Leeg

Nieuws

 • Sodexo ontvangt ISO 55001 certificaat voor Technical Services
  Sodexo Nederland heeft het ISO 55001 certificaat ontvangen voor de manier van werken binnen het zelfontworpen Asset Management Framework bij een grote internationale klant. Hiermee heeft de facilitair dienstverlener nu ook in Nederland dit ISO-certificaat voor Technical Services in huis. Alexander Klaver, Director Asset Management Benelux bij Sodexo: “Het is maar een papiertje zou je kunnen zeggen. Maar dit certificaat laat zien dat Sodexo veel te bieden heeft aan bedrijven die het totale beheer van hun gebouwen en installaties willen onderbrengen bij een externe partij. Wij hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een Asset Management Framework, gebaseerd op de ISO 55001 standaard en op de ervaring en expertise in technische dienstverlening bij verschillende opdrachtgevers.” Het ISO 55001 certificaat geeft vastgoed- en facility managers een instrument om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren. Het beheer blijft daarbij afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders. Alexander Klaver: “Technical Services zijn naast Food Services en Facility Services onderdeel van het portfolio van Integrated Facility Management van Sodexo. Met onze technische dienstverlening creëren we een veilige omgeving die werkt zoals het moet, zodat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. We zorgen voor veilige en optimaal functionerende gebouwen en installaties. Door slimme technische oplossingen en professioneel beheer creëren we maximale waarde voor de klant. De ISO-certificering is hiervan het bewijs.” 15-02
 • VGP komt met alternatief voor een toekomstbestendige postmarkt
  De VGP, belangenvereniging van de grootste zakelijke postverzenders van Nederland, heeft een alternatief voorstel om een einde te maken aan de forse stijgingen van de postzegelprijs. Met het introduceren van een generieke heffing op alle post, inclusief de zakelijke die het merendeel van het postvolume vormt, kan de universele postdienst (UPD) op niveau en voor iedereen betaalbaar blijven. Een consolidatie van de postmarkt door het samenvoegen van de twee grootste netwerken is dan ook niet meer nodig.De UPD is de in de wet vastgelegde basisvoorziening die beoogt het versturen en ontvangen van post voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf te waarborgen tegen billijke tarieven. In de afgelopen tien jaar is de prijs die consumenten betalen voor een postzegel verdubbeld en het einde van deze trend lijkt niet in zicht. Daarmee komt de betaalbaarheid van deze universele postdienst steeds verder onder druk. Dit raakt ook de belangen waar de VGP voor staat.De VGP stelt daarom voor om een generieke heffing te introduceren voor de hele postmarkt, inclusief de zakelijke markt die daar ruim 90% van uitmaakt. Aangezien de totale postmarkt acht keer groter is dan de UPD, volstaat dan een bescheiden jaarlijkse opslag en behoren exorbitante postzegelprijs-verhogingen tot het verleden. De hoogte van de generieke heffing kan worden vastgesteld door de ACM, die nu al de tariefruimte voor de jaarlijkse postzegelprijsstijging bepaalt. De UPD zou tegelijkertijd moeten worden geherdefinieerd en er zou geen exclusief uitvoeringsrecht aan één partij moeten worden toegekend, zodat prijsstijgingen worden beteugeld en de hoogte van de generieke heffing kan worden beperkt. Tevens zou het 24-uurs/5-daags bezorgmodel voldoende beschikbaar moeten blijven.Het bestuur van de VGP heeft dit voorstel onlangs voorgelegd aan haar leden, die gezamenlijk ondanks de toenemende digitalisering nog altijd vele honderden miljoenen brieven per jaar versturen. Zij hebben zich in grote meerderheid achter dit voorstel geschaard. Diverse andere participanten aan de vorig jaar door staatssecretaris Mona Keijzer georganiseerde Postdialoog zijn geraadpleegd en scharen zich eveneens achter dit voorstel.De voorgestelde heffingsmaatregel laat zich goed