Leeg

Nieuws

 • SER is klaar voor Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
  Sinds de aanname van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR - Algemene Verordening Gegevensbescherming) in april 2016, bereiden alle deelnemende lidstaten zich voor op deze nieuwe wet voor gegevensbescherming. Zo heeft het Duitse parlement in februari 2017 besloten bestaande wetten af te stemmen op de nieuwe wetgeving. Alle Nederlandse organisaties moeten 25 mei 2018 voldoen aan de GDPR. Met de GDPR wordt de beveiliging van persoonsgegevens binnen de EU verder aangescherpt. Het niet naleven daarvan kan leiden tot boetes van enkele miljoenen euro's. Doxis4 safeLock is de oplossing van SER.De Europese wetgeving richt zich op bedrijven die persoonsgebonden gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en analyseren. Volgens de nieuwe wetgeving moeten bedrijven deze gegevens op elk gewenst moment kunnen aantonen, vrijgeven en zo nodig verwijderen. Het recht om te wissen (voorheen bekend als ‘het recht om te vergeten’) is ook nieuw: klanten, werknemers en partners hebben nu niet alleen toegang tot hun gegevens, maar kunnen ook vragen om deze te verwijderen. Na afloop van de overgangsperiode in mei 2018 riskeren bedrijven die de nieuwe wet niet naleven, financiële sancties van 4 procent over hun wereldwijde omzet, oplopend tot maximaal 20 miljoen euro.Bepaalde persoonlijke documenten moeten auditbestendig kunnen worden opgeslagen en beschermd tegen verwijdering en bewerking (overeenkomstig wettelijke bewaartermijnen). Dit staat haaks op het individuele recht om te wissen. Met de Doxis4 componenten voor verwijdering en opslagbeheer kan aan beide eisen worden voldaan. Met Doxis4 safeLock kunnen bedrijven auditbestendig opgeslagen informatie verwijderen en tegelijkertijd de traceerbaarheid daarvan garanderen volgens de EVP-richtlijnen.Met de SER-oplossing kunnen bedrijven automatisch de wettelijke bewaar- en opheftermijnen van bijvoorbeeld contracten beheren. Daarnaast kan een document voor onbepaalde tijd voor verwijdering worden geblokkeerd. Als de bewaartermijn van persoonlijke informatie onbekend is, beschermt Doxis4 safeLock de gevoelige documenten tegen wijzigingen, ook als ze geen bewaartermijn hebben. De verwijderblokkering kan worden opgeheven, bijvoorbeeld als een klant of medewerker verzoekt om verwijdering overeenkomstig de EVP. Documentverwijdering kan volledig geautomatiseerd en met fysieke traceerbaarheid. Verwijdering gebeurt alleen als het document niet hoeft te worden opgeslagen vanwege wettelijke verplichtingen (zoals bewaartermijnen, zie artikel 17, paragraaf 3 van de EVP). 22-03
 • Epson op CeBIT 2017
  Op CeBIT 2017 presenteert Epson zijn visie op de toekomstige werkplek: maatschappelijke ontwikkelingen en technologische trends zullen samen zorgen voor een duurzamere omgeving en productievere en meer betrokken werknemers. Epson deed onderzoek naar de verwachtingen van werknemers en de impact die technologie zal hebben. Minoru Usui, President van Epson, zet de belangrijkste bevindingen tijdens een persconferentie en in zijn Key Note-speech op een rij.Epson is klaar voor een toekomst waarin wearables, robotica en printtechnologie een belangrijke rol spelen. Het bedrijf demonstreert zijn nieuwe technologieën en producten tijdens CeBIT 2017: zo lanceert Epson een nieuwe generatie WorkForce zakelijke inkjetprinters. Deze supersnelle kleuren A3-printers bieden ecologische voordelen die alleen met de inkjettechnologie haalbaar zijn: een