Leeg

Nieuws

 • Xelion integreert SuperOffice CRM in VoIP-platform
  Als toonaangevende Nederlandse ontwikkelaar van VoIP technologie heeft Xelion een innovatief platform ontwikkeld dat de basis vormt voor dé zakelijke telefooncentrale uit de Cloud, Xelion 6. Inmiddels maken duizenden Nederlandse MKB-bedrijven er gebruik van, en ook de belangstelling uit het buitenland, met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is groeiende. Gebruiksgemak, complete functionaliteit, ongeëvenaarde stabiliteit en een aantrekkelijke prijsstelling vormen de basis voor het groeiende succes van de leverancier.“Bedrijven willen tegenwoordig meer dan alleen een uitstekend functionerende telefooncentrale, de koppeling van de centrale met hun CRM- en/of ERP-applicatie zorgt niet alleen voor gebruiksgemak, maar tevens voor geautomatiseerde verrijking van de klantgegevens,” zegt directeur Arthur van den Ende. “Daarom bieden we in onze oplossing ook tal van andere vormen van klantcontact, zoals chat, sms, wallboards of mail. We presenteren alle zakelijke communicatie van de gebruiker via één eenvoudig te gebruiken app, waardoor deze weer grip krijgt op alle contacten die hij met relaties onderhoudt. Dat noemen we ‘organised communication’.”In tegenstelling tot de gangbare TAPI-koppeling die door Microsoft werd ontwikkeld maakt Xelion gebruik van open standaarden voor zijn organised communication oplossingen. Telefoons worden aangesloten via de SIP-standaard, de Xelion server draait op Linux en gebruikers communiceren met WebRTC via hun browsers. Dat maakt Xelion 6 niet alleen robuust en minder onderhoudsgevoelig, maar tegelijkertijd ook volledig geschikt voor het integreren van communicatieoplossingen op basis van webservices.Van den Ende: “Xelion was één van de pioniers die het idee van integratie van CRM en andere communicatievormen via open standaarden in de praktijk heeft gebracht. Daarmee hebben we in de afgelopen tijd diverse functioneel rijke én gecertificeerde koppelingen gemaakt met de belangrijkste CRM leveranciers in het MKB, waaronder Exact, Afas, Perfectview, SalesForce.Het belang van geïntegreerde oplossingen wordt steeds vaker onderkend in de markt. Zo is dit jaar het aantal gebruikers verdubbeld, en onze verwachting is dat dat aantal in 2017 opnieuw zal verdubbelen.”Op basis van vraag vanuit zowel binnen- als buitenland heeft Xelion recent de koppeling met het Scandinavische CRM-pakket SuperOffice gerealiseerd. “SuperOffice wordt in West Europa door ca. 225.000  gebruikers toegepast voor hun relatiebeheer en Customer service,” zegt Bert Klomphaar, general manager van All-CRM, de belangrijkste Nederlandse leverancier van SuperOffice. In Nederland profiteren dagelijks meer dan 700 bedrijven en organisaties de voordelen van de zeer gebruiksvriendelijke SuperOffice oplossing. Xelion heeft een koppeling ontwikkeld die zowel op locatie bij de klant als vanuit de cloud werkt. Als SuperOffice-expert hebben wij  de ontwikkeling  en  implementatie verzorgd. Omdat wij zelf een toenemend deel van onze klanten in Europa vanuit de cloud gaan bedienen gaan we nu samen met Xelion het certificeringsproces in om de integratie met het Xelion platform voor alle Europese klanten mogelijk te maken. De voordelen zijn evident: onze gebruikers kunnen een efficiencyslag maken en de mogelijkheden van SuperOffice – uitgebreid met de volledige organised communicatiesuite van Xelion – nóg beter benutten. 06-12
 • MvR & Partners ondersteunt Rotterdam bij invoeren Zaakgewijs Werken
