, en door feiten over bijvoorbeeld het applicatielandschap te verzamelen, zijn veel beter onderbouwde beslissingen te nemen. Daarnaast is bij het plannen van projecten het gebruik van referentiegegevens belangrijk. Door een beslissing te baseren op feiten en verschillende onderzoeksmethoden, voorkomt men over-optimisme. De tijd die het kost om deze beslissingen goed te onderbouwen verdient zich dubbel en dwars terug.”

  Tot slot gaat het volgens Hilhorst om de daadwerkelijke wil om te verbeteren en de bijbehorende vaardigheden. “Het is vaak een cultuurkwestie. Men moet bereid zijn om bij te sturen, uit te stellen of te stoppen. De vaardigheid om succesvol te zijn, vraagt dat men fouten durft te maken en risico’s durft te nemen in plaats van door te blijven modderen. Met deze concrete acties kunnen IT-investeringen veel succesvoller worden in organisaties.”

  12-09
 • Nieuw inzicht in security en performance webapplicaties

  Gebrek aan inzicht is een belangrijke valkuil bij het realiseren van optimale security en performance van webapplicaties. Om organisaties hierbij te helpen introduceert Computest Marvin_. Deze hybride dienst biedt een dagelijkse, geautomatiseerde security scan en continue monitoring van webapplicaties voorzien van advies van experts. Marvin_ is bovendien geoptimaliseerd voor integratie met Google Analytics en compatibiliteit met cloud-servers.
   
  Met het ontwikkelen van Marvin_ komt Computest tegemoet aan de behoefte van organisaties om meer grip te krijgen op cybersecurity en op de performance van webapplicaties. Nieuwe bedreigingen komen snel op en pieken en dalen in bezoekers en gebruikers zijn steeds lastiger te voorspellen. Door een hybride dienst in te zetten die dagelijks zowel de security als performance in kaart brengt, kunnen bedrijven met de support van experts van Computest snel ingrijpen bij ongewenste ontwikkelingen zoals kwetsbaarheden, vertragingen of fouten.
   
  Relevante kwetsbaarheden
  Marvin_ voert elke dag een vulnerability scan uit op de infrastructuur van organisaties en controleert deze op kwetsbare diensten, misconfiguraties met security-impact en bekende kwetsbaarheden. De resultaten hiervan worden handmatig geverifieerd door security-specialisten. In het speciale security dashboard in de Marvin_ portal zien klanten in één opslag relevante kwetsbaarheden, de hosts met de meeste kwetsbaarheden en de communicatie van security-experts die de scan-resultaten hebben beoordeeld.
   
  Naast de resultaten van de geautomatiseerde scans kunnen ook de issues die zijn gevonden bij eerder uitgevoerde pentesten worden weergegeven in het dashboard. Verder worden organisaties voorzien van periodieke rapportages met zowel aantallen kwetsbaarheden die zijn gevonden in een periode, als de gemiddelde tijd tot de oplossing. Deze informatie kan worden gebruikt om hier gericht op te monitoren en te sturen.
   

  12-09
 • AQUOS R3 smartphone van Sharp

  Sharp kondigt tijdens IFA de introductie van haar nieuwste smartphone op de Europese markt aan, de Sharp AQUOS R3. In juni 2019 presenteerde Sharp het flagship model al in Japan. Het toestel is nu ook verkrijgbaar in de Benelux en andere Europese landen. Met de AQUOS R3 maakt Sharp gebruik van high-end display technologie, een Qualcomm Snapdragon 855 processor en Edgest Fit Design.  Met de AQUOS R3 lanceert het techbedrijf haar eerste flagship model met wereldklasse specificaties. De smartphone heeft een 6.2” Pro IGZO reality display met een ultrascherpe Quad HD+ resolutie van 3120 x 1440 pixels. Dankzij de mix van indium-gallium-zinc-oxide heeft het scherm een enorm hoge reactiesnelheid en een verversingssnelheid van 120Hz. De helderheid staat garant voor een schitterende HDR-beeldkwaliteit, zelfs bij gebruik buitenshuis en in fel zonlicht. Tegelijkertijd is het scherm erg energiezuinig, waardoor de batterij langer mee gaat.

  De kracht van de Sharp AQUOS R3 ligt in de Qualcomm “Snapdragon 855” Octacore processor. Dankzij het 6GB RAM geheugen werken alle applicaties vloeiend en zonder enige vertragingen. Het interne geheugen van 128GB biedt voldoende ruimte voor foto’s, video’s, muziek, apps en spellen. En als dit toch niet genoeg is, biedt het toestel een uitbreidmogelijkheid naar 512GB met een micro SD kaart.  De AQUOS R3 is voorzien van een 3,200 mAh batterij die opgeladen kan worden met een snelle oplaadfunctie via USB type-C of contactloos via Qi Wireless Charging.

