Leeg

Nieuws

 • Atos en zeven umc’s tekenen contract voor levering opslagdiensten
  Atos heeft, in samenwerking met haar onderaannemer SLTN Inter Access (SLTN), met zeven universitair medische centra (umc’s) overeenkomsten getekend voor de levering van server- en opslagcapaciteit, inclusief service desk faciliteiten. Daarnaast hebben de umc’s de mogelijkheid om op basis van dit contract diensten af te nemen op het gebied van support en onderhoud, beheer, clouddiensten en advies. Hiermee worden de ziekenhuizen in staat gesteld om op een efficiënte manier hun server- en storage infrastructuur door te ontwikkelen, daar waar mogelijk samen te werken, gegevens uit te wisselen en mogelijkerwijs op kosten te besparen. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar.Met de ondertekening van het contract wordt Atos met SLTN de belangrijkste leverancier van server- en opslagdiensten aan ruim 65.000 eindgebruikers van zeven umc’s: het Academisch Medisch Centrum (AMC)  in Amsterdam,  het Erasmus MC in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) , het Maastricht UMC+ (MUMC+), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), en het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam.Beoogde doelstellingen door het contract met Atos en SLTN: De umc’s kunnen de bestaande dienstverlening en reeds gemaakte technische keuzes continueren, maar krijgen ook de mogelijkheid om innovatie langs andere technologieën en andere fabrikanten door te voeren; De umc’s verwachten dat op basis van de overeenkomst een bijdrage wordt geleverd in technische innovaties en architectuurkeuzes waardoor de umc’s een optimale 7x24 uurs ICT-dienstverlening kunnen bieden aan hun gebruikersorganisatie; De samenwerking tussen de umc’s kan worden versterkt, doordat kennis en beheer eenvoudiger kunnen worden gedeeld; In het kader van innovatie worden kennis en inzichten met de umc’s gedeeld om verbeteringen, zoals efficiënter werken, gezamenlijke inzet van middelen of toekomstbestendigheid te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan het delen van kennis, (gemeenschappelijke) Proof of Concepts en projecten. Gemeenschappelijke infrastructuurHet is de eerste keer dat de umc’s een gemeenschappelijke aanbesteding van deze omvang hebben gedaan. “We hebben voor Atos en SLTN gekozen omdat hun aanbieding het beste aansloot op onze specifieke wensen en eisen, met oog voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering. De combinatie Atos met SLTN vormt een partnership dat in staat is oplossingen te bieden die bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg en een goede beveiliging van vertrouwelijke data, waaronder patiëntgegevens”, vertelt Jeroen van Rooden, CIO UMCG namens de umc’s.“De umc’s in Nederland staan voor de uitdaging om hoogwaardige zorg tegen verantwoorde kosten te blijven bieden. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Met dit contract bieden we de umc’s de mogelijkheid om hun afzonderlijke infrastructuren te optimaliseren en waar mogelijk ook kostenbesparingen door te voeren zegt Herman van den Tempel, Directeur Healthcare van Atos in Benelux & The Nordics. “Wij zijn er trots op dat we zo ons steentje kunnen bijdragen aan een geoptimaliseerde zorg in Nederland.” 17-10
 • NPR 5313 voor computerruimten en datacenters ingetrokken