  MvR & Partners ondersteunt de gemeente Rotterdam met de invoering van Zaakgewijs Werken. De gemeente Rotterdam omarmt net als veel andere gemeenten het principe ‘Zaakgewijs Werken’. De gemeente Rotterdam is al ver in klantgericht denken en digitale dienstverlening.  Zaakgewijs Werken is een belangrijke volgende stap. MvR & Partners is betrokken bij de realisatie van Zaakgewijs Werken en verzorgt de opleidingen van zowel medewerkers als leidinggevenden. Zaakgewijs Werken gaat niet alleen om de invoering van een zaaksysteem maar vooral om een veranderopgave in het denken en handelen van medewerkers. Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van de veranderaanpak.Door de omvang van de organisatie van de gemeente Rotterdam is gekozen voor een gefaseerde, aanpak.  Binnen de gemeente Rotterdam – met ongeveer 11.000 medewerkers – wordt gesproken over ‘Zaakgewijs Werken’.“Onze benadering is dat de gemeente Rotterdammergericht, zaakgewijs en informatiegestuurd werkt. Dat sluit volledig aan bij het beleid zoals dat door het college van Rotterdam is bepaald“, stelt Fabienne Buijing, verandermanager binnen het programma DWARSS. DWARSS staat voor Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service. “De Rotterdammer staat bij de invoering van Zaakgewijs Werken voorop. Voor de collega’s betekent het echter dat we anders gaan denken en werken: niet de taak van de medewerker maar de zaak van de Rotterdammer staat centraal.  Dit gaat over de grenzen heen van afdelingen en organisatieonderdelen.”De gemeente doet ervaring op met Zaakgewijs Werken door te beginnen met een aantal startprocessen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een huwelijk. De ervaring die hiermee wordt opgedaan is gebruikt voor een aanpak die geldt als uitgangspunt voor de organisatie. De gemeente Rotterdam maakt deel uit van de vereniging Dimpact, waarin 33 gemeenten gezamenlijk Zaakgewijs Werken ontwikkelen. De ervaringen worden ook meegenomen in de trainingen van de medewerkers in Rotterdam die door MvR & Partners worden verzorgd.    Zaakgewijs Werken volgens de uitgangspunten van DWARSS is een organisatiebrede aanpak gebaseerd op een generiek model, maar met aandacht voor de specifieke processen. “Daarbij is veel aandacht voor het opleiden en trainen van de medewerkers. De nieuwe manier van werken vraagt vaak een gedragsverandering. Welke werkprocessen zijn er en hoe kunnen we die samen verbeteren, maar er ook in de toekomst van leren. Uiteindelijk gaat het om verbindend veranderen ofwel wat kunnen we met elkaar doen, welke werkprocessen zijn er en hoe pakken we dat samen aan en zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk de Rotterdammer van dienst zijn.”, stelt Buijing. “Samen met MvR hebben we een trainingsaanbod ontwikkeld. De trainingen zijn gericht op gebruikers, raadplegers, key-users en leidinggevenden. Het gaat zowel om een introductietraining wat Zaakgewijs Werken betekent als om knoppentraininingen van het zaaksysteem (e-suite) en een speciale training voor leidinggevenden. Volgens Buijing is de gemeente Rotterdam erg content over het trainingspakket zoals dat met MvR & Partners is afgesproken.“De stap voor stap begeleiding rond de invoering van Zaakgewijs Werken in de hele organisatie van de omvang van Rotterdam en de training van medewerkers die Zaakgewijs gaan werken in hun processen is weer een uitdagende opdracht voor MvR”, stelt Meike Mulder, partner MvR & Partners. MvR & Partners is specialist in digitaliserings­projecten en de invoering en begeleiding daarvan bij (semi)-overheidsorganisaties. “Onze expertise en trainingsprogramma’s sluiten duidelijk goed aan bij de behoefte die (lokale) overheden zoals de gemeente Rotterdam hebben.” 06-12
 • Nieuwe eisen voor cybersecurity laadpalen voor het eerst toegepast