combineren met aanvullende maatregelen. In de Postdialoog zijn verschillende creatieve voorstellen gedaan, die stuk voor stuk werden afgewezen omdat zij in hun eentje de UPD-financiering niet oplosten. Een voorbeeld hiervan is de postbezorging in dunbevolkte gebieden te combineren, waarmee een jaarlijkse besparing van meer dan tien miljoen euro kan worden gerealiseerd. Gezamenlijk kunnen dergelijke maatregelen wel degelijk bijdragen aan het betaalbaar houden van de UPD.Het voorstel van de VGP vormt een alternatief voor het voornemen tot consolidatie van de twee grootste landelijke netwerken. De voorzitter van de VGP, Wim Ledder, vreest dat dit zal leiden tot monopolietarieven. “Dat is slecht nieuws voor de grote zakelijke verzenders, maar ook voor de consument, aan wie die kosten worden doorberekend. Het monopolie dat ontstaat is tevens slecht voor de kwaliteit, de servicegerichtheid en de innovatiekracht van de postbezorging in Nederland”.Ledder vreest dat met het integreren van beide netwerken de werkgelegenheid van duizenden postbezorgers op de tocht komt te staan. “En dat juist op het moment dat dankzij kordaat ingrijpen van de staatssecretaris meer dan tachtig procent van deze banen onder vast contract is gebracht en er een reëel uitzicht bestaat op structureel behoud van werkgelegenheid in de transitie naar een bredere bezorgmarkt”.Ook voor de aanpalende pakkettenmarkt zal zo’n monopolie op de postmarkt negatieve implicaties hebben, meent Ledder. “Het nu al ongelijke speelveld in dat deel van de bredere bezorgmarkt zal alleen nog maar ongelijker worden”.Tenslotte wijst Ledder erop dat de beoogde consolidatie op ernstige mededingings­rechtelijke bezwaren stuit. “De oplossingsrichting van de VGP daarentegen wordt expliciet als toegestane variant genoemd in de Europese Postrichtlijn”. 14-02
 • Nieuwe tools van Hyarchis voor documentbeheer
  Hyarchis heeft vier nieuwe tools voor documentbeheer. Op basis van Artificial Intelligence geven Hyarchis Classify, Blurrify, Search-it en Check-it een nieuwe dimensie aan informatie zoeken, ontsluiten en lezen. De inzet van AI automatiseert belangrijke controleprocessen en maakt ongestructureerde data beter toegankelijk. Deze tools zijn het antwoord van Hyarchis op de toenemende behoefte aan het ontsluiten van informatie uit archieven, het op een flexibele manier beheren van archieven en het (blijvend) voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving.Adriaan Hoogduijn, COO bij Hyarchis: “Documentbeheer heeft in de afgelopen jaren een enorme transformatie doorgemaakt. Met de komst van Artificial Intelligence gaat deze transformatie nog een stap verder. We signaleren dat onze klanten veel tijd kwijt zijn aan het juist archiveren van documenten en het minimaliseren van data op persoonsgebonden documenten. Dankzij onze vier nieuwe tools op basis van AI kunnen we onze klanten ontzorgen en realiseren we maximale accuratesse, kostenbesparing en helpen hen hun besluitvormingsprocessen te onderbouwen. Zo halen zij het maximale uit hun digitale archief en voldoen zij aan de laatste wet- en regelgeving.”Hyarchis ClassifyIn veel archieven is het niet duidelijk welke documenten opgeslagen zijn of wordt de aanwezigheid van documenten onterecht aangenomen. De technologie van Hyarchis Classify zorgt voor geautomatiseerd inzicht in de inhoud van het archief. De tool is getraind met behulp van miljoenen voorbeelddocumenten en stelt vast welk type document er aan het archief wordt toegevoegd. Vervolgens wordt op basis van de onderlinge relaties tussen de datapunten binnen een document automatisch de juiste classificatie toegekend.Hyarchis BlurrifyVeel organisaties worstelen met dataminimalisatie, oftewel het beperken van de opslag van privacygevoelige gegevens. Hyarchis Blurrify zorgt ervoor dat persoonsgevoelige gegevens onleesbaar worden gemaakt. Alle mogelijke bestandstypen van PDF tot TIF worden door de oplossing uitgelezen. Vervolgens worden de gegevens die niet nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden, zoals een BSN-nummer, automatisch geblurd.Hyarchis Search-itOrganisaties bezitten veel documenten die slechts gedeeltelijk of niet doorzoekbaar zijn. Hyarchis Search-it zorgt ervoor dat deze documenten automatisch worden uitgelezen en worden voorzien van een (onzichtbare) tekstlaag. Dit zorgt ervoor dat het originele archief intact blijft, terwijl de inhoud van bijvoorbeeld gescande documenten volledig doorzoekbaar is. Hyarchis Check-itDe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat er aantoonbaar controles uitgevoerd worden op de juistheid van documenten binnen persoonsgebonden dossiers. In plaats van deze dossiers handmatig of steekproefsgewijs te controleren op de juistheid van documenten, kan dit nu volledig geautomatiseerd. Door alle documenten in het archief op tekstniveau te doorzoeken, achterhaalt deze laatste tool op basis van de inhoud van het document of het om een niet-toegestaan document gaat. Ook alle relevante datapunten worden onderling geverifieerd. Zo wordt achterhaald of de documenten in het juiste dossier zitten. Documenten die verkeerd gearchiveerd zijn, worden voor handmatige verificatie aangeboden. 14-02
 • Axxerion, O-Prognose en MCS Solutions samen verder als Spacewell
  Nemetschek-dochteronderneming MCS Solutions maakte vandaag in het kader van een uitgebreid herpositioneringsinitiatief een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website bekend. Die nieuwe naam luidt voortaan Spacewell.“Door de overname van Axxerion en de groei van ons aanbod voelden we de behoefte om een nieuwe, meer algemene segmentnaam te creëren,” vertelt Koen Matthijs, CEO van Spacewell.“De naam Spacewell benadrukt onze missie om bedrijven te helpen om gezondere, aangenamere en productievere omgevingen te creëren. Door met het Internet of Things te connecten en in real time gegevens van sensoren en gebruikersapparaten te gebruiken, wordt het beheer van gebouwen veel slimmer. Daardoor kunnen onze klanten betere ruimtes creëren, slimmere diensten verlenen en het welzijn van de gebruikers verbeteren. De hele sector zit in een stroomversnelling en we zijn verheugd om Spacewell in deze belangrijke periode te lanceren. Het wordt het overkoepelende merk binnen het beheersegment van Nemetschek, dat de activiteiten van de groep in een snel evoluerende gebouwbeheersector omvat.”“Bij de overname van MCS Solutions ruim 6 maanden geleden hadden we de ambitie om, net zoals Nemetschek eerder deed met BIM-oplossingen in de ontwerp- en constructiesegmenten, koploper in het gebouwbeheersegment te worden,” licht Patrik Heider toe, woordvoerder en CFOO van de Nemetschek Group. “De lancering van Spacewell is een mijlpaal om deze ambitie te realiseren en legt de basis voor toekomstige mogelijkheden en zal de groei van het beheersegment stimuleren.Vanuit het perspectief van de levenscyclus van een gebouw is Spacewell de onmisbare schakel in dedigitalisering van de volledige levenscyclus van een gebouw en maakt daarmee de cirkel van degebruiksfase tot het ontwerp van een gebouw rond.” 14-02
 • Gemeente Horst aan de Maas kiest voor schoonmaak van AMC
  De komende twee jaar maakt schoonmaakbedrijf AMC Groep meerdere locaties van gemeente Horst aan de Maas schoon. Het contract omvat het dagelijkse schoonmaakonderhoud en periodieke werkzaamheden. Het resultaatgerichte contract wordt door beide partijen getekend voor twee jaar met 2 optiejaren.Gemeente Horst aan de Maas ligt in het hart van Noord-Limburg, telt ruimt 42.000 inwoners en qua oppervlakte is het de grootste gemeente van Limburg. Schoonmaakbedrijf AMC Groep start op 1 februari 2019 met de schoonmaak van het gemeentehuis, gebouw Openbare Werken en de parkeergarage Librije. ICS Groep (waarvan AMC onderdeel uitmaakt) won de aanbesteding op basis van beste prijs/kwaliteit verhouding. 14-02

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

13-02-2019 | Wie is anno 2019 nog veilig voor hackers?
13-02-2019 | Landelijke Opschoondag maakt deelnemende bedrijven zichtbaar
12-02-2019 | Xafax en Infra24 bundelen krachten
11-02-2019 | CSU krijgt certificaat Top Employer
11-02-2019 | Axis presenteert de AXIS C8210 Network Audio Amplifier
11-02-2019 | Sharp introduceert zes nieuwe 4K display-productlijnen tijdens ISE 2019
11-02-2019 | Besparing niet belangrijkste reden duurzaam ondernemen mkb
08-02-2019 | Werkgever wil rol spelen bij ongezonde levensstijl medewerker
07-02-2019 | Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) kiest weer voor Dolmans
07-02-2019 | CSU breidt schoonmaak in vakantieparken Roompot verder uit
07-02-2019 | Vooruitblik informatiebeheer bij bedrijven
07-02-2019 | PCI Nederland neemt Printec over
07-02-2019 | OneMeeting.com gaat samenwerking aan met MeetingReview
06-02-2019 | Het wagenpark van de toekomst
06-02-2019 | Smart Managed Page Services biedt meer zakelijke ondersteuning
05-02-2019 | Heras wint tender voor beveiliging van hoogspanningsstations TenneT
05-02-2019 | 4 op de 10 organisaties loopt risico door gebrek aan aandacht voor security
04-02-2019 | PQR wint Europese aanbesteding IJsselgemeenten
04-02-2019 | Simian wordt een van de grootste online drukkerijen
01-02-2019 | Brandcheck van TBQ is een inspectietool voor zorginstellingen
01-02-2019 | Regus opent nieuwe vestiging in Queens Towers in Amsterdam-West
31-01-2019 | Basware-netwerk blijft groeien in 2019
30-01-2019 | Heijmans gaat strategische samenwerking Schiphol aan
30-01-2019 | Slechts 14 procent werknemers krijgt een persoonlijk opleidingsbudget
30-01-2019 | Heijmans ontvangt voorlopige gunning renovatie AMC
29-01-2019 | Gom en Ibis Styles Haarlem City Hotel winnen Best Practice Award 2018
28-01-2019 | CSU verdient extra sterren voor duurzaam hoofdkantoor
28-01-2019 | Ricoh presenteert de voordelen van de digitale werkplek op ISE 2019
28-01-2019 | Brand Compliance ISO gecertificeerd voor informatiebeveiliging
25-01-2019 | Phishingmails over pakketbezorging bijzonder succesvol

Nieuws

 • Sodexo ontvangt ISO 55001 certificaat voor Technical Services
  Sodexo Nederland heeft het ISO 55001 certificaat ontvangen voor de manier van werken binnen het zelfontworpen Asset Management Framework bij een grote internationale klant. Hiermee heeft de facilitair dienstverlener nu ook in Nederland dit ISO-certificaat voor Technical Services in huis. Alexander Klaver, Director Asset Management Benelux bij Sodexo: “Het is maar een papiertje zou je kunnen zeggen. Maar dit certificaat laat zien dat Sodexo veel te bieden heeft aan bedrijven die het totale beheer van hun gebouwen en installaties willen onderbrengen bij een externe partij. Wij hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een Asset Management Framework, gebaseerd op de ISO 55001 standaard en op de ervaring en expertise in technische dienstverlening bij verschillende opdrachtgevers.” Het ISO 55001 certificaat geeft vastgoed- en facility managers een instrument om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren. Het beheer blijft daarbij afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders. Alexander Klaver: “Technical Services zijn naast Food Services en Facility Services onderdeel van het portfolio van Integrated Facility Management van Sodexo. Met onze technische dienstverlening creëren we een veilige omgeving die werkt zoals het moet, zodat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. We zorgen voor veilige en optimaal functionerende gebouwen en installaties. Door slimme technische oplossingen en professioneel beheer creëren we maximale waarde voor de klant. De ISO-certificering is hiervan het bewijs.” 15-02
