Leeg

Nieuws

 • Maastricht Aachen Airport kiest opnieuw voor CSU
  CSU is na een tenderproces wederom de schoonmaakpartner van Maastricht Aachen Airport (MAA). De luchthaven koos voor CSU vanwege de resultaatgerichte schoonmaak die flexibel inspeelt op de groeiende bezoekersstroom. Behalve voor de schoonmaak van de terminals, kantoren en het buitenterrein is er in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ook veel aandacht voor gastgerichtheid. Maatwerkplan voor MAADe luchthaven even ten noorden van Maastricht maakt een stevige groei door. Waren er in 2018 nog 29.000 passagiers, in 2020 worden er 45.000 verwacht. Behalve meer reizigers verwelkomt MAA ook meer medewerkers van airlines en touroperators, bezoekers van de horecagelegenheden en shops en personeel van de luchthaven zelf. CSU stelde een maatwerkplan samen om de uitdagingen op het vliegveld aan te pakken. Het plan omvat onder meer flexibele schoonmaakinzet die aansluit op het actuele vliegschema en de bijbehorende bezoekersstromen. Meer dan schoonmaken alleenHet verhogen van de gastbeleving is ook onderdeel van het maatwerkplan. CSU ziet de toenemende behoefte aan hospitality als een mooie kans voor MAA. “De luchthaven en CSU werken sinds 1997 samen. Met de toename van zowel de vrachtcharters als de groei van passagiers is het tijd voor de volgende stap”, licht Districtsmanager Ronald Cransveld toe. “We gaan verder dan schoonmaken alleen, want gastbeleving wordt steeds belangrijker. Wij willen, door onze werkzaamheden, bijdragen aan de beleving van bezoeker en passagier.” Om de schoonmaakmedewerkers op de luchthaven hierin te ondersteunen, voert CSU een zelfontwikkeld trainingsprogramma uit. In andere branches waarin CSU actief is, zoals de onderwijs- en zorgsector, is dit al een succes.Vertrouwen in partnerschapDoor de gastgerichtheid die reizigers, bezoekers, personeel en gebouwgebruikers ervaren te blijven meten, houdt CSU grip op de toekomst. Jack Dumoulin, Manager Projects & Infrastructure bij MAA: “Ik kijk tevreden terug op de afgelopen samenwerking en heb vertrouwen in deze volgende stap in het partnerschap met CSU. De schoonmaakmedewerkers zijn daarbij erg belangrijk, zij dragen hun steentje bij in het kader van beleving.” 17-10
 • Trigion tekent vernieuwd Convenant Toezichtmodel Rotterdam Centrum
  Rotterdam loopt voorop met haar Toezichtmodel in het centrumgebied en is daarmee een voorbeeld voor andere Nederlandse steden. In dit toezichtmodel hebben diverse beveiligingsbedrijven en onder andere de RET, gemeente en politie afspraken gemaakt om samen en met elkaar te zorgen voor een veilige Rotterdamse binnenstad. Dit unieke samenwerkingsverband heeft sinds de invoering in 2004 haar succes ruimschoots bewezen. Als zich incident voordoet staan alle partijen rechtstreeks met elkaar in contact door middel van portofoons en kan direct de juiste partij ter plekke komen.Op 7 oktober 2019 ondertekende de deelnemende partners, waaronder Trigion, het vernieuwde Convenant Toezichtmodel Rotterdam Centrum. We zijn trots dat we in het bijzijn van Burgemeester Aboutaleb de verlenging van deze samenwerking voor de komende 5 jaar mogen bekrachtigen. Na de ondertekening volgde er een fotomoment voor alle partners en hun toezichthouders op de trappen van de Koopgoot.Fotograaf: Jan van der Ploeg 17-10
 • UiPath combineert process mining en RPA mogelijkheden