  Nieuwe eisen ten aanzien van cybersecurity voor laadpalen, ontwikkeld door ElaadNL samen met ENCS, zijn door de provincie Noord-Brabant als eerste opgenomen in haar nieuwe aanbesteding voor laadpalen. Voldoen aan deze eisen is een belangrijke stap om tot veiligere laadpalen te komen. Een goede cyberveiligheid van laadpalen is nodig, omdat in de toekomst steeds meer auto’s via Smart Charging worden opgeladen.Onlangs heeft provincie Noord Brabant een nieuwe aanbesteding* uitgeschreven voor 1.240 laadpalen ten behoeve van elektrische auto’s. Daarin heeft zij op advies van netbeheerder Enexis en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL de nieuwste cybersecurity eisen aan de laadpalen opgenomen.Hiermee loopt Brabant voorop, tot tevredenheid van Enexis en ElaadNL.Het belang van goede cybersecurity bij laadinfrastructuur neemt toe naarmate het laden van auto’s meer en meer via Smart Charging gestuurd kan plaatsvinden. Juist nu de aantallen elektrische auto’s nog relatief gering zijn, kunnen stappen gezet worden om de veiligheid goed te regelen. Harm van den Brink (IT Architect Smart Grids & EV bij ElaadNL) licht toe: ‘Je kunt het vergelijken met het verkeer in de beginjaren van de auto. Toen er nog weinig auto’s waren, was er ook weinig behoefte aan regels, borden, verkeerslichten en vangrails. Naarmate er meer auto’s op de weg kwamen, werd ook de vraag en de noodzaak naar regelgeving groter. Regelgeving om het verkeer in goede banen te leiden en veilig te houden. Hetzelfde geldt voor de laadinfrastructuur in Nederland. Nu is het aantal laadpalen nog laag, maar dat neemt in de komende jaren in rap tempo toe. Op termijn vertegenwoordigen de auto’s die gelijktijdig laden een vermogen dat vergelijkbaar is met dat van enkele grote elektriciteitscentrales. Dat alles wordt via Smart Charging gestuurd. Het is dan ook belangrijk om hierbij de cyberveiligheid nu al goed te regelen.’Ook Michael John van ENCS benadrukt het belang van cybersecurity: ‘De energietransitie zorgt ervoor dat steeds meer IT-systemen in het elektriciteitsnetwerk nodig zijn. Hiermee kunnen vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar worden afgestemd. Dat gaat dus verder dan alleen laadpalen. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze IT-systemen in ons elektriciteitsnetwerk wordt steeds belangrijker. Daardoor neemt ook de noodzaak voor goede cybersecurity in het ontwerp toe.’Carlos Montes Portela (DSO Security Officer, Enexis) is blij met de Brabantse inzet op dit gebied:‘De gemeenten en provincies hebben dankzij de samenwerking tussen ENCS (European Network for Cyber Security) en ElaadNL en Alliander, Enexis en Stedin nu een professionele set aan cybersecurity eisen. Samen met de gemeenten zorgen de netbeheerders er op deze manier voor dat het elektriciteitsnetwerk betrouwbaar blijft, nu en in de toekomst.’ Ook prijst hij de samenwerking met ENCS: ‘ENCS is een expert op het gebied van cybersecurity en snapt precies het domein waar Enexis zich in bevindt.’* Europese openbare aanbesteding Plaatsing en exploitatie slimme Laadinfrastructuur elektrisch rijden in gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg -Provincie Noord-Brabant 05-12
 • Overlast bezorgdiensten webshops neemt sterk toe