zeer laag energieverbruik in combinatie met aanzienlijk minder verbruiksonderdelen, terwijl de kosten vergelijkbaar zijn met een groot laserkopieerapparaat. Door de hoge snelheid zijn de nieuwe WorkForce printers zeer geschikt voor nieuwe en veeleisende markten. IDC verwacht bovendien dat de zakelijke inkjetmarkt tot 2020 met 10,2 procent zal groeien.Robert Clark, Senior Vice President bij Epson Europe: “Daarnaast beleeft PaperLab op CeBIT 2017 zijn Europese primeur. Met dit eerste papierproductiesysteem voor kantoren kunnen organisaties door middel van een droog proces duizenden vellen papier per dag produceren uit veilig vernietigd afvalpapier. Daarnaast tonen we tijdens CeBIT een groot aantal zakelijke en privé-oplossingen, variërend van augmented reality tot draagbare scanners. Door onze ruime ervaring in technologische research & development weet Epson zeer nauwkeurig waar gebruikers behoefte aan hebben op gebied van printers, projectoren, smart glasses en robotica.”Bezoekers kunnen meer te weten komen over het erfgoed van Epson en de toekomstige strategie in het Japan Pavillion op stand A38 in hal 4, waar een meeslepende presentatie op een 230-graden gebogen scherm wordt getoond. Bezoekers maken hier kennis met de wereldprimeurs die Epson in het verleden heeft gebracht, de inzet van het bedrijf voor het milieu en de innovatieve producten die de toekomst vorm zullen geven, zoals dual-armed robots.Op de Epson stand kunnen bezoekers ook de nieuwe WorkForce Pro WF-C869RDTWF bekijken, een product waarmee bedrijven tot 95 procent energie en tot 99 procent afval kunnen besparen, en tot wel 84.000 pagina’s kunnen printen zonder verbruiksmaterialen te hoeven vervangen. Daarnaast toont Epson tijdens CeBIT 2017 diverse installatie en zakelijke projectoren, waaronder de EB-L25000U, de kleinste, lichtste en meest heldere 3LCD-laserprojector op de markt. Maar ook de Moverio BT-350 smart glasses, waarmee een museum een tentoonstelling kan verrijken, een theater ondertitels bij een stuk kan tonen of een industriële faciliteit tours tot leven kan laten komen met achtergrondinformatie en interactieve content, is te proberen. Ten slotte zijn er de Epson EcoTank-printers, waarmee het gebruik van cartridges tot het verleden behoort en waarmee printkosten tot 74 procent worden verlaagd. 22-03
 • Gemalto maakt volledige controle over encryptiesleutels mogelijk
  Gemalto, digitale beveiliging, maakt bekend dat klanten van Microsoft Azure Information Protection nu ook kunnen profiteren van de nieuwe ‘Hold Your Own Key’-functionaliteit (HYOK) met Gemalto’s SafeNet Luna Hardware Security Modules (HSM's). De integratie stelt streng gereguleerde organisaties in staat om hun encryptiesleutels te beheren, te bezitten en op te slaan in hun eigen, lokale HSM's en veilig gegevens te delen met behoud van de volledige controle. Met deze oplossing kunnen bedrijven het gegevensbeschermingsbeleid en bedrijfsprocessen eenvoudig op elkaar afstemmen zonder in te leveren op de integriteit en veiligheid.De SafeNet Luna HSM maakt de HYOK-functionaliteit mogelijk via ondersteuning voor Microsofts Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Bedrijven hebben de optie om een AD RMS-beschermingsbeleid te gebruiken voor ‘top secret’ data en een RMS-beschermingsbeleid van Azure voor gevoelige gegevens. Bedrijven kunnen de Azure Information Protection gebruiken om interne en externe samenwerkingsverbanden te beveiligen. De integratie van SafeNet Luna HSM in Azure Information Protection’s HYOK-functie behoudt de gebruikerservaring en vereist geen verandering in de uitrol. Klanten controleren de toegang tot gevoelige gegevens door een beschermingsbeleid en gebruiksrechten te definiëren. Alle andere informatiebeschermingsfuncties, zoals het traceren en terugroepen van documenten, blijven behouden. 21-03