 • VGP komt met alternatief voor een toekomstbestendige postmarkt
  De VGP, belangenvereniging van de grootste zakelijke postverzenders van Nederland, heeft een alternatief voorstel om een einde te maken aan de forse stijgingen van de postzegelprijs. Met het introduceren van een generieke heffing op alle post, inclusief de zakelijke die het merendeel van het postvolume vormt, kan de universele postdienst (UPD) op niveau en voor iedereen betaalbaar blijven. Een consolidatie van de postmarkt door het samenvoegen van de twee grootste netwerken is dan ook niet meer nodig.De UPD is de in de wet vastgelegde basisvoorziening die beoogt het versturen en ontvangen van post voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf te waarborgen tegen billijke tarieven. In de afgelopen tien jaar is de prijs die consumenten betalen voor een postzegel verdubbeld en het einde van deze trend lijkt niet in zicht. Daarmee komt de betaalbaarheid van deze universele postdienst steeds verder onder druk. Dit raakt ook de belangen waar de VGP voor staat.De VGP stelt daarom voor om een generieke heffing te introduceren voor de hele postmarkt, inclusief de zakelijke markt die daar ruim 90% van uitmaakt. Aangezien de totale postmarkt acht keer groter is dan de UPD, volstaat dan een bescheiden jaarlijkse opslag en behoren exorbitante postzegelprijs-verhogingen tot het verleden. De hoogte van de generieke heffing kan worden vastgesteld door de ACM, die nu al de tariefruimte voor de jaarlijkse postzegelprijsstijging bepaalt. De UPD zou tegelijkertijd moeten worden geherdefinieerd en er zou geen exclusief uitvoeringsrecht aan één partij moeten worden toegekend, zodat prijsstijgingen worden beteugeld en de hoogte van de generieke heffing kan worden beperkt. Tevens zou het 24-uurs/5-daags bezorgmodel voldoende beschikbaar moeten blijven.Het bestuur van de VGP heeft dit voorstel onlangs voorgelegd aan haar leden, die gezamenlijk ondanks de toenemende digitalisering nog altijd vele honderden miljoenen brieven per jaar versturen. Zij hebben zich in grote meerderheid achter dit voorstel geschaard. Diverse andere participanten aan de vorig jaar door staatssecretaris Mona Keijzer georganiseerde Postdialoog zijn geraadpleegd en scharen zich eveneens achter dit voorstel.De voorgestelde heffingsmaatregel laat zich goed combineren met aanvullende maatregelen. In de Postdialoog zijn verschillende creatieve voorstellen gedaan, die stuk voor stuk werden afgewezen omdat zij in hun eentje de UPD-financiering niet oplosten. Een voorbeeld hiervan is de postbezorging in dunbevolkte gebieden te combineren, waarmee een jaarlijkse besparing van meer dan tien miljoen euro kan worden gerealiseerd. Gezamenlijk kunnen dergelijke maatregelen wel degelijk bijdragen aan het betaalbaar houden van de UPD.Het voorstel van de VGP vormt een alternatief voor het voornemen tot consolidatie van de twee grootste landelijke netwerken. De voorzitter van de VGP, Wim Ledder, vreest dat dit zal leiden tot monopolietarieven. “Dat is slecht nieuws voor de grote zakelijke verzenders, maar ook voor de consument, aan wie die kosten worden doorberekend. Het monopolie dat ontstaat is tevens slecht voor de kwaliteit, de servicegerichtheid en de innovatiekracht van de postbezorging in Nederland”.Ledder vreest dat met het integreren van beide netwerken de werkgelegenheid van duizenden postbezorgers op de tocht komt te staan. “En dat juist op het moment dat dankzij kordaat ingrijpen van de staatssecretaris meer dan tachtig procent van deze banen onder vast contract is gebracht en er een reëel uitzicht bestaat op structureel behoud van werkgelegenheid in de transitie naar een bredere bezorgmarkt”.Ook voor de aanpalende pakkettenmarkt zal zo’n monopolie op de postmarkt negatieve implicaties hebben, meent Ledder. “Het nu al ongelijke speelveld in dat deel van de bredere bezorgmarkt zal alleen nog maar ongelijker worden”.Tenslotte wijst Ledder erop dat de beoogde consolidatie op ernstige mededingings­rechtelijke bezwaren stuit. “De oplossingsrichting van de VGP daarentegen wordt expliciet als toegestane variant genoemd in de Europese Postrichtlijn”. 14-02
 • Nieuwe tools van Hyarchis voor documentbeheer
  Hyarchis heeft vier nieuwe tools voor documentbeheer. Op basis van Artificial Intelligence geven Hyarchis Classify, Blurrify, Search-it en Check-it een nieuwe dimensie aan informatie zoeken, ontsluiten en lezen. De inzet van AI automatiseert belangrijke controleprocessen en maakt ongestructureerde data beter toegankelijk. Deze tools zijn het antwoord van Hyarchis op de toenemende behoefte aan het ontsluiten van informatie uit archieven, het op een flexibele manier beheren van archieven en het (blijvend) voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving.Adriaan Hoogduijn, COO bij Hyarchis: “Documentbeheer heeft in de afgelopen jaren een enorme transformatie doorgemaakt. Met de komst van Artificial Intelligence gaat deze transformatie nog een stap verder. We signaleren dat onze klanten veel tijd kwijt zijn aan het juist archiveren van documenten en het minimaliseren van data op persoonsgebonden documenten. Dankzij onze vier nieuwe tools op basis van AI kunnen we onze klanten ontzorgen en realiseren we maximale accuratesse, kostenbesparing en helpen hen hun besluitvormingsprocessen te onderbouwen. Zo halen zij het maximale uit hun digitale archief en voldoen zij aan de laatste wet- en regelgeving.”Hyarchis ClassifyIn veel archieven is het niet duidelijk welke documenten opgeslagen zijn of wordt de aanwezigheid van documenten onterecht aangenomen. De technologie van Hyarchis Classify zorgt voor geautomatiseerd inzicht in de inhoud van het archief. De tool is getraind met behulp van miljoenen voorbeelddocumenten en stelt vast welk type document er aan het archief wordt toegevoegd. Vervolgens wordt op basis van de onderlinge relaties tussen de datapunten binnen een document automatisch de juiste classificatie toegekend.Hyarchis BlurrifyVeel organisaties worstelen met dataminimalisatie, oftewel het beperken van de opslag van privacygevoelige gegevens. Hyarchis Blurrify zorgt ervoor dat persoonsgevoelige gegevens onleesbaar worden gemaakt. Alle mogelijke bestandstypen van PDF tot TIF worden door de oplossing uitgelezen. Vervolgens worden de gegevens die niet nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden, zoals een BSN-nummer, automatisch geblurd.Hyarchis Search-itOrganisaties bezitten veel documenten die slechts gedeeltelijk of niet doorzoekbaar zijn. Hyarchis Search-it zorgt ervoor dat deze documenten automatisch worden uitgelezen en worden voorzien van een (onzichtbare) tekstlaag. Dit zorgt ervoor dat het originele archief intact blijft, terwijl de inhoud