Leeg

Nieuws

 • Ahrend brengt het InnovationLAB naar Vakbeurs Facilitair 2017
  Ahrend maakt als eerste organisatie in de kantorenbranche de werkplek ‘slim en persoonlijk’ door technologie zoals sensors en apps te integreren in het meubilair. Daarbij gaat het om het combineren van data die leidt tot informatie waar mensen beslissingen op kunnen nemen. Ahrend legt de nadruk op het individu, niet de technologie zelf. Doordat het gebruik van zowel de ruimtes als het meubilair meetbaar is, is het mogelijk de inrichting aan te passen naar het gebruik ervan. Dit sluit aan bij de toenemende vraag naar flexibele en gepersonaliseerde kantooromgevingen. Tijdens Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2017 kunnen bezoekers deze innovaties niet alleen zien, maar vooral ook zelf ervaren. Ahrend brengt dan zijn volledige InnovationLAB naar de Jaarbeurs Utrecht. Slimme technologie stimuleert productiviteit en vitaliteitSuccesvolle organisaties stimuleren dat mensen samenkomen om te werken, te leren en zich sociaal te verbinden. Ze zijn ervan overtuigd dat het combineren van talent en kennis bijdraagt aan het behalen van een maximaal resultaat. Daarmee is het kantoor niet langer meer een kostenpost, maar plek waar talent samenkomt en kennis wordt gedeeld. Diverse onderzoeken onderstrepen bovendien dat medewerkers productiever zijn als ze collega’s fysiek ontmoeten. Om medewerkers hierin optimaal te faciliteren, ontwikkelt Ahrend innovatieve oplossingen die samenwerken stimuleren. In een flexibel ingerichte werkomgeving is het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wie waar zit en welke werkplekken beschikbaar zijn. De Ahrend Smart Working App helpt medewerkers hierbij en maakt inzichtelijk welke werkplekken beschikbaar zijn en waar collega’s zich bevinden. Samenwerken wordt op die manier een stuk eenvoudiger.Evidence based office designDe Ahrend Smart Working App biedt ook veel voordelen voor facility managers en vastgoedeigenaren. Deze dienst maakt namelijk het gebruik van ruimtes en het meubilair meetbaar. Aan de hand van deze data is het mogelijk om de werkomgeving efficiënter in te richten en kosten te besparen op schoonmaak, onderhoud en energie. Door wetenschappelijk onderzoek te combineren met data over het gebruik van de werkomgeving, brengt Ahrend Evidence Based Office Design in de praktijk en ligt hiermee de weg open voor de toepassing van bijvoorbeeld pay-per-use. In diverse branches is de transformatie van bezit naar gebruik al een feit. Bekende voorbeelden zijn Spotify, Peerby en Netflix. Dankzij de innovaties van Ahrend wordt het ook mogelijk om de inrichting van werkomgevingen af te nemen als een dienst. 02-12
 • Kennisprogramma Facility for Future bekend
  Op 18, 19 en 20 januari 2017 vindt in samenwerking met FMN het vernieuwende vakevent Facility for Future 2017 plaats in de Brabanthallen ‘s- Hertogenbosch en 1931 Congrescentrum. Middels het uitgebreide kennis-programma worden recente ontwikkelingen op het gebied van facility management onder de aandacht gebracht en vertaald naar kansen binnen het bedrijf.In de diverse theater- en congreszalen komen uiteenlopende actuele thema’s binnen het facilitaire vakgebied aan bod. Nationale en internationale sprekers informeren de bezoekers over o.a. big data, smart buildings sociale innovatie, hostmanship en duurzame energie. Er wordt op inspirerende wijze getoond hoe meerwaarