Leeg

Nieuws

 • Levelfour koopt glasvezelnetwerken bedrijventerreinen van Stepco
  Glasvezelondernemer Levelfour Networks uit Arnhem heeft de glasvezelnetwerken van IT-dienstverlener Stepco uit Ittervoort overgenomen. Dankzij de overname kunnen alle ondernemers op de aangesloten bedrijfsterreinen nu de overstap maken naar glasvezel.IT-dienstverlener Stepco is specialist in managed services en cloud-, beheer- en securityoplossingen. Voor optimale IT-resultaten en -verbindingen realiseerde Stepco ook glasvezelnetwerken voor de klanten. Aansluiting op glasvezel zorgt voor een voldoende bandbreedte en een beveiligde verbinding noodzakelijk om de managed services tot hun recht te laten komen. Aanleg en beheer van glasvezelnetwerken zijn geen kernactiviteiten van Stepco. Het was dan ook logisch dat Stepco hiervoor een strategische partner zocht en uitkwam bij Levelfour Networks. Al snel concludeerden beide partijen dat Levelfour Networks de glasvezelnetwerken zou overnemen. Zo blijven beide partijen bij hun kernkwaliteiten.Voor Levelfour Networks betekent deze overname een forse uitbreiding van het aantal glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Het gaat om 16 netwerken op bedrijventerreinen in: Houten, Ede, Dieren, Arnhem, Amersfoort, Amsterdam en Rotterdam. Levelfour Networks zal de netwerken op de locaties verder uitbouwen en ervoor zorgen dat al deze netwerken voorzien worden van de nieuwste technologie. Supersnelle breedband verbindingen zijn op deze locaties tegen betaalbare tarieven beschikbaar. 25-04
 • Radiotherapiegroep Deventer kiest voor Gom Zorg
  Een opvallende innovatie bij de Radiotherapiegroep, verbonden aan het Deventer Ziekenhuis: Gom Zorg gaat in de schoonmaak van natte ruimten probiotica inzetten. De micro-organismen in probiotica blijken vooral in sanitaire ruimten vele malen effectiever dan conventionele middelen. ‘Vlekken en kringen in de vloer zijn niet langer meer zichtbaar. Het ruikt er ook beter’, zegt een tevreden Jos Vaessen, medewerker facilitaire dienst van de Radiotherapiegroep. En klantmanager Cure Henny Stoelhorst van Gom Zorg: ‘Bacteriën doen 24 uur per dag hun werk.’Op basis van de technische kwaliteit scoorde Gom Zorg een ruime voldoende bij de Radiotherapiegroep. De oplossing klinkt eenvoudig: bacteriën te lijf gaan met andere bacteriën. De bacteriën die in reinigingsproducten het werk doen, zijn goedaardige bacteriën - een ziekenhuisomgeving vraagt immers strenge protocollen. Jos Vaessen: ‘De insteek was om de middelen breder te gebruiken in alle ruimten van de afdeling. Het blijkt echter dat het vooral in de natte ruimten het meest effectief is. Na gebruik van het middel zijn vlekken en kringen meteen opgelost. Het ruikt er ook beter, het geeft een frisser gevoel.’Voor de schoonmaakmedewerkers van Gom is het werken met de nieuwe middelen absoluut veilig. De middelen die Gom Zorg inzet, hebben een eco-label en voldoen aan alle milieunormen. Voor opdrachtgevers heeft de nieuwe methode geen prijsconsequenties. Temeer omdat het gebruik van probiotische reinigingsproducten intensieve periodieke reiniging overbodig maakt. 24-04
 • Dwingender rol overheid nodig bij energietransitie
  Zware industrie staat in de startblokken om CO2-uitstoot drastisch te beperkenBestuurders uit de energiesector zijn optimistisch over het op tijd halen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Maar daarvoor is wel een veel sturender en dwingender rol van de overheid nodig. Dat blijkt na de ‘Strategie Summit Energie & Utilities’ waarbij meer dan 70 bestuurders uit de energie- en industriesector bij elkaar kwamen op Landgoed Duin & Kruidberg. Dat de sector industrie voor een zware opgave staat is genoegzaam bekend. Om aan de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord te voldoen mag Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoten. Het aandeel CO2-uitstoot dat de industrie nu nog voor zijn rekening neemt bedraagt ruim 40 procent. Waarbij de zware industrie weer goed is voor 78 procent van die uitstoot. Fabrieken sluiten is echter geen optie. Want met een aandeel van 38,2% in de Nederlandse economie is de industrie een belangrijke aanjager van welvaart. Ruim de helft van de bestuurders uit de energiesector die voor de Summit geïnterviewd werden, is van mening dat Nederland de geëigende locatie is om energieintensieve industrie te huisvesten. “De ligging van Nederland en de economische positie zijn gunstig om de intensieve industrie duurzaam te organiseren. Er is veel voor nodig, CO2 beprijzing bijvoorbeeld, maar er zijn ook veel mogelijkheden, waaronder wind, geothermie, enzovoort.” Een andere bestuurder vult aan: “We zien kansen om wereldwijd juist in Nederland te laten zien dat het anders kan. We hebben een gidsfunctie: dat je een groene chemie kan opzetten en dat je op niet-fossiel gebaseerde energiedragers onze industrie kunt laten draaien.” De energietransitie is dus niet onmogelijk, stellen de bestuurders. In elk geval is het besef onder de captains of industry aanwezig dat het vijf voor twaalf is en dat snel forse maatregelen genomen moeten worden. Dat de energietransitie ook bovenaan de agenda’s in de industriële boardrooms staat, blijkt wel uit de groeiende aanwezigheid van deze sector op de Strategie Summit Energie & Utilities: dit jaar waren onder meer Akzo Nobel, Tata Steel, Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie aanwezig.Nu noodzaak en besef bij iedereen aanwezig zijn, is het tijd om tot actie over te gaan, vinden de bestuurders. “Echte slagen kunnen we alleen maken door een gezamenlijke aanpak. Niet alleen de overheid én het bedrijfsleven, maar door samenwerkingen tussen bedrijven en de overheid, en bedrijven en organisaties onderling,” zo was tijdens de topontmoeting te beluisteren. 23-04
 • Cybersecurity: het fundament onder economische kansen
  De nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) zet de noodzakelijke stap om onze digitale veiligheid te versterken en de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld en heeft daardoor een uitstekende uitgangspositie. De economische en maatschappelijke kansen kunnen we alleen verzilveren als Nederland digitaal veilig is. De impact en snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt vragen om een dynamische aanpak die aangepast kan worden aan veranderende dreigingen. Veel van de maatregelen vragen om een sterkere inzet van de overheid, andere kunnen alleen met of door marktpartijen worden ontwikkeld. “Cybersecurity is onlosmakelijk verbonden met onze nationale veiligheid en het ongestoord functioneren van onze maatschappij. Nu we zien dat de dreiging van cyberaanvallen toe blijft nemen, moet het basisniveau van beveiliging omhoog. Dat kunnen we als overheid niet alleen. De Nederlandse Cybersecurity Agenda kan alleen een succes worden als overheid en bedrijfsleven samen de schouders er onder zetten”, aldus minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Digitale slagkracht op ordeNederland moet beter voorbereid zijn op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen. Cyberaanvallen treffen niet alleen de overheid maar juist ook het bedrijfsleven. Daarom moet er een landelijk dekkend stelsel komen waarbij informatie over de laatste cyberdreigingen en mogelijke maatregelen breder en effectiever worden gedeeld tussen publieke en private partijen. Zo versterken we de digitale slagkracht