van bijvoorbeeld gescande documenten volledig doorzoekbaar is. Hyarchis Check-itDe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat er aantoonbaar controles uitgevoerd worden op de juistheid van documenten binnen persoonsgebonden dossiers. In plaats van deze dossiers handmatig of steekproefsgewijs te controleren op de juistheid van documenten, kan dit nu volledig geautomatiseerd. Door alle documenten in het archief op tekstniveau te doorzoeken, achterhaalt deze laatste tool op basis van de inhoud van het document of het om een niet-toegestaan document gaat. Ook alle relevante datapunten worden onderling geverifieerd. Zo wordt achterhaald of de documenten in het juiste dossier zitten. Documenten die verkeerd gearchiveerd zijn, worden voor handmatige verificatie aangeboden. 14-02
 • Axxerion, O-Prognose en MCS Solutions samen verder als Spacewell
  Nemetschek-dochteronderneming MCS Solutions maakte vandaag in het kader van een uitgebreid herpositioneringsinitiatief een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website bekend. Die nieuwe naam luidt voortaan Spacewell.“Door de overname van Axxerion en de groei van ons aanbod voelden we de behoefte om een nieuwe, meer algemene segmentnaam te creëren,” vertelt Koen Matthijs, CEO van Spacewell.“De naam Spacewell benadrukt onze missie om bedrijven te helpen om gezondere, aangenamere en productievere omgevingen te creëren. Door met het Internet of Things te connecten en in real time gegevens van sensoren en gebruikersapparaten te gebruiken, wordt het beheer van gebouwen veel slimmer. Daardoor kunnen onze klanten betere ruimtes creëren, slimmere diensten verlenen en het welzijn van de gebruikers verbeteren. De hele sector zit in een stroomversnelling en we zijn verheugd om Spacewell in deze belangrijke periode te lanceren. Het wordt het overkoepelende merk binnen het beheersegment van Nemetschek, dat de activiteiten van de groep in een snel evoluerende gebouwbeheersector omvat.”“Bij de overname van MCS Solutions ruim 6 maanden geleden hadden we de ambitie om, net zoals Nemetschek eerder deed met BIM-oplossingen in de ontwerp- en constructiesegmenten, koploper in het gebouwbeheersegment te worden,” licht Patrik Heider toe, woordvoerder en CFOO van de Nemetschek Group. “De lancering van Spacewell is een mijlpaal om deze ambitie te realiseren en legt de basis voor toekomstige mogelijkheden en zal de groei van het beheersegment stimuleren.Vanuit het perspectief van de levenscyclus van een gebouw is Spacewell de onmisbare schakel in dedigitalisering van de volledige levenscyclus van een gebouw en maakt daarmee de cirkel van degebruiksfase tot het ontwerp van een gebouw rond.” 14-02
 • Gemeente Horst aan de Maas kiest voor schoonmaak van AMC
  De komende twee jaar maakt schoonmaakbedrijf AMC Groep meerdere locaties van gemeente Horst aan de Maas schoon. Het contract omvat het dagelijkse schoonmaakonderhoud en periodieke werkzaamheden. Het resultaatgerichte contract wordt door beide partijen getekend voor twee jaar met 2 optiejaren.Gemeente Horst aan de Maas ligt in het hart van Noord-Limburg, telt ruimt 42.000 inwoners en qua oppervlakte is het de grootste gemeente van Limburg. Schoonmaakbedrijf AMC Groep start op 1 februari 2019 met de schoonmaak van het gemeentehuis, gebouw Openbare Werken en de parkeergarage Librije. ICS Groep (waarvan AMC onderdeel uitmaakt) won de aanbesteding op basis van beste prijs/kwaliteit verhouding. 14-02
Leeg