  UiPath, RPA-softwareonderneming, heeft ProcessGold gekocht, de Nederlandse aanbieder van process mining-technologievendor. Dankzij deze aankoop is UiPath de eerste grote aanbieder die process mining- en RPA-mogelijkheden combineert.“Dit is een sprong voorwaarts voor UiPath die laat zien hoe ons bedrijf zich ontwikkelt, en hoe we onze klanten in staat stellen hun automatiserings-mogelijkheden verder te ontwikkelen, door een beter begrip van hun processen, door automatiseringskansen te ontdekken en vervolgens de invloed daarvan te meten”, zegt Daniel Dines, UiPath´s medeoprichter en CEO.Op basis van de aankoop van ProcessGold en van StepShot introduceert UiPath de UiPath Explorer productgroep. Deze is ontwikkeld om het begrip van de bedrijfsbrede processen te vereenvoudigen en maakt het makkelijk om processen te bepalen, documenteren en prioriteren, met de unieke mogelijkheid om de procesuitvoer aan zowel de voorkant als in de achtergrond te begrijpen, met behulp van wetenschappelijke en visuele analyse.ProcessGold biedt het meest flexibele, krachtige ontwikkel- en gebruiksplatform ten behoeve van professionele process mining dat geschikt is voor ondernemingsbrede toepassing, om process intelligence-toepassingen mee te bouwen voor de verbetering van de bedrijfsprocessen. Klanten en partners zoals Deloitte, KPMG, EY, Porsche, KPN, Philips, The Salvation Army, Infineon, Webasto en Aegon hebben het ProcessGold-platform geïmplementeerd om processen voortdurend te analiseren en monitoren en zo waarde te scheppen door inzichten uit data te genereren. ProcessGold´s software visualiseert hoe de beste procesprestaties sneller en effectiever kunnen worden behaald.UiPath zal nauw met zijn partners samenwerken aan de bouw van grootschalige process mining, met als doel klanten het gat te laten dichten tussen Process Understanding en RPA. Nu al kunnen klanten en partners voorbeelden zien van naadloze process mining-mogelijkheden, afgezet tegen UiPath Orchestrator/Robot logbestanden - wat een nog maar een voorproefje is van wat volledige integratie straks biedt. 17-10
 • CHE en COG kiezen voor schoonmaak van CSU
  Actief samenwerken aan een inclusieve samenleving; dat is de voornaamste reden waarom Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Christelijke Onderwijs Groep (COG) hun gezamenlijke schoonmaakaanbesteding aan CSU gunnen. Als partners trekken de scholen samen met CSU op om kansen te bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CSU verzorgt de komende 10 jaar het schoonmaakonderhoud op de tien locaties van de onderwijsgroep in Ede en Velp. Daarbij zijn vanaf de start vier ‘social return’ arbeidsplaatsen ingevuld. Sociaal en inclusief op elk gebiedVanuit hun (christelijke) identiteit voelen CHE en COG een bijzondere verantwoordelijkheid naar de samenleving. Naast het begeleiden van studenten naar een goede plek in de maatschappij, willen CHE en COG ook met hun bedrijfsvoering bijdragen aan een inclusieve samenleving. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed opdrachtgeverschap, vormden dan ook belangrijke gunningscriteria in de aanbesteding”, aldus Pieter Plug, inkoper bij de Christelijke Hogeschool Ede. “In CSU vinden de opleidingsinstituten een partner die in staat is het sociale karakter ook daadwerkelijk te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo maakt CSU al jaren actief werk van het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder herintreders en statushoudenaars.”Werken vanuit identiteit CSU kwam van de negen deelnemende partijen als beste uit de bus. Door vanaf de start van het contract vier banen te creëren voor mensen die moeilijk in het arbeidsproces meekomen, draagt CSU samen met CHE en COG bij aan een inclusieve samenleving. De beoordelingscommissie was verder enthousiast over de locatiespecifieke aanpak, gastvrije en inclusieve werkwijze, toekomstgerichte visie en de manier