  Daarnaast ondersteunt Sharp’s AI technologie de gebruiksvriendelijkheid op meerdere vlakken; zo activeert de camera automatisch een video-opname zodra deze een fotoreeks herkent.  Op die manier hoeft de gebruiker niet meer te kiezen tussen het maken van foto’s of het opnemen van video’s. Met de revolutionaire functie ‘AI Live Story’ maakt de AQUOS R3 automatisch een samenvatting van 15 seconden van de mooiste momenten terwijl de video wordt opgenomen. Aan de clip kun je muziek, effecten en filters toevoegen. Voor deze creatieve video’s hoef je geen extra app te downloaden en je kunt ze direct delen op social media.

   

  11-09
 • Betere voorbereiding op digitale verstoringen noodzakelijk

  Nederland is voorbereid op verschillende rampenscenario’s maar wat te doen bij een digitale ontwrichting? Wie grijpt dan in? Met welke bevoegdheid? Hoe bereiden we ons voor? Nu cyber steeds verder verknoopt raakt met fysieke infrastructuren en het sociale weefsel van onze samenleving, is cybersecurity alleen niet langer voldoende. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeert in zijn nieuwste rapport dat een betere voorbereiding van de overheid, bedrijven en de samenleving op digitale ontwrichting nodig is.    

  Digitalisering: nieuwe risico’s en kwetsbaarheden
  Onze afhankelijkheid van digitale systemen wordt steeds groter. Denk aan dagelijkse handelingen als bellen, reizen of betalen, slimme sensoren in veiligheidssystemen en volledig geautomatiseerde processen in tal van bedrijfstakken. Steeds vaker zijn verschillende systemen ook nog aan elkaar gekoppeld. Met de toenemende interactie tussen fysiek en digitaal komen onze economie, nationale veiligheid en het normale maatschappelijk leven op onvoorziene manieren in gevaar. Er kan enorme schade ontstaan en er kunnen daadwerkelijk slachtoffers vallen.

  Alarmerende incidenten
  Door de cyberaanval WannaCry viel een deel van de Britse gezondheidszorg uit. NotPetya legde in Nederland de productie van belangrijke medicijnen plat en bracht één van de grootste containerrederijen ter wereld in de problemen. Hoewel cyberaanvallen een belangrijke oorzaak zijn, kunnen ook fouten, kapotte servers of softwareproblemen een groot effect hebben op het functioneren van digitale systemen. De storing van noodnummer 112 in juni 2019 en de herhaalde uitval van de clouddiensten van Google vormen hiervan treffende illustraties.

  Voorbereiden op digitale ontwrichting
  De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het voorkómen van digitale ontwrichting. Maar 100% veiligheid bestaat niet, ook niet in het digitale domein. Voor ontwrichtende situaties in de fysieke wereld bestaan professionele crisisorganisaties en uitgebreide wet- en regelgeving. De voorbereiding op een digitale ontwrichting krijgt echter nauwelijks tot geen aandacht.

  De overheid en aanbieders van vitale processen hebben beperkt zicht op de partijen van wie zij afhankelijk zijn. Dit maakt het lastig om de ernst van incidenten te kunnen vaststellen en het hoofd te bieden aan een digitale ontwrichting. Bij de bestrijding hiervan ontbeert de overheid bovendien een duidelijk omschreven bevoegdheid om in te grijpen. De compensatie van slachtoffers tot slot verloopt moeizaam vanwege de onbekendheid met de risico’s in het digitale domein en de kosten die daaraan zijn verbonden.    

  Voorbereiden op digitale ontwrichting is een ongevraagd advies van de WRR aan de Nederlandse regering. De WRR onderzoekt en agendeert maatschappelijke en beleidsvraagstukken die aandacht vereisen. De overheid en andere belangrijke partijen zijn onvoldoende voorbereid op digitale ontwrichting. Juist deze voorbereiding is essentieel nu de digitale en fysieke wereld steeds meer met elkaar verweven raken.

  Aanbevelingen
  In het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting formuleert de WRR vijf aanbevelingen om Nederland en Europa beter voor te bereiden op de aanpak van een digitale ontwrichting en een publiek debat te entameren over de wijze waarop de Nederlandse samenleving is toegerust op een digitale ontwrichting:

  • Creëer een helder afgebakende wettelijke bevoegdheid voor digitale hulptroepen.
  • Stel in aanvulling op het huidige Cybersecuritybeeld een Cyberafhankelijkheidsbeeld op, dat inzichtelijk maakt van welke partijen, digitale processen en diensten het functioneren van vitale processen in de Nederlandse samenleving afhankelijk is.
  • Besteed bij het beleid voor vitale infrastructuur meer aandacht aan de ketens en netwerken die vitale processen ondersteunen. Onderzoek bovendien of digitalisering het nodig maakt de prioritering van die processen aan te passen.
  • Stimuleer onderzoek naar de haalbaarheid van een Nederlandse of Europese cyberpool om schade als gevolg van digitale ontwrichting te verzekeren.
  • Benut nationale en internationale incidentdata beter om lessen te trekken met het oog op  toekomstige verstoringen.
  10-09
 • Zo verbeter je de akoestiek in kantooromgevingen