 • Eerste lustrum branchevereniging SIEV
  Op 21 maart 2017 is het precies 5 jaar geleden dat branchevereniging Schoonmaken is een Vak!, kortweg SieV, werd opgericht door Sabine Aalbers, Pieta Hoogvliet en Maurice Rutgrink, als tegenhanger van werkgeversvereniging OSB. De doelen van SieV - het bevorderen van samenwerking, naleven van normen en garanties, deelnemen aan CAO-onderhandelingen, het vertegenwoordigen van de belangen van de kleine(re) bedrijven van ZZP’ers tot MKB’ers - werden vastgesteld. Nu, 5 jaar verder, zijn er 170 schoonmaak- en glazenwassersbedrijven bij SieV aangesloten, waarvan er 105 bedrijven ook nog eens het SieV-keurmerk dragen. Momenteel maakt SieV een professionaliseringsslag door, om zaken binnen SieV te consolideren en het pad te effenen voor de toekomst. SieV zal, qua ledenaantal, mogelijk over 5 jaar op gelijke voet staan met OSB en werkt er hard aan om als een volwaardig CAO-partner te mogen deelnemen aan de eerstvolgende CAO-onderhandelingen.V.l.nr. Maurice Rutgrink (voorzitter), Antoine Verhoef (penningmeester),Cindy Broersen (secretaris), Frank Verberne (bestuurslid) 21-03
 • Economie bloeit op, maar werknemers zijn bozer dan ooit
  De Nederlandse economie trekt aan, waardoor je zou verwachten dat ook werknemers energieker en positiever zijn. Maar niets is minder waar! De Nederlandse werknemer is boos en de stemming op de werkvloer is negatiever dan ooit. Hierdoor stroomt onnodig veel menselijke energie weg uit organisaties, met een lager prestatieniveau als gevolg. En minder prestatie betekent op de lange termijn minder economische groei…Bovenstaande blijkt uit het onderzoek ‘De energie van werkend Nederland’ dat EnergyFinder in samenwerking met onderzoeksbureau Integron verrichtte onder 4.400 werknemers. Dit onderzoek wordt sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd en richt zich op de mentale, emotionele en sociale energie van werknemers. Uit het onderzoek van 2017 konden onder andere onderstaande conclusies getrokken worden: Slechts één op de vijf werknemers (20%) heeft het echt naar de zin, is enthousiast en bereikt uitstekende resultaten. Bijna twee op de vijf werknemers (38%) staat onder grote druk en is verkrampt bezig te overleven. Eén op de 10 werknemers (10%) is tot stilstand gekomen en heeft de hoop op verbetering opgegeven. Bijna één op de drie werknemers (32%) zit in de wachtstand en blijft doen wat ze altijd deden. Boze werknemersVergeleken met 2016 bleef de hoeveelheid energie in organisaties min of meer gelijk. Echter zijn de negatieve gevoelens onder werknemers aanzienlijk gestegen. Maar liefst 36% van alle werknemers is boos, terwijl dat vorig jaar nog 28% was. Naast deze algemene tendens, zijn er forse verschillen als je kijkt naar branche, leeftijd en functieniveau: Hoge percentages boze en gefrustreerde medewerkers zie je vooral terug in de ICT (47%), financiële dienstverlening (45%) en retail (40%). Hier staat tegenover dat de installatiebranche (49%) en zorg & welzijn (41%) hoge percentages ‘blije medewerkers’ kennen. Hoge percentages boze medewerkers vinden we vooral terug in de leeftijdsgroepen 30-40 jaar (47%) en jonge medewerkers onder 30 jaar (46%). Blije medewerkers bevinden