waarop het in meerdere vraagstukken de unieke identiteit van de CHE en COG verwerkte. Zo levert CSU naast de schoonmaakdienstverlening eveneens een bijdrage aan het onderwijs van CHE en COG. CSU verzorgt hiervoor stages, bedrijfsbezoeken, projectopdrachten en gastlessen. Verschillende gebruikers, één doel Bijzonder aan de aanbesteding is bovendien dat het hbo en mbo samenkomen in één opdracht. Patrick de Groot CSU “Dat is uniek omdat ze op facilitair vlak uiteenlopende uitdagingen bieden. Een 43-jarige deeltijdstudent Social Work en een 17-jarige scheeps-interieurbouwer in spe hebben immers inhoudelijk niet veel gemeen. Beiden hebben wel een schone en inspirerende leeromgeving nodig om hun doelen te bereiken.” Het voorstel van CSU speelde in op de verschillen maar garandeerde bovendien overal eenzelfde resultaat: schone en aantrekkelijke gebouwen en een gastvrije dienstverlening zodat iedere student zich thuis voelt. CSU gaat op de tien locaties dan ook resultaatgerichte schoonmaak bieden. De dienstverlening vindt bovendien zoveel mogelijk overdag plaats. Patrick de Groot CSU “Dat maakt de schoonmaak zichtbaar en bevordert het contact tussen gebouwgebruiker en dienstverlener. Daar gaat een sociale prikkel vanuit en geeft studenten een impuls om verantwoordelijk met hun omgeving om te gaan.” 16-10
 • W/E adviseurs draagt bij aan maatregelen circulair bouwen
  Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen is trots op haar bijdrage aan de nieuwe maatregelen van minister Ollongren omtrent circulair bouwen. De circulariteit in de gebouwde omgeving krijgt vorm. Dit blijkt uit de brief die minister Ollongren (BZK) afgelopen week naar de Kamer stuurde. W/E adviseurs is trots op haar bijdrage in wat er nu ligt en wat er gaat komen. W/E ziet dit als een mooi resultaat van de in 40 jaar opgebouwde expertise op het terrein van duurzaam bouwen. Circulair bouwen is een van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019-2023 (UPCE), schrijft Ollongren in haar Kamerbrief. Doel is te komen tot een volledige circulaire economie in de bouw in 2050. In de brief worden de voornemens op de drie hoofdlijnen van het circulaire bouwen beleid van het ministerie van BZK geschetst: Uniforme rekenmethodeEen belangrijke actie is de ontwikkeling van een uniforme methode voor het bepalen van de circulariteit van gebouwen.David Anink van W/E heeft via zijn deelname aan het Actieteam ‘Meten van circulariteit’ van het Platform CB’23 inhoudelijk bijgedragen aan die uniforme meetmethode. Hij was daarbij één van de bepleiters van de MPG (Milieuprestatie Gebouwen) als meetinstrument voor circulariteit. Zo wordt gestimuleerd dat er met één, gedragen methode wordt gewerkt.  Om de MPG ook voor circulariteit te kunnen gebruiken is er een aanpassing van het MPG-systeem nodig. Daarvoor is de eerste stap intussen gezet. W/E was hierbij betrokken en heeft zich onder andere ingezet voor de mogelijkheid om losmaakbaar toegepaste producten beter te kunnen waarderen. Bovendien start W/E dit najaar met een studie naar een manier om in de MPG meer recht te kunnen doen aan de circulaire strategie van levensduurverlenging.Strengere MPG-eisDe tweede hoofdlijn in het beleid is aanscherping van de milieuprestatie-eis. Dit wordt alom als noodzakelijke trigger gezien om de MPG en daarmee circulariteit een serieuze plek te geven. BZK heeft een halvering van de MPG in 2030 als stip op de horizon genoemd, met daarbij een geleidelijke aanscherping te beginnen op 1 januari 2021.In dit traject heeft W/E zowel de verkennende studie naar de haalbaarheid van MPG:0.5 in 2030 als de studie als basis voor de aanscherping 2021 uitgevoerd. Bij die laatste heeft W/E de MPG-niveaus van de komende nieuwbouw in beeld gebracht. Dit door 1200 gebouwen door te rekenen, waarbij het voldoen aan BENG en gasloos het uitgangspunt was. Gezien de steeds duidelijker blijkende interactie tussen energiemaatregelen en de milieuprestatie zijn in dit onderzoek ook  de opties voor een integrale benadering verkend.Uitbreiding toepassingsgebiedDe milieupresatie-eis moet breder toegepast worden, blijkt uit de derde hoofdlijn uit de brief van Ollongren. De minister wil de milieuprestatie-eis ook gaan gebruiken voor andere gebruiksfuncties dan wonen en kantoor. Daarnaast moet de methode geschikt worden om ook bij verbouw en transformatie op de milieuprestatie, en daarmee circulariteit, te kunnen sturen. W/E start binnenkort met een onderzoek, dat een breedgedragen aanpak moet opleveren. 16-10

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

15-10-2019 | CSU benut innovatiekracht van eigen schoonmakers
15-10-2019 | Jeugd moet milieuprobleem e-waste afvalbergzelf aanpakken
15-10-2019 | Helft van de Nederlandse werknemers solliciteert onder werktijd
14-10-2019 | Munckhof ontvangt ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging
11-10-2019 | Van Big - Data naar relevante insights
11-10-2019 | Inzicht in de toekomst van de fysieke winkel
11-10-2019 | Epson verkoopt wereldwijd 40 miljoen inkttankprinters
10-10-2019 | Genomineerden Facilitaire Benchmark Awards 2019 bekend
10-10-2019 | Medewerkers CSU krijgen hyperrealistische VR-veiligheidstraining
10-10-2019 | Organisaties falen in beschermen van data in de cloud
09-10-2019 | Soepel zaken doen met de overheid met én zonder aanbesteding
09-10-2019 | BENG of NOM onder controle
08-10-2019 | Deelname Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie 2020 geopend
08-10-2019 | Nederlandse smart city-app gaat internationaal
08-10-2019 | Week van de schoonmaker
07-10-2019 | Cloudgebaseerde oplossing beschermt mobiele workforce
04-10-2019 | CSU enthousiast deelnemer aan uniek branchetraject
04-10-2019 | Regus opent nieuw business center in Amsterdam-Buitenveldert
04-10-2019 | Organisaties laks met cybertraining medewerkers
03-10-2019 | Plek voor BIM in VMRG Kwaliteitseisen 2020
02-10-2019 | Veel tijd verloren door inefficient werken
02-10-2019 | Rijk en gemeenten maken afspraken over schone vuilniswagens
01-10-2019 | Samen van Gom Zorg
30-09-2019 | GPS-tracker wapent ondernemers tegen diefstal
30-09-2019 | Infor komt met Connected Analytics
29-09-2019 | Overname Sandd door PostNL
27-09-2019 | Digitale veiligheid slimme consumentenapparaten niet op orde
27-09-2019 | Tork introduceert Digitale Schoonmaakplannen
27-09-2019 | De kantine wordt een ontmoetingsruimte
26-09-2019 | Samenwerking Interxion met Internet Exchanges

Nieuws

 • Maastricht Aachen Airport kiest opnieuw voor CSU
  CSU is na een tenderproces wederom de schoonmaakpartner van Maastricht Aachen Airport (MAA). De luchthaven koos voor CSU vanwege de resultaatgerichte schoonmaak die flexibel inspeelt op de groeiende bezoekersstroom. Behalve voor de schoonmaak van de terminals, kantoren en het buitenterrein is er in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ook veel aandacht voor gastgerichtheid. Maatwerkplan voor MAADe luchthaven even ten noorden van Maastricht maakt een stevige groei door. Waren er in 2018 nog 29.000 passagiers, in 2020 worden er 45.000 verwacht. Behalve meer reizigers verwelkomt MAA ook meer medewerkers van airlines en touroperators, bezoekers van de horecagelegenheden en shops en personeel van de luchthaven zelf. CSU stelde een maatwerkplan samen om de uitdagingen op het vliegveld aan te pakken. Het plan omvat onder meer flexibele schoonmaakinzet die aansluit op het actuele vliegschema en de bijbehorende bezoekersstromen. Meer dan schoonmaken alleenHet verhogen van de gastbeleving is ook onderdeel van het maatwerkplan. CSU ziet de toenemende behoefte aan hospitality als een mooie kans voor MAA. “De luchthaven en CSU werken sinds 1997 samen. Met de toename van zowel de vrachtcharters als de groei van passagiers is het tijd voor de volgende stap”, licht Districtsmanager Ronald Cransveld toe. “We gaan verder dan schoonmaken alleen, want gastbeleving wordt steeds belangrijker. Wij willen, door onze werkzaamheden, bijdragen aan de beleving van bezoeker en passagier.” Om de schoonmaakmedewerkers op de luchthaven hierin te ondersteunen, voert CSU een zelfontwikkeld trainingsprogramma uit. In andere branches waarin CSU actief is, zoals de onderwijs- en zorgsector, is dit al een succes.Vertrouwen in partnerschapDoor de gastgerichtheid die reizigers, bezoekers, personeel en gebouwgebruikers ervaren te blijven meten, houdt CSU grip op de toekomst. Jack Dumoulin, Manager Projects & Infrastructure bij MAA: “Ik kijk tevreden terug op de afgelopen samenwerking en heb vertrouwen in deze volgende stap in het partnerschap met CSU. De schoonmaakmedewerkers zijn daarbij erg belangrijk, zij dragen hun steentje bij in het kader van beleving.” 17-10
 • Trigion tekent vernieuwd Convenant Toezichtmodel Rotterdam Centrum
  Rotterdam loopt voorop met haar Toezichtmodel in het centrumgebied en is daarmee een voorbeeld voor andere Nederlandse steden. In dit toezichtmodel hebben diverse beveiligingsbedrijven en onder andere de RET, gemeente en politie afspraken gemaakt om samen en met elkaar te zorgen voor een veilige Rotterdamse binnenstad. Dit unieke samenwerkingsverband heeft sinds de invoering in 2004 haar succes ruimschoots bewezen. Als zich incident voordoet staan alle partijen rechtstreeks met elkaar in contact door middel van portofoons en kan direct de juiste partij ter plekke komen.Op 7 oktober 2019 ondertekende de deelnemende partners, waaronder Trigion, het vernieuwde Convenant Toezichtmodel Rotterdam Centrum. We zijn trots dat we in het bijzijn van Burgemeester Aboutaleb de verlenging van deze samenwerking voor de komende 5 jaar mogen bekrachtigen. Na de ondertekening volgde er een fotomoment voor alle partners en hun toezichthouders op de trappen van de Koopgoot.Fotograaf: Jan van der Ploeg 17-10
 • UiPath combineert process mining en RPA mogelijkheden
  UiPath, RPA-softwareonderneming, heeft ProcessGold gekocht, de Nederlandse aanbieder van process mining-technologievendor. Dankzij deze aankoop is UiPath de eerste grote aanbieder die process mining- en RPA-mogelijkheden combineert.“Dit is een sprong voorwaarts voor UiPath die laat zien hoe ons bedrijf zich ontwikkelt, en hoe we onze klanten in staat stellen hun automatiserings-mogelijkheden verder te ontwikkelen, door een beter begrip van hun processen, door automatiseringskansen te ontdekken en vervolgens de invloed daarvan te meten”, zegt Daniel Dines, UiPath´s medeoprichter en CEO.Op basis van de aankoop van ProcessGold en van StepShot introduceert UiPath de UiPath Explorer productgroep. Deze is ontwikkeld om het begrip van de bedrijfsbrede processen te vereenvoudigen en maakt het makkelijk om processen te bepalen, documenteren en prioriteren, met de unieke mogelijkheid om de procesuitvoer aan zowel de voorkant als in de achtergrond te begrijpen, met behulp van wetenschappelijke en visuele analyse.ProcessGold biedt het meest flexibele, krachtige ontwikkel- en gebruiksplatform ten behoeve van professionele process mining dat geschikt is voor ondernemingsbrede toepassing, om process intelligence-toepassingen mee te bouwen voor de verbetering van de bedrijfsprocessen. Klanten en partners zoals Deloitte, KPMG, EY, Porsche, KPN, Philips, The Salvation Army, Infineon, Webasto en Aegon hebben het ProcessGold-platform geïmplementeerd om processen voortdurend te analiseren en monitoren en zo waarde te scheppen door inzichten uit data te genereren. ProcessGold´s software visualiseert hoe de beste procesprestaties sneller en effectiever kunnen worden behaald.UiPath zal nauw met zijn partners samenwerken aan de bouw van grootschalige process mining, met als doel klanten het gat te laten dichten tussen Process Understanding en RPA. Nu al kunnen klanten en partners voorbeelden zien van naadloze process mining-mogelijkheden, afgezet tegen UiPath Orchestrator/Robot logbestanden - wat een nog maar een voorproefje is van wat volledige integratie straks biedt. 17-10
 • CHE en COG kiezen voor schoonmaak van CSU
  Actief samenwerken aan een inclusieve samenleving; dat is de voornaamste reden waarom Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Christelijke Onderwijs Groep (COG) hun gezamenlijke schoonmaakaanbesteding aan CSU gunnen. Als partners trekken de scholen samen met CSU op om kansen te bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CSU verzorgt de komende 10 jaar het schoonmaakonderhoud op de tien locaties van de onderwijsgroep in Ede en Velp. Daarbij zijn vanaf de start vier ‘social return’ arbeidsplaatsen ingevuld. Sociaal en inclusief op elk gebiedVanuit hun (christelijke) identiteit voelen CHE en COG een bijzondere verantwoordelijkheid naar de samenleving. Naast het begeleiden van studenten naar een goede plek in de maatschappij, willen CHE en COG ook met hun bedrijfsvoering bijdragen aan een inclusieve samenleving. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed opdrachtgeverschap, vormden dan ook belangrijke gunningscriteria in de aanbesteding”, aldus Pieter Plug, inkoper bij de Christelijke Hogeschool Ede. “In CSU vinden de opleidingsinstituten een partner die in staat is het sociale karakter ook daadwerkelijk te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo maakt CSU al jaren actief werk van het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder herintreders en statushoudenaars.”Werken vanuit identiteit CSU kwam van de negen deelnemende partijen als beste uit de bus. Door vanaf de start van het contract vier banen te creëren voor mensen die moeilijk in het arbeidsproces meekomen, draagt CSU samen met CHE en COG bij aan een inclusieve samenleving. De beoordelingscommissie was verder enthousiast over de locatiespecifieke aanpak, gastvrije en inclusieve werkwijze, toekomstgerichte visie en de manier waarop het in meerdere vraagstukken de unieke identiteit van de CHE en COG verwerkte. Zo levert CSU naast de schoonmaakdienstverlening eveneens een bijdrage aan het onderwijs van CHE en COG. CSU verzorgt hiervoor stages, bedrijfsbezoeken, projectopdrachten en gastlessen. Verschillende gebruikers, één doel Bijzonder aan de aanbesteding is bovendien dat het hbo en mbo samenkomen in één opdracht. Patrick de Groot CSU “Dat is uniek omdat ze op facilitair vlak uiteenlopende uitdagingen bieden. Een 43-jarige deeltijdstudent Social Work en een 17-jarige scheeps-interieurbouwer in spe hebben immers inhoudelijk niet veel gemeen. Beiden hebben wel een schone en inspirerende leeromgeving nodig om hun doelen te bereiken.” Het voorstel van CSU speelde in op de verschillen maar garandeerde bovendien overal eenzelfde resultaat: schone en aantrekkelijke gebouwen en een gastvrije dienstverlening zodat iedere student zich thuis voelt. CSU gaat op de tien locaties dan ook resultaatgerichte schoonmaak bieden. De dienstverlening vindt bovendien zoveel mogelijk overdag plaats. Patrick de Groot CSU “Dat maakt de schoonmaak zichtbaar en bevordert het contact tussen gebouwgebruiker en dienstverlener. Daar gaat een sociale prikkel vanuit en geeft studenten een impuls om verantwoordelijk met hun omgeving om te gaan.” 16-10