  NEN zal op 1 november NPR (Nederlandse praktijkrichtlijn) 5313 ‘Computerruimten en datacenters’ voor het plannen, specificeren, ontwerpen en opleveren van computerruimten en datacenters uit 2014, intrekken. Aanleiding is o.a. de publicatie en ontwikkeling van de Europese normenserie EN 50600 ‘Information technology- Data centre facilities and infrastructures’. Deze normenserie, specifiek voor datacenters, wordt ontwikkeld via de normalisatie-instituten CENELEC  (Europa) en ISO/IEC JTC1 ‘Information technology’.De ontwikkeling van NPR 5313 is gestart in 2007 door system integrators en toeleveranciers van bouwkundige voorzieningen ten behoeve van verschillende gebruikers-installaties. Destijds is hiervoor bij NEN een normcommissie ‘Computerruimten en datacenters’ opgericht. De belangstelling was groot en resulteerde in meer dan 20 leden/experts. Betrokken experts hebben hun kennis over computerruimten en datacenters in NPR 5313 gedeeld, gebundeld en toegankelijk gemaakt voor vijf verschillende disciplines: bouwkundige voorzieningen, energievoorziening, klimaatbeheersing, datacommunicatie-kabelinfrastructuur en fysieke beveiliging. NPR 5313 was een voorloper op de later (2009) gestarte normalisatie-activiteiten op eerst Europees niveau (CENELEC) en nog later (2011) op internationaal niveau (ISO/IEC JTC 1).De in januari 2014 gepubliceerde NPR 5313 wordt op 1 november 2017 ingetrokken. NPR 5313 zal worden omgebouwd en verschijnen als een normenwegwijzer voor computerruimten en datacenters. Een nadere toelichting over dit intrekken kan vanaf 1 december vanaf de NEN-website worden gedownload.De normcommissie ’Computerruimten en datacenters’ is het nationale platform voor normalisatiewerk op het werkgebied van computerruimten en datacenters. De focus van de leden is nu gericht op de ontwikkeling van Europese normenserie EN 50600-X. Op hoofdlijnen wordt deze serie ontwikkeld via 5 verschillende aandachtsgebieden: ‘deel 1 General concepts’; deel 2 ‘Design’; deel 3 Management and operational information’; deel 4 ‘Key performance indicators’; deel 99 ‘Recommended best practices’. 16-10
 • Xillio en Data Matters gaan strategische samenwerking aan
  Xillio en Data Matters zijn een samenwerking aangegaan. De content migratiediensten van Xillio en de beveiligde clouddienst voor content archivering Strongroom van Data Matters vormen een complementair aanbod voor organisaties die hun complexe legacy ECM-systemen willen uitfaseren en data veilig en duurzaam in de cloud willen archiveren. Strongroom van Data Matters is een clouddienst voor content archivering. Het wordt met name ingezet voor e-depot, als research data repository, voor e-mail en file archivering en voor het duurzaam bewaren van geodata en audio/video/surveillance bestanden. Xillio biedt een bewezen methode en de expertise om data op een efficiënte en gecontroleerde wijze te migreren van diverse bronsystemen naar één of meer doelsystemen, waaronder ook Strongroom. De gecombineerde dienstverlening van Xillio en Data Matters ontzorgt iedere organisatie bij de onvermijdelijke transitie naar cloud computing voor archiefdiensten. Daarnaast bieden Xillio en Data Matters de mogelijkheid om legacy ECM-systemen en DMS applicaties te integreren met Strongroom. Paul Schindeler, directeur bij Data Matters: “Niet alleen het dienstenaanbod van Xillio is complementair aan Strongroom, ook de bedrijfsculturen passen uitstekend bij elkaar. Met onze gezamenlijke kennis, ervaring en tools kunnen wij een goedkope, maar toch veilige oplossing bieden voor organisaties die van hun verouderde applicaties met veel ‘dure’ data af willen. Deze applicaties zijn vaak duurder dan een online archief door onder meer licentiekosten, netwerkopslag en benodigde servers. Voordat een archieftoepassingen ingezet kan worden, moet de bedrijfsinformatie eerst uit de verschillende informatiesystemen worden onttrokken en omgezet in een formaat dat geschikt is voor duurzame cloudopslag.”Ook Sjoerd Alkema, Manager Professional Services bij Xillio, is enthousiast over de mogelijkheden die de samenwerking biedt: “De implementatie van een online archief of e-depot gaat altijd gepaard met een migratie van content. Van deze content willen organisaties graag weten wat de waarde is en waar het zich bevindt. Wij helpen organisaties bij het analyseren van alle content, het opschonen ervan, bijvoorbeeld door ontdubbeling, en het toevoegen van waarde, bijvoorbeeld toevoegen van metadata. Zo hebben zij de garantie dat alleen waardevolle data veilig wordt opgeslagen in het nieuwe online archief. Naast waardevolle data is het bij een migratie naar een archief van groot belang dat de integriteit van data wordt gewaarborgd. Ook dat ondersteunen wij met onze oplossing.” 16-10