  Weinig is zo desastreus voor de productiviteit en gezondheid van medewerkers als constante geluidsoverlast. Slechte akoestiek en lawaai verstoren de concentratie, veroorzaken stress en fysieke klachten, en vergallen de sfeer. Gelukkig zijn er genoeg maatregelen die dit kunnen voorkomen. Met deze 7 tips voor het kantoorontwerp realiseer je een aangenamere en productievere werkomgeving.

  Geluidshinder is een van de meest gehoorde klachten van medewerkers op kantoor. Dat geldt vooral in open kantooromgevingen waarbij mensen samen in een ruimte werken, met nauwelijks tot geen afscheidingen. Telefoongesprekken, overleg, muziek, IT-apparatuur: allerlei factoren kunnen een constante kakofonie aan geluid veroorzaken. Ook externe factoren als drukke autowegen, spoorwegen, vliegverkeer en rumoerige stedelijke omgevingen veroorzaken veel overlast.

  De gevolgen zijn niet te onderschatten. Volgens het rapport ‘Burden of Disease from Environmental Noise' van The World Health Organization kost geluidsoverlast op kantoor het Europese bedrijfsleven 30,8 miljoen euro per jaar. Het probleem is bovendien wijdverspreid. Volgens het onderzoek ‘What’s That Sound’ van tapijttegelfabrikant Interface heeft lawaai een negatieve invloed op de concentratie, productiviteit en creativiteit van 69 procent van alle werknemers.

  Gelukkig zijn er relatief eenvoudige maatregelen waarmee de negatieve invloed van geluid wordt beperkt. We noemen er 7:

  1. Voer een geluidsaudit uit
  Geluid kruipt door de kleinste kieren, en door deuren, muren en ramen. Wie de verbetering van de akoestiek serieus wil aanpakken, moet eerst precies weten waar de pijnpunten zitten. Een audit brengt in kaart waar geluid van buiten binnenkomt, maar ook hoe het zich in de verschillende ruimtes ‘gedraagt’. Een eenvoudige audit kun je eventueel zelf uitvoeren. Voor een grondig onderzoek moet een gespecialiseerd bedrijf worden ingehuurd.

  2. Installeer geluidsdempende vloeren
  Harde vloeroppervlakken zoals (natuurlijk) hout, keramiek en porselein weerkaatsen en versterken geluid. Ze zijn daarmee een bron van geluidsoverlast. Tapijttegels hebben een natuurlijke dempende werking waardoor ze dat probleem veel minder kennen. Ze zijn zelfs verkrijgbaar in extra geluidsabsorberende uitvoeringen. Ook LVT-vloeren (luxury vinyl tile) zijn in een extra dempende uitvoering verkrijgbaar. Zo zijn de LVT-vloeren van Interface onderscheiden met een Quiet Mark-certificering die effectieve geluidsdemping garandeert.

  3. Breng geluidswerende muur- en raamisolatie aan
  Hoewel relatief kostbaar, is het aanbrengen van isolatiemateriaal in muren een effectieve manier om ruimten te beschermen tegen geluid van buiten en van aangrenzende kamers. Ook geluidswerend glas werkt effectief. Voor kantoren in zeer lawaaiige omgevingen, zoals bij spoorlijnen en luchthavens, zijn deze maatregelen een must. In andere gevallen loont het wellicht om ze bij een grootschalige renovatie of verbouwing door te voeren.

  4. Zorg voor white noise
  Kletsende en bellende medewerkers, ratelende printers, een tetterende radio. Open kantoorruimten zorgen al snel voor een kakofonie aan geluid. Met als gevolg dat medewerkers zich ‘terugtrekken’ door een koptelefoon op te zetten. Daardoor gaat het stimulerende en sociale effect van een open werkruimte alsnog verloren.

  Een goed alternatief is het aanbieden van zogeheten white noise via centrale speakers. White noise maskeert door de uitgekiende mix van frequenties hinderlijk gespreksgeluid. Bovendien stimuleert het de concentratie. Beproefde varianten zijn het geluid van regen en tegen rotsen slaande golven. Zo kunnen koptelefoons achterwege blijven en blijft de sociale functie van een open kantoorruimte overeind.