van overheid en bedrijfsleven. Stevigere samenwerking bedrijfslevenDe vitale processen in Nederland vragen extra bescherming en versneld herstel bij uitval of schade. Het is dan ook belangrijk dat in de vitale infrastructuur wordt gewerkt met vertrouwde cybersecuritybedrijven. Samen met het bedrijfsleven zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van certificering zodat duidelijk is welke derde partijen betrouwbaar zijn. Ook doet Grapperhaus een beroep op grote bedrijven om kleinere bedrijven te helpen hun digitale veiligheid op orde te krijgen. Door het delen van informatie over de laatste dreigingen en maatregelen. “Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking in de Rotterdamse haven. Onder het motto ‘je bent zo sterk als je zwakste schakel’, hebben zij de handen in een geslagen en een kennishub cybersecurity opgezet. Alle bedrijven in de haven delen informatie met elkaar zodat de Rotterdamse haven als geheel cyberaanvallen kan afslaan.” Investeren in opsporing en vervolgingDe versterking van cybersecurity en de aanpak van cybercrime kunnen niet los van elkaar gezien worden. Door fors te investeren in de digitale veiligheid van Nederland, houden we ook cybercriminelen buiten de deur. Het Openbaar Ministerie en de Politie krijgen meer capaciteit om cybercriminelen op te pakken en te vervolgen. Tegelijkertijd mag ook verwacht worden dat burgers zelf meer doen om hun digitale deur op slot te zetten. Daarom wordt geïnvesteerd in voorlichting zodat mensen bekend zijn met de grootste risico’s en belangrijkste maatregelen.Kabinetsbrede aanpakMet deze kabinetsbrede cybersecurity agenda geeft Grapperhaus als coördinerend minister invulling aan de opdracht uit het regeerakkoord te komen tot een integrale aanpak cybersecurity. De versterkte overheidsregie die voortvloeit uit de NCSA wordt belegd bij de NCTV, ook wordt het NCSC als nationaal expertisecentrum gepositioneerd. 23-04
 • Familiebedrijf Facilicom speelt in op groeiende marktvraag
  Facilitair dienstverlener Facilicom Group heeft afgelopen jaar een nettowinstgroei gerealiseerd van 18,1 naar 22,8 miljoen (+26%). Dit is in belangrijke mate te danken aan een incidenteel resultaat bij de verkoop van Facilicom France in 2017. Gecorrigeerd voor dit divestment steeg de omzet licht (+2%) tot 1.243 miljoen euro. Strategisch investeerde de onderneming vooral in een meer geïntegreerd servicepakket, innovaties en een meer klantgerichte benadering. Net als andere jaren waren er duidelijke verschillen tussen de ontwikkelingen van de verschillende bedrijfsonderdelen, die elk te maken hebben met een andere marktdynamiek. Zo boog Facilicom Solutions een verlieslatende positie in 2016 om in een positief financieel resultaat in 2017. Ook de succesvolle fusie tussen de twee onderdelen van Facilicom Solutions en Breijer Bouw en Installatie droeg bij aan het duidelijk verbeterde resultaat. De met het oorspronkelijke Facilicom-cateringbedrijf Prorest gefuseerde Albron behaalde eveneens goede financiële resultaten, zowel in het segment bedrijfsrestaurants als de segmenten horeca en hospitality. Verdere integratie van Albron in de Facilicom Group staat voor 2019 gepland. Schoonmaakdivisie Gom deed opnieuw goede zaken en wist zich met stijgende omzet- en winstcijfers in de top-3 schoonmaakbedrijven van Nederland te vestigen. Uitdagende marktomstandighedenIn diverse markten heeft Facilicom te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zo deden tegenvallende resultaten bij beveiligingstak Trigion, zorgdivisie Incluzio en Facilicom België het operationele bedrijfsresultaat dalen met 7% tot 24,7 miljoen euro. Trigion behaalde weliswaar zijn omzetdoelstelling, maar het resultaat bleef achter bij de prognose. Het bedrijf heeft onder meer te kampen met een aanhoudende margedruk op het gebied van mensbeveiliging. Incluzio groeit naar tevredenheid, maar draagt nog onvoldoende bij aan de winst door aanloopinvesteringen, onder andere in nieuwe kleinschalige zorginstellingen (Compartijn). Omzet en winst bij de buitenlandse divisies van Facilicom (onder andere in de UK en België) bleven achter bij de verwachtingen. Aangezien de directie in Frankrijk onvoldoende omzetgroei en rendement zag om te kunnen groeien naar een positie in de top van de markt, werd besloten dit bedrijfsonderdeel te verkopen aan branchegenoot Atalian. Als gevolg daarvan daalde het aantal medewerkers concernbreed van 30.777 naar 28.093. Gecorrigeerd voor deze verkoop steeg het aantal medewerkers licht met 1,4%. Groeiende marktvraag2017 was een dynamisch jaar voor Facilicom waarin de onderneming op diverse fronten vernieuwingen doorvoerde. Deze hangen samen de kanteling die de organisatie maakt naar een meer integrale facilitaire dienstverlener en een focusverschuiving van operational excellence naar customer excellence. Het bedrijf gaat nog meer inzetten op geïntegreerd ‘hostmanship’, waarbij medewerkers getraind worden om elke dag weer een extra stapje te zetten in termen van gastvrijheid en communicatie, zo nodig ook buiten de eigen werkzaamheden. Van de Laar: “In plaats van gewoon goed schoonmaken, beveiligen en cateren zetten we in op samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.” Volgens de topman heeft deze nieuwe ‘Why’ nu al een aantoonbare impact op de klanttevredenheid- en retentiescore. Die laatste steeg de afgelopen vijf jaar van 85 procent naar maar liefst 94 procent in 2017. Sociaal werkgeverDoor de aangetrokken economie heeft Facilicom net als iedere grote werkgever moeite met het vinden van personeel voor alle divisies. De organisatie probeert dit met een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid en aandacht voor goed werkgeverschap binnen alle divisies zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Daarnaast worden actief nieuwe doelgroepen benaderd, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Continue innovatieOok was er in 2017 veel aandacht voor het initiëren en implementeren van innovaties, al dan niet techniek-gedreven. De organisatie riep hiervoor zelfs een aparte Innovation Board in het leven, met daarin vertegenwoordigers uit alle divisies. Concrete voorbeelden hiervan zijn het meten van de mate van vervuiling door middel van sensoring, het inzetten van schoonmaak-, bewakings- en zorg-robots, nano-coating op keukenapparatuur en big data analyse.  20-04

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

19-04-2018 | Extra personeel geen garantie voor betere security
19-04-2018 | Aantal bedrijven dat geen back-up maakt blijft hoog
19-04-2018 | HEYDAY ontwikkelt website voor verduurzamen van panden
18-04-2018 | Derde editie Tour Facilitair vindt plaats in Drenthe
18-04-2018 | Informatiemiddag Toegankelijkheid van gebouwen
18-04-2018 | Digitale Formulieren App op Handelsmissie naar Hannover
17-04-2018 | Het toilet als belevingsruimte: Gom lanceert sanitairconcept
17-04-2018 | Nieuwe apps en integraties voor e-mailbeveiliging van Mimecast
13-04-2018 | Capture zal nooit meer hetzelfde zijn
13-04-2018 | Extra maatregelen om geluidsbelasting provinciale wegen te verminderen
13-04-2018 | Bedrijven niet voorbereid op cyberaanvallen vijfde generatie
13-04-2018 | Hogere productiviteit, lagere energiekosten
12-04-2018 | BYD een van de belangrijkste Chinese investeerders in Nederland
12-04-2018 | Nederlander geen vertrouwen in verandervermogen organisatie
11-04-2018 | Drinkwaterhygiëne ondanks bovenmaatse installatie beveiligd in Berlijnse sporthal
11-04-2018 | Renault, Tesla en Mitsubishi bij top elektrische en hybride auto’s
11-04-2018 | Tweede uitgave EIM professional heeft thema Input & Capture
10-04-2018 | Samenwerking MultiTankcard en Terberg Leasing
10-04-2018 | Ransomware blijft top cybersecurity-bedreiging
09-04-2018 | Laurentius kiest voor schoonmaak van ICS
09-04-2018 | Rol voor bedrijfsleven in vergroten veiligheid
09-04-2018 | Paniek over database met wachtwoorden onnodig
06-04-2018 | Samenwerking tussen Henkel en Mainfreight
05-04-2018 | Rolling Plan for ICT Standardisation 2018 gepubliceerd
05-04-2018 | Nieuwe endpoint-beveiligingsoplossing van Unisys
04-04-2018 | Sharp vernieuwt twee productieprintsystemen
04-04-2018 | Hogeschool Rotterdam organiseert International Internet of Things Days
04-04-2018 | Werkgevers overtuigd van streng ziektebeleid
04-04-2018 | Digitaal vergaderen binnen de eigen Office 365 omgeving
04-04-2018 | Intersnack tekent miljoenen clouddeal met Infor

Nieuws

 • Levelfour koopt glasvezelnetwerken bedrijventerreinen van Stepco
  Glasvezelondernemer Levelfour Networks uit Arnhem heeft de glasvezelnetwerken van IT-dienstverlener Stepco uit Ittervoort overgenomen. Dankzij de overname kunnen alle ondernemers op de aangesloten bedrijfsterreinen nu de overstap maken naar glasvezel.IT-dienstverlener Stepco is specialist in managed services en cloud-, beheer- en securityoplossingen. Voor optimale IT-resultaten en -verbindingen realiseerde Stepco ook glasvezelnetwerken voor de klanten. Aansluiting op glasvezel zorgt voor een voldoende bandbreedte en een beveiligde verbinding noodzakelijk om de managed services tot hun recht te laten komen. Aanleg en beheer van glasvezelnetwerken zijn geen kernactiviteiten van Stepco. Het was dan ook logisch dat Stepco hiervoor een strategische partner zocht en uitkwam bij Levelfour Networks. Al snel concludeerden beide partijen dat Levelfour Networks de glasvezelnetwerken zou overnemen. Zo blijven beide partijen bij hun kernkwaliteiten.Voor Levelfour Networks betekent deze overname een forse uitbreiding van het aantal glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Het gaat om 16 netwerken op bedrijventerreinen in: Houten, Ede, Dieren, Arnhem, Amersfoort, Amsterdam en Rotterdam. Levelfour Networks zal de netwerken op de locaties verder uitbouwen en ervoor zorgen dat al deze netwerken voorzien worden van de nieuwste technologie. Supersnelle breedband verbindingen zijn op deze locaties tegen betaalbare tarieven beschikbaar. 25-04
 • Radiotherapiegroep Deventer kiest voor Gom Zorg
  Een opvallende innovatie bij de Radiotherapiegroep, verbonden aan het Deventer Ziekenhuis: Gom Zorg gaat in de schoonmaak van natte ruimten probiotica inzetten. De micro-organismen in probiotica blijken vooral in sanitaire ruimten vele malen effectiever dan conventionele middelen. ‘Vlekken en kringen in de vloer zijn niet langer meer zichtbaar. Het ruikt er ook beter’, zegt een tevreden Jos Vaessen, medewerker facilitaire dienst van de Radiotherapiegroep. En klantmanager Cure Henny Stoelhorst van Gom Zorg: ‘Bacteriën doen 24 uur per dag hun werk.’Op basis van de technische kwaliteit scoorde Gom Zorg een ruime voldoende bij de Radiotherapiegroep. De oplossing klinkt eenvoudig: bacteriën te lijf gaan met andere bacteriën. De bacteriën die in reinigingsproducten het werk doen, zijn goedaardige bacteriën - een ziekenhuisomgeving vraagt immers strenge protocollen. Jos Vaessen: ‘De insteek was om de middelen breder te gebruiken in alle ruimten van de afdeling. Het blijkt echter dat het vooral in de natte ruimten het meest effectief is. Na gebruik van het middel zijn vlekken en kringen meteen opgelost. Het ruikt er ook beter, het geeft een frisser gevoel.’Voor de schoonmaakmedewerkers van Gom is het werken met de nieuwe middelen absoluut veilig. De middelen die Gom Zorg inzet, hebben een eco-label en voldoen aan alle milieunormen. Voor opdrachtgevers heeft de nieuwe methode geen prijsconsequenties. Temeer omdat het gebruik van probiotische reinigingsproducten intensieve periodieke reiniging overbodig maakt. 24-04
 • Dwingender rol overheid nodig bij energietransitie
  Zware industrie staat in de startblokken om CO2-uitstoot drastisch te beperkenBestuurders uit de energiesector zijn optimistisch over het op tijd halen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Maar daarvoor is wel een veel sturender en dwingender rol van de overheid nodig. Dat blijkt na de ‘Strategie Summit Energie & Utilities’ waarbij meer dan 70 bestuurders uit de energie- en industriesector bij elkaar kwamen op Landgoed Duin & Kruidberg. Dat de sector industrie voor een zware opgave staat is genoegzaam bekend. Om aan de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord te voldoen mag Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoten. Het aandeel CO2-uitstoot dat de industrie nu nog voor zijn rekening neemt bedraagt ruim 40 procent. Waarbij de zware industrie weer goed is voor 78 procent van die uitstoot. Fabrieken sluiten is echter geen optie. Want met een aandeel van 38,2% in de Nederlandse economie is de industrie een belangrijke aanjager van welvaart. Ruim de helft van de bestuurders uit de energiesector die voor de Summit geïnterviewd werden, is van mening dat Nederland de geëigende locatie is om energieintensieve industrie te huisvesten. “De ligging van Nederland en de economische positie zijn gunstig om de intensieve industrie duurzaam te organiseren. Er is veel voor nodig, CO2 beprijzing bijvoorbeeld, maar er zijn ook veel mogelijkheden, waaronder wind, geothermie, enzovoort.” Een andere bestuurder vult aan: “We zien kansen om wereldwijd juist in Nederland te laten zien dat het anders kan. We hebben een gidsfunctie: dat je een groene chemie kan opzetten en dat je op niet-fossiel gebaseerde energiedragers onze industrie kunt laten draaien.” De energietransitie is dus niet onmogelijk, stellen de bestuurders. In elk geval is het besef onder de captains of industry aanwezig dat het vijf voor twaalf is en dat snel forse maatregelen genomen moeten worden. Dat de energietransitie ook bovenaan de agenda’s in de industriële boardrooms staat, blijkt wel uit de groeiende aanwezigheid van deze sector op de Strategie Summit Energie & Utilities: dit jaar waren onder meer Akzo Nobel, Tata Steel, Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie aanwezig.Nu noodzaak en besef bij iedereen aanwezig zijn, is het tijd om tot actie over te gaan, vinden de bestuurders. “Echte slagen kunnen we alleen maken door een gezamenlijke aanpak. Niet alleen de overheid én het bedrijfsleven, maar door samenwerkingen tussen bedrijven en de overheid, en bedrijven en organisaties onderling,” zo was tijdens de topontmoeting te beluisteren. 23-04
 • Cybersecurity: het fundament onder economische kansen
  De nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) zet de noodzakelijke stap om onze digitale veiligheid te versterken en de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld en heeft daardoor een uitstekende uitgangspositie. De economische en maatschappelijke kansen kunnen we alleen verzilveren als Nederland digitaal veilig is. De impact en snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt vragen om een dynamische aanpak die aangepast kan worden aan veranderende dreigingen. Veel van de maatregelen vragen om een sterkere inzet van de overheid, andere kunnen alleen met of door marktpartijen worden ontwikkeld. “Cybersecurity is onlosmakelijk verbonden met onze nationale veiligheid en het ongestoord functioneren van onze maatschappij. Nu we zien dat de dreiging van cyberaanvallen toe blijft nemen, moet het basisniveau van beveiliging omhoog. Dat kunnen we als overheid niet alleen. De Nederlandse Cybersecurity Agenda kan alleen een succes worden als overheid en bedrijfsleven samen de schouders er onder zetten”, aldus minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Digitale slagkracht op ordeNederland moet beter voorbereid zijn op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen. Cyberaanvallen treffen niet alleen de overheid maar juist ook het bedrijfsleven. Daarom moet er een landelijk dekkend stelsel komen waarbij informatie over de laatste cyberdreigingen en mogelijke maatregelen breder en effectiever worden gedeeld tussen publieke en private partijen. Zo versterken we de digitale slagkracht van overheid en bedrijfsleven. Stevigere samenwerking bedrijfslevenDe vitale processen in Nederland vragen extra bescherming en versneld herstel bij uitval of schade. Het is dan ook belangrijk dat in de vitale infrastructuur wordt gewerkt met vertrouwde cybersecuritybedrijven. Samen met het bedrijfsleven zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van certificering zodat duidelijk is welke derde partijen betrouwbaar zijn. Ook doet Grapperhaus een beroep op grote bedrijven om kleinere bedrijven te helpen hun digitale veiligheid op orde te krijgen. Door het delen van informatie over de laatste dreigingen en maatregelen. “Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking in de Rotterdamse haven. Onder het motto ‘je bent zo sterk als je zwakste schakel’, hebben zij de handen in een geslagen en een kennishub cybersecurity opgezet. Alle bedrijven in de haven delen informatie met elkaar zodat de Rotterdamse haven als geheel cyberaanvallen kan afslaan.” Investeren in opsporing en vervolgingDe versterking van cybersecurity en de aanpak van cybercrime kunnen niet los van elkaar gezien worden. Door fors te investeren in de digitale veiligheid van Nederland, houden we ook cybercriminelen buiten de deur. Het Openbaar Ministerie en de Politie krijgen meer capaciteit om cybercriminelen op te pakken en te vervolgen. Tegelijkertijd mag ook verwacht worden dat burgers zelf meer doen om hun digitale deur op slot te zetten. Daarom wordt geïnvesteerd in voorlichting zodat mensen bekend zijn met de grootste risico’s en belangrijkste maatregelen.Kabinetsbrede aanpakMet deze kabinetsbrede cybersecurity agenda geeft Grapperhaus als coördinerend minister invulling aan de opdracht uit het regeerakkoord te komen tot een integrale aanpak cybersecurity. De versterkte overheidsregie die voortvloeit uit de NCSA wordt belegd bij de NCTV, ook wordt het NCSC als nationaal expertisecentrum gepositioneerd. 23-04
 • Familiebedrijf Facilicom speelt in op groeiende marktvraag
  Facilitair dienstverlener Facilicom Group heeft afgelopen jaar een nettowinstgroei gerealiseerd van 18,1 naar 22,8 miljoen (+26%). Dit is in belangrijke mate te danken aan een incidenteel resultaat bij de verkoop van Facilicom France in 2017. Gecorrigeerd voor dit divestment steeg de omzet licht (+2%) tot 1.243 miljoen euro. Strategisch investeerde de onderneming vooral in een meer geïntegreerd servicepakket, innovaties en een meer klantgerichte benadering. Net als andere jaren waren er duidelijke verschillen tussen de ontwikkelingen van de verschillende bedrijfsonderdelen, die elk te maken hebben met een andere marktdynamiek. Zo boog Facilicom Solutions een