 • Vakbeurs Energie wint aan populariteit
  Vakbeurs Energie werd traditioneel afgetrapt met het Energiedebat, waar Teun Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie de conclusie trok dat de grootste uitdaging bij de uitvoering ligt. “Ik ben heel positief over de klimaatdoelen die het nieuwe regeerakkoord stelt, zoals de 49% CO2-reductie in 2030. Technisch kunnen we dit, maar de grootste bottleneck is het vinden van mensen die huizen kunnen voorzien van duurzame installaties.” Daarnaast werden de bewustwording van klant en gebruiker én een sterke overheid door het panel van duurzaamheidsdeskundigen aangedragen als invloedrijke factoren. De Energy Talent Award 2017, de prijs voor jonge talenten in groene energie-initiatieven, werd in de wacht gesleept door Luuk Wiehink met het Groene Wijkstroom-project. Hierbij kunnen mensen in een wijk de groene stroom die de buren opwekken, direct gebruiken.   Energietransitie en wetgevingWil energietransitie in Nederland echt van de grond komen dan zullen we moeten versnellen en opschalen. Dat stelt Medy van der Laan, voorzitter van Energie Nederland, brancheorganisatie voor energiebedrijven. “We hebben schaal nodig. Want een product ontwikkelen voor 20 duizend mensen is veel te kostbaar. Wil een innovatie kans van slagen hebben, dan moet je voor een miljoen mensen kunnen produceren.” Ook de RVO.nl benadrukt de versnelling: slechts 20% van alle Nederlandse kantoren voldoet op dit moment aan de voorgenomen wetgeving. De overgrote meerderheid van de ruim 67 duizend kantoorpanden heeft anno 2017 nog geen energielabel. Toch is de RVO.nl positief gestemd. “De markt beweegt nu ook. Banken stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan kantoren. Het is bovendien bewezen dat duurzaam vastgoed meer waard is.” Hans van der Spek presenteerde de ‘Visie op grootschalige energieopslag’ tijdens de Energy Storage Day: er snel actie ondernomen moet worden. “Een integrale kosten-batenanalyse is essentieel. Maar ook moeten investeringen gestimuleerd worden en moeten we stoppen met de afschakeling van duurzame bronnen. En heel belangrijk: beperk hinderlijke wet- en regelgeving als de dubbele energiebelasting.” ComfortComfort wordt een steeds belangrijkere factor binnen de energietransitie. Een oplossing waarbij ook is nagedacht over de looks zijn de zonnepanelen met een print van Dutch Solar Design. Deze gevelpanelen bieden de mogelijkheid om elk patroon of tekening op de zonnecellen te printen.Thermo-akoestische koeling is een mooi voorbeeld van gebouwkoeling zonder het verbruik van ook maar een kilowatt aan energie. De Twentse start-up Sound Energy gebruikt geluid om koude lucht op te wekken. Deze innovatie kan de wereld van gebouwkoeling de komende jaren op zijn grondvesten doen schudden. Ondernemen met EnergieDe steeds strenger wordende emissienormen dwingen bedrijven steeds meer om elektrisch te gaan werken. Dit werkt branche-overstijgend en slimme concepten worden op andere plekken hergebruikt. Zo ontwikkelde het Duitse bedrijf Bender een technologie die zijn oorsprong vond in operatiekamers, maar waar nu ook elektrische bussen of vrachtwagens van profiteren. Raymond Vergouwe, commercieel technisch adviseur bij Bender: “De markt loopt tegen het probleem aan dat er geen totaaloverzicht is van de beschikbaarheid van hun