 • W/E adviseurs draagt bij aan maatregelen circulair bouwen
  Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen is trots op haar bijdrage aan de nieuwe maatregelen van minister Ollongren omtrent circulair bouwen. De circulariteit in de gebouwde omgeving krijgt vorm. Dit blijkt uit de brief die minister Ollongren (BZK) afgelopen week naar de Kamer stuurde. W/E adviseurs is trots op haar bijdrage in wat er nu ligt en wat er gaat komen. W/E ziet dit als een mooi resultaat van de in 40 jaar opgebouwde expertise op het terrein van duurzaam bouwen. Circulair bouwen is een van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019-2023 (UPCE), schrijft Ollongren in haar Kamerbrief. Doel is te komen tot een volledige circulaire economie in de bouw in 2050. In de brief worden de voornemens op de drie hoofdlijnen van het circulaire bouwen beleid van het ministerie van BZK geschetst: Uniforme rekenmethodeEen belangrijke actie is de ontwikkeling van een uniforme methode voor het bepalen van de circulariteit van gebouwen.David Anink van W/E heeft via zijn deelname aan het Actieteam ‘Meten van circulariteit’ van het Platform CB’23 inhoudelijk bijgedragen aan die uniforme meetmethode. Hij was daarbij één van de bepleiters van de MPG (Milieuprestatie Gebouwen) als meetinstrument voor circulariteit. Zo wordt gestimuleerd dat er met één, gedragen methode wordt gewerkt.  Om de MPG ook voor circulariteit te kunnen gebruiken is er een aanpassing van het MPG-systeem nodig. Daarvoor is de eerste stap intussen gezet. W/E was hierbij betrokken en heeft zich onder andere ingezet voor de mogelijkheid om losmaakbaar toegepaste producten beter te kunnen waarderen. Bovendien start W/E dit najaar met een studie naar een manier om in de MPG meer recht te kunnen doen aan de circulaire strategie van levensduurverlenging.Strengere MPG-eisDe tweede hoofdlijn in het beleid is aanscherping van de milieuprestatie-eis. Dit wordt alom als noodzakelijke trigger gezien om de MPG en daarmee circulariteit een serieuze plek te geven. BZK heeft een halvering van de MPG in 2030 als stip op de horizon genoemd, met daarbij een geleidelijke aanscherping te beginnen op 1 januari 2021.In dit traject heeft W/E zowel de verkennende studie naar de haalbaarheid van MPG:0.5 in 2030 als de studie als basis voor de aanscherping 2021 uitgevoerd. Bij die laatste heeft W/E de MPG-niveaus van de komende nieuwbouw in beeld gebracht. Dit door 1200 gebouwen door te rekenen, waarbij het voldoen aan BENG en gasloos het uitgangspunt was. Gezien de steeds duidelijker blijkende interactie tussen energiemaatregelen en de milieuprestatie zijn in dit onderzoek ook  de opties voor een integrale benadering verkend.Uitbreiding toepassingsgebiedDe milieupresatie-eis moet breder toegepast worden, blijkt uit de derde hoofdlijn uit de brief van Ollongren. De minister wil de milieuprestatie-eis ook gaan gebruiken voor andere gebruiksfuncties dan wonen en kantoor. Daarnaast moet de methode geschikt worden om ook bij verbouw en transformatie op de milieuprestatie, en daarmee circulariteit, te kunnen sturen. W/E start binnenkort met een onderzoek, dat een breedgedragen aanpak moet opleveren. 16-10
Leeg