  De overlast van koeriers-  en bezorgdiensten in grote steden neemt sterk toe.  Ruim de helft van alle inwoners ziet dagelijks minimaal één bestelbusje in de buurt pakketten voor webshops afleveren. Volgens bijna 1 op de 5 ondervraagden leidt dat regelmatig tot gevaarlijke situaties of andere overlast. Met name rond de feestdagen neemt deze overlast jaarlijks sterk toe.Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 inwoners van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven in opdracht van de mobiele verzend- en ontvang-app Wuunder. Uit het door CG Selecties uitgevoerde onderzoek blijkt onder meer dat meer dat 53 procent van alle ondervraagden minimaal een keer per dag een bestelbusje in de buurt ziet. Liefst 68,2 procent ziet wekelijks busjes van verschillende koeriers tegelijk in de buurt.Toenemende online aankopenMede vanwege het snel toenemende aantal online aankopen groeit het aantal bestelbusjes in steden al enkele jaren sterk. Voor Veilig Verkeer Nederland was dat februari dit jaar al aanleiding om te waarschuwen voor gevaarlijke situaties en overlast. De bond kon daarbij echter geen concrete cijfers overleggen, en riep leden op hun klachten over overlast en onveilige situaties voortaan te melden.Gevaarlijke situatiesHet nieuwe onderzoek door Wuunder bevestigt dat veel stadsbewoners veel overlast ervaren door het stijgende aantal bezorgde pakketten. Volgens 18,5 procent van de ondervraagde bewoners leidt dat zelfs regelmatig tot gevaarlijke situaties voor henzelf, buurtbewoners of passanten. Bijna 4 procent ziet de aanwezigheid van pakketbezorgers zelfs wekelijks tot gevaarlijke situaties leiden.Fout-  en dubbel parkerenFout en dubbel parkeren zorgt met afstand voor de grootste overlast. Bestelbusjes blokkeren daardoor het verkeer en veroorzaken opstoppingen. Met name fietsers komen hierdoor regelmatig in gevaarlijke situaties terecht, constateren ondervraagden.Door onverwacht te stoppen, en vervolgens midden op de rijbaan, naast andere auto’s of in bochten te parkeren zorgen de bestelbusjes voor verwarring en chaos. Die kan er gemakkelijk toe leiden dat andere weggebruikers het overzicht verliezen. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje.7 keer per maandAlle ondervraagden laten zelf ook wel eens een pakketje bezorgen. Ruim 40 procent doet dat zeker 1 of 2 keer per maand, nog eens bijna 20 procent bestelt  3 tot 5 keer per maand een product online. Bijna 6 procent van alle ondervraagde Nederlandse consumenten laat vaker dan 7 keer per maand een pakketje van een webshop thuis bezorgen. Niet thuisBijna 1 op de 3 ondervraagden geeft aan dat zij regelmatig een voor hen bestemd pakket niet kunnen aannemen.  Meer dan de helft geeft aan dat zij dit pakketje dan het liefst bij de buren laten bezorgen. Zelf vindt 2 van de 3 het ook geen probleem om een pakketje van een buurtbewoner in ontvangst te nemen.  Bijna 30 procent irriteert zich wel aan voor buren bezorgde pakketten. Het onderzoek naar de Nederlandse bezorgdiensten en klanten geschiedde in opdracht van de mobiele verzend- en ontvang-app Wuunder. 02-12
 • Ahrend brengt het InnovationLAB naar Vakbeurs Facilitair 2017
  Ahrend maakt als eerste organisatie in de kantorenbranche de werkplek ‘slim en persoonlijk’ door technologie zoals sensors en apps te integreren in het meubilair. Daarbij gaat het om het combineren van data die leidt tot informatie waar mensen beslissingen op kunnen nemen. Ahrend legt de nadruk op het individu, niet de technologie zelf. Doordat het gebruik van zowel de ruimtes als het meubilair meetbaar is, is het mogelijk de inrichting aan te passen naar het gebruik ervan. Dit sluit aan bij de toenemende vraag naar flexibele en gepersonaliseerde kantooromgevingen. Tijdens Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2017 kunnen bezoekers deze innovaties niet alleen zien, maar vooral ook zelf ervaren. Ahrend brengt dan zijn volledige InnovationLAB naar de Jaarbeurs Utrecht. Slimme technologie stimuleert productiviteit en vitaliteitSuccesvolle organisaties stimuleren dat mensen samenkomen om te werken, te leren en zich sociaal te verbinden. Ze zijn ervan overtuigd dat het combineren van talent en kennis bijdraagt aan het behalen van een maximaal resultaat. Daarmee is het kantoor niet langer meer een kostenpost, maar plek waar talent samenkomt en kennis wordt gedeeld. Diverse onderzoeken onderstrepen bovendien dat medewerkers productiever zijn als ze collega’s fysiek ontmoeten. Om medewerkers hierin optimaal te faciliteren, ontwikkelt Ahrend innovatieve oplossingen die samenwerken stimuleren. In een flexibel ingerichte werkomgeving is het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wie waar zit en welke werkplekken beschikbaar zijn. De Ahrend Smart Working App helpt medewerkers hierbij en maakt inzichtelijk welke werkplekken beschikbaar zijn en waar collega’s zich bevinden. Samenwerken wordt op die manier een stuk eenvoudiger.Evidence based office designDe Ahrend Smart Working App biedt ook veel voordelen voor facility managers en vastgoedeigenaren. Deze dienst maakt namelijk het gebruik van ruimtes en het meubilair meetbaar. Aan de hand van deze data is het mogelijk om de werkomgeving efficiënter in te richten en kosten te besparen op schoonmaak, onderhoud en energie. Door wetenschappelijk onderzoek te combineren met data over het gebruik van de werkomgeving, brengt Ahrend Evidence Based Office Design in de praktijk en ligt hiermee de weg open voor de toepassing van bijvoorbeeld pay-per-use. In diverse branches is de transformatie van bezit naar gebruik al een feit. Bekende voorbeelden zijn Spotify, Peerby en Netflix. Dankzij de innovaties van Ahrend wordt het ook mogelijk om de inrichting van werkomgevingen af te nemen als een dienst. 02-12

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

01-12-2016 | Kennisprogramma Facility for Future bekend
01-12-2016 | Heijmans beëindigt contract Energiefabriek Tilburg
01-12-2016 | Swyx lanceert SwyxPLUS Conference Manager
01-12-2016 | Bedrijven hebben security steeds beter onder controle
30-11-2016 | Nieuwe dienst stroomlijnt scanacitiviteiten
30-11-2016 | ROCKFON Blanka plafonds vergroten arbeidsproductiviteit
30-11-2016 | D-Link komt met nieuwe 3-megapixel bullet outdoor camera
30-11-2016 | Provincie Utrecht kiest voor Succes Schoonmaak
30-11-2016 | CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center
29-11-2016 | Draagbare zakelijke scanners van Epson
28-11-2016 | Alle kantoren verplicht zuinig met energie
28-11-2016 | Winnaars FM Bachelor en FM Master of the Year scriptieprijzen 2016 bekend
25-11-2016 | CSU ontvangt FD Gazelle Award 2016
25-11-2016 | Gom en Tennant gaan samenwerking aan
25-11-2016 | Stichting Philadelphia Zorg en ICS starten samenwerking
25-11-2016 | VGP is bezorgd over een mogelijke overname van PostNL door Bpost
24-11-2016 | Werkplekken steeds gezonder
23-11-2016 | Gas Unie toont aan hoe aardgas luchtvervuiling kan verminderen
23-11-2016 | Utrechtse ondernemers organiseren middag over deeleconomie
23-11-2016 | Slimme app zorgt voor veilig rijgedrag
22-11-2016 | Hutten uitgeroepen tot beste bedrijfscateraar
22-11-2016 | 5 tips om servicemanagement voordeliger te laten zijn voor je bedrijf
22-11-2016 | Inhaalslag klimaatdoelen met een landelijk Low Car Diet
21-11-2016 | Bunzl zet met nieuwe verpakkingsconcepten in op productbeleving
18-11-2016 | Rond = Gezond. DNA onderzoek verandert onze leef-, woon- en werkomgeving
18-11-2016 | Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie naar Tweede Kamer
18-11-2016 | Koch investeert meer dan 2 miljard dollar in Infor
17-11-2016 | Minder CO2- uitstoot ondanks economische groei
16-11-2016 | DDi introduceert de Transaction Robot
16-11-2016 | Otravo gericht op fysieke en lichamelijke gezondheid van medewerkers
Leeg