wagenpark. Onze visualisatietechniek kunnen we volledig customizen voor andere marktsegmenten.” Waar Bender een prachtig voorbeeld is van hoe ontwikkelingen binnen verschillende branches kunnen worden ingezet, is de combinatie van Ecomobiel en Vakbeurs Energie een voorbeeld van het verbinden van verschillende branches op gezamenlijke vraagstukken. ABB maakte dankbaar gebruik van deze integraliteit door een rondetafelsessie te organiseren. Mensen uit diverse sectoren gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die iedereen op verschillende gebieden raken, maar ook een sterke verbinding hebben: smart cities, smart mobility, smart grids, smart homes en smart buildings.  Op deze manier vergaarde het bedrijf waardevolle kennis en verrassende inzichten. Opslag en ladenEr was donderdag een enorme belangstelling voor de Energy Storage Day.  Zowel bezoekers van Vakbeurs Energie als Ecomobiel konden hier terecht voor de laatste ontwikkelingen op dat vlak. Binnen de energietransitie kunnen elektrische auto's in combinatie met slimme laadoplossingen een belangrijke rol gaan spelen in de opslag van duurzame energie en het balanceren van het elektriciteitsnet. Naast primeurs van automerken als Renault en Fiat waren er ook diverse (ver)nieuw(d)e laadoplossingen op Ecomnobiel te vinden.  Ook hier zien we de relevantie van de combinatie van de beurzen goed terug. IndustrieMet veel succes werd ook deze editie van Vakbeurs Energie speciale aandacht gegeven aan de industrie middels het platform Energie & Industrie. Tijdens Industrial Morning gaf Emmo Meijer aan dat de chemie het voortouw dient te nemen in de klimaatoplossing. “Als we afwachten tot de overheid ons dwingt tot het nemen van maatregelen dan verliezen we als chemische industrie onze license-to-operate.”  Goede berichten: Volgens aardwarmte-expert Frank Schoof (tevens voorzitter van stichting Platform Geothermie en onderzoekscoördinator van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van EZ) kan dertig procent van de industriële warmtebehoefte worden afgedekt met warmte uit bronnen op vijf kilometer diepte of dieper. Hoewel in Nederland nog weinig ervaring is met ultradiepe geothermie, zijn er inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd met diepe aardwarmte in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving. “De industrie loopt behoorlijk achter als we het hebben over stoom als businesscase. Mede doordat de overheid nauwelijks handhaaft overigens. Als ik te hard rijdt krijg ik een boete, als een groot bedrijf zich niet houdt aan de Meerjaren Afspraken (MJA’s) gebeurt er niets.” stelt Kees de Greef namens het Stoomplatform. Hij was medeorganisator van Seminar ‘Businesscase voor stoom - Financiën’. Doel van het seminar was om eindgebruikers van stoominstallaties te doordringen van de noodzaak tot energiebesparing. Deelnemers werden middels een rollenspel ‘gedwongen’ door een andere bril naar energiebesparing op stoom te kijken. “We hopen dat besparingsmaatregelen hierdoor sneller worden uitgevoerd. Want dat is nodig.” Aan de slag dus! Door de exposanten op het Stoomplein werden volop oplossingen geboden, waar bezoekers meteen mee aan de slag zouden kunnen. Renovatie 2018Van de ruim 80 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland voldoet slechts 40% op dit moment aan de eis van minimaal een c-label. Ook op het gebied van de woningvoorraad liggen er, veelal op gemeentelijk of provinciaal niveau, ambitieuze doelstellingen om de bestaande voorraad energiezuiniger te maken of zelfs helemaal te transformeren naar nul-op-de-meter.  