verlieslatende positie in 2016 om in een positief financieel resultaat in 2017. Ook de succesvolle fusie tussen de twee onderdelen van Facilicom Solutions en Breijer Bouw en Installatie droeg bij aan het duidelijk verbeterde resultaat. De met het oorspronkelijke Facilicom-cateringbedrijf Prorest gefuseerde Albron behaalde eveneens goede financiële resultaten, zowel in het segment bedrijfsrestaurants als de segmenten horeca en hospitality. Verdere integratie van Albron in de Facilicom Group staat voor 2019 gepland. Schoonmaakdivisie Gom deed opnieuw goede zaken en wist zich met stijgende omzet- en winstcijfers in de top-3 schoonmaakbedrijven van Nederland te vestigen. Uitdagende marktomstandighedenIn diverse markten heeft Facilicom te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zo deden tegenvallende resultaten bij beveiligingstak Trigion, zorgdivisie Incluzio en Facilicom België het operationele bedrijfsresultaat dalen met 7% tot 24,7 miljoen euro. Trigion behaalde weliswaar zijn omzetdoelstelling, maar het resultaat bleef achter bij de prognose. Het bedrijf heeft onder meer te kampen met een aanhoudende margedruk op het gebied van mensbeveiliging. Incluzio groeit naar tevredenheid, maar draagt nog onvoldoende bij aan de winst door aanloopinvesteringen, onder andere in nieuwe kleinschalige zorginstellingen (Compartijn). Omzet en winst bij de buitenlandse divisies van Facilicom (onder andere in de UK en België) bleven achter bij de verwachtingen. Aangezien de directie in Frankrijk onvoldoende omzetgroei en rendement zag om te kunnen groeien naar een positie in de top van de markt, werd besloten dit bedrijfsonderdeel te verkopen aan branchegenoot Atalian. Als gevolg daarvan daalde het aantal medewerkers concernbreed van 30.777 naar 28.093. Gecorrigeerd voor deze verkoop steeg het aantal medewerkers licht met 1,4%. Groeiende marktvraag2017 was een dynamisch jaar voor Facilicom waarin de onderneming op diverse fronten vernieuwingen doorvoerde. Deze hangen samen de kanteling die de organisatie maakt naar een meer integrale facilitaire dienstverlener en een focusverschuiving van operational excellence naar customer excellence. Het bedrijf gaat nog meer inzetten op geïntegreerd ‘hostmanship’, waarbij medewerkers getraind worden om elke dag weer een extra stapje te zetten in termen van gastvrijheid en communicatie, zo nodig ook buiten de eigen werkzaamheden. Van de Laar: “In plaats van gewoon goed schoonmaken, beveiligen en cateren zetten we in op samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.” Volgens de topman heeft deze nieuwe ‘Why’ nu al een aantoonbare impact op de klanttevredenheid- en retentiescore. Die laatste steeg de afgelopen vijf jaar van 85 procent naar maar liefst 94 procent in 2017. Sociaal werkgeverDoor de aangetrokken economie heeft Facilicom net als iedere grote werkgever moeite met het vinden van personeel voor alle divisies. De organisatie probeert dit met een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid en aandacht voor goed werkgeverschap binnen alle divisies zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Daarnaast worden actief nieuwe doelgroepen benaderd, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Continue innovatieOok was er in 2017 veel aandacht voor het initiëren en implementeren van innovaties, al dan niet techniek-gedreven. De organisatie riep hiervoor zelfs een aparte Innovation Board in het leven, met daarin vertegenwoordigers uit alle divisies. Concrete voorbeelden hiervan zijn het meten van de mate van vervuiling door middel van sensoring, het inzetten van schoonmaak-, bewakings- en zorg-robots, nano-coating op keukenapparatuur en big data analyse.  20-04
Leeg