zich vooral in de leeftijdsgroep boven de 60 jaar (52%). Boze werknemers behoren vaak tot het ondersteunend personeel (45%) en het uitvoerend personeel zonder klantcontact (40%). Blije werknemers zijn daarentegen vooral in de top van organisaties te vinden (43%). Naast het feit dat werknemers aangeven vaker boos of gefrustreerd te zijn, zijn ook werknemers die energiek zijn en goed in hun vel zitten minder positief. Deze groep gaf een jaar geleden nog een 8,5 voor het toekomstperspectief van hun organisatie, maar in 2017 is dit cijfer gedaald naar een 7,8.  Veiligheid en vertrouwenBlijkbaar is een bloeiende economie niet voldoende om mensen energiek en positief aan de slag te laten gaan. Uit aanvullende interviews naar aanleiding van het onderzoek, blijkt dat de opbloeiende economie juist een negatieve werking heeft op het moreel van werkend Nederland. Een grote groep ondervraagde werknemers gaf aan weinig positiefs te merken van de huidige opleving. Integendeel, ze moeten harder werken, terwijl hun vrije ruimte om zelf keuzes te maken en zelf te bepalen hoe ze hun werk inrichten voortdurend wordt beperkt. Hun toekomstperspectief is pessimistisch, want zekerheden over het voortbestaan van de baan (en de organisatie) zijn er niet. Geen wonder dat werknemers zeggen te snakken naar meer veiligheid en vertrouwen. 21-03

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

21-03-2017 | Nieuwe normen voor informatiebeveiliging
20-03-2017 | Konica Minolta breidt functionaliteit van MFP's uit
17-03-2017 | ICS Groep neemt AMC Groep over
16-03-2017 | Albeda College en Facilicom ondertekenen samenwerkingsconvenant FX010
15-03-2017 | CSU Hotel Services housekeepingpartner van Kasteel Kerckebosch
15-03-2017 | Konica Minolta legt accent op Internet of Things
14-03-2017 | HeadFirst Source Group opnieuw succesvol met aanbesteding
14-03-2017 | Rentokil Initial en Qlik bestrijden samen ongedierte met IoT-data
13-03-2017 | PCI Nederland neemt Bouman KantoorTotaal over
09-03-2017 | Fujitsu-documentscanners voor digitale transformatie
08-03-2017 | Werknemers voorzien ernstige ongelukken
08-03-2017 | Solarwatt faciliteert energievoorziening van toekomst op Solar Solutions
08-03-2017 | Zwerfinformatie en onveilig gedrag grootste gevaren voor security
07-03-2017 | Steelcase en Microsoft investeren in creativiteit op de werkvloer
07-03-2017 | Nederlandse voedingsmiddelenindustrie kan voortaan proeven van Christeyns
07-03-2017 | Heijmans verkoopt Oevermann aan PORR
03-03-2017 | Elektronische sanitairoplossingen van Schell op ISH 2017
02-03-2017 | Overheid en bedrijven onvoldoende beschermd tegen cyberdreigingen
02-03-2017 | Zakelijke dienstverleners optimistisch
02-03-2017 | Rotterdamse DMS-leverancier brengt data onder in Hengelo
01-03-2017 | Hutten continueert inclusiviteit bij gemeente Maastricht
01-03-2017 | Krachtige beveiligingsfuncties maken MFP geschikt voor brede markt
28-02-2017 | Inkopers ontevreden over status inkoopdigitalisering
27-02-2017 | UWV tekent contract facilitaire diensten met Facilicom en Sodexo
27-02-2017 | D-Link vereenvoudigt uitbreiden Wi-Fi netwerk
27-02-2017 | Konica Minolta toont nieuwe oplossingen tijdens Grafische Vakbeurs
23-02-2017 | Hoe de gemiddelde automobilist bijdraagt aan de toekomst van de zelfrijdende auto
23-02-2017 | Minkels verkrijgt FM Approved certificering voor Drop Away Panels
23-02-2017 | Suriname als uitvalsbasis voor ICT-dienstverlening Nederlandstalige bedrijven
23-02-2017 | 1 miljoen m2 gebouw met GPR gecertificeerd
Leeg