Tijd voor Renovatie dus! Het bekende beursconcept Renovatie & Transformatie wordt per direct overgenomen door 54events. Met de overgang naar 54events krijgt de beurs de naam Renovatie 2018 en wordt het beursconcept in een nieuw jasje gestoken. Primair richt Renovatie 2018 zich daarbij op de aannemer en de installateur. Daarnaast kunnen ook VVE’s, corporaties en andere stakeholders baat hebben bij een bezoek. Deze vakbeurs zal vanaf de 2018 editie (23 t/m 25 mei 2018) plaatsvinden in de Brabanthallen in Den Bosch. Volop interesseVakbeurs Energie bracht dit jaar 11496 bezoekers naar Den Bosch. Het aanpalende Ecomobiel was goed voor ruim 5.000 geïnteresseerden. Vakbeurs Energie wordt ook in 2018 weer tegelijkertijd met Ecomobiel georganiseerd. Van 9 t/m 11 oktober zijn  de Brabanthallen in Den Bosch ook volgend jaar weer het toneel voor duurzame innovatie in mobiliteit, energieopwekking en energiebesparing.  16-10
 • De energietransitie slaagt alleen als we opschalen
  Medy van der Laan, voorzitter van Energie Nederland, brancheorganisatie voor energiebedrijven, is stellig. “We zullen in Nederland moeten versnellen wil de energietransitie van de grond komen. We hebben schaal nodig. Want een product ontwikkelen voor 20 duizend mensen is veel te kostbaar. Wil een innovatie kans van slagen hebben, dan moet je voor een miljoen mensen kunnen produceren.”Van der Laan zei dat tijdens het seminar Transitie Coalitie op de Vakbeurs Energie (co-locatie met Ecomobiel. Ze ging daar onder andere in op de aanleg van warmtenetten. “Dat is op dit moment economisch niet rendabel. Het kan alleen in dichtbevolkte wijken met een sterke warmtebron. Anders is het kansloos.” Volgens Van der Laan kunnen marktpartijen pas concurreren wanneer er in Nederland tenminste 250 duizend aansluitingen op een warmtenet zijn. “Het is bovendien maar voor 25 procent van de gebouwde omgeving rendabel. Voor 75 procent zullen we dus een andere oplossing moeten verzinnen.” 16-10

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

13-10-2017 | Sharp wint Benelux Office Product Award voor Huddle-display
12-10-2017 | Schone handen op kantoor houdt werknemers gezond
12-10-2017 | Één op de drie Nederlanders maakt smartphone bijna nooit schoon
11-10-2017 | Sharp levert 22 displays aan World Rhythmic Gymnastics 2017
11-10-2017 | Versnelling in digitale veiligheid
10-10-2017 | Leasemaatschappijen kunnen autodelen laten groeien
10-10-2017 | Risicoscenario's en topsprekers op Amsterdam Security Convention
10-10-2017 | OnderhoudNL bundelt belangen bedrijven in zaak Eurogrit
10-10-2017 | Previder verstevigt positie als groenste datacenter van Nederland
10-10-2017 | Werkgevers investeren meer in welzijn en productiviteit
10-10-2017 | Op weg naar een energieneutraal kantoor
09-10-2017 | Alles over infectiepreventie in Gom ZorgSupport-kenniscentrum
09-10-2017 | Informatie over betonnen vloeren in gebouwen naar gemeenten
09-10-2017 | Allego opent in Mechelen eerste slimme laadpleinen
09-10-2017 | Bijna de helft van bedrijven geen IT beveiligingsstrategie
06-10-2017 | Nieuwe multifunctionele printers van Canon
06-10-2017 | Werknemer verleent toegang tot bedrijfsinformatie aan derden
06-10-2017 | Cyber Central maakt cybersecurity begrijpelijk
05-10-2017 | Een nieuwe benadering van cybersecurity
05-10-2017 | Voorkom dat de printer het lek is binnen de organisatie
05-10-2017 | Draaijer+partners versterkt marktpositie
04-10-2017 | KPN neemt QSight IT over
04-10-2017 | Fire Protection Area op Amsterdam Security Expo
04-10-2017 | Deeleconomie op werkvloer heel normaal
04-10-2017 | Focus op onderhoud in nieuwe VMRG-Kwaliteitseisen 2018
04-10-2017 | Nuvias benoemd tot pan-EMEA distributeur voor Dtex Systems
04-10-2017 | Veel kantoormedewerkers vinden technologie op kantoor te complex
04-10-2017 | De invloed van kwaliteitsmanagement op de werkvloer
04-10-2017 | Helft zakelijke beslissers vindt vertrouwen belangrijker dan prijs
03-10-2017 | thyssenkrupp steunt Marc de Hond in actie voor toegankelijke gebouwen
Leeg