  5. Maak slim gebruik van planten
  Het plaatsen van planten is om meerdere redenen een goed idee. Ze hebben allereerst een geluidsdempende functie: planten verbeteren de akoestiek doordat ze trillingen absorberen. Zo maken ze ruimten minder ‘hol’. Een rij (hang)planten fungeert bovendien uitstekend als dempende muur tussen twee ruimten. Leveranciers als Roessink bieden zelfs speciale groen- en moswanden die niet alleen geluidsdemping bieden, maar ook de natuurlijke beleving versterken. Naast akoestische voordelen zorgen planten ook voor zuurstof, visuele aankleding, luchtzuivering en een aantoonbaar beter concentratievermogen.

  6. Zet geluids- en plafondpanelen in
  Het slim plaatsen van geluidspanelen verbetert niet alleen de akoestiek, maar deelt het kantoor ook in functionele ruimten in. Plaats bijvoorbeeld een paneel tussen een gedeelde werkruimte en een deel dat moet fungeren als stilteplek. Geluidspanelen hoeven geen lelijke screens te zijn. Tegenwoordig zijn ze verkrijgbaar in alle soorten en maten, en lijken ze meer op kunstwerken dan op kale scheidingen. Zo biedt fabrikant Merford een uitgebreide collectie geluidswanden met fraaie motieven.

  Ook plafond- en muurpanelen verbeteren de akoestiek. Ze zorgen met name voor een vermindering van hinderlijke galm. Ook hiervoor geldt dat ze kunnen ‘dubbelen’ als kunstwerk.

  7. Isoleer lawaaiige IT-apparatuur
  IT-apparaten produceren niet zelden hinderlijke brom- en zoemgeluiden. Met name printers zijn beruchte lawaaimakers. Zelfs in rust kunnen ze hinderlijk gezoem veroorzaken. Bovendien vormen de apparaten vaak ‘hangplekken’ voor medewerkers en zorgen ze op die manier indirect voor overlast. Het is daarom een goed idee om dergelijke apparatuur naar een aparte ruimte te verplaatsen.

  10-09
 • Eerste stopcontact op zee klaar voor gebruik

  Het eerste grote ‘stopcontact’ (platform Borssele Alpha) voor het elektriciteitsnet op zee is door TenneT opgeleverd. Hiermee zal de windenergie van de windparken Borssele I en II (700MW) naar het vaste land worden getransporteerd. Via platform Borssele Alpha zal vanaf volgend jaar ongeveer 2,5% van de in Nederland gebruikte elektriciteit van het windpark op zee naar het vaste land worden gebracht. TenneT heeft het platform conform de afgesproken planning opgeleverd. De komende jaren worden er in totaal tien van dit soort stations geplaatst.
   
  De gecoördineerde aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT is een belangrijke pijler onder het succes van windenergie op zee, naast de succesvolle subsidievrije tenders voor de windparken (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/10/vattenfall-bouwt-tweede-windpark-op-zee-zonder-subsidie). De tijdige oplevering door TenneT voedt het vertrouwen bij windparkontwikkelaars dat ook toekomstige delen van het net op zee tijdig gereed zullen zijn. Een ander voordeel van de aanleg door TenneT is de goede afstemming met het hoogspanningsnet op land dat ook onder beheer van TenneT is. Daardoor kunnen problemen door gebrek aan transportcapaciteit zoveel mogelijk worden voorkomen. Met behulp van de Rijkscoördinatieregeling hebben het Rijk, TenneT en overige belanghebbenden samengewerkt aan een goede ruimtelijke inpassing van de verbinding tussen het windpark en het landelijk hoogspanningsnet.

  Windparken op zee en het Klimaatakkoord
  In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 70% van onze elektriciteitsverbruik duurzaam is (wind of zon). Dat komt neer op in elk geval 84 TWh. Meer dan de helft daarvan komt van windparken op zee (49 TWh). De overige 35 TWh komt uit windparken op land en zonneparken op land. Windenergie op zee is niet alleen belangrijk voor de elektriciteitsbehoefte van huishoudens en bedrijven. Ook de industrie heeft windstroom hard nodig om de huidige fossiele brandstoffen en grondstoffen te kunnen vervangen door ‘groene moleculen’, zoals waterstof uit elektrolyse met stroom uit windparken.

  Oogsttijd breekt aan voor windenergie op zee
  De komende jaren zal de hoeveelheid stroom die windparken op zee leveren sterk toenemen – er breekt als het ware een ‘oogsttijd’ aan. Momenteel staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen. Dat is 16% van de elektriciteitsproductie. In 2030 zal er ca. 11 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 40% van ons elektriciteitsverbruik en beslaan minder dan 3% van de Nederlandse Noordzee. Tussen de windturbines (die circa 1 km uit elkaar liggen) is ruimte voor medegebruik, zoals kweek van zeewier en visserij op krabben en kreeften. De plannen voor windparken tot 2030 liggen vast in de routekaart windenergie op zee.

  06-09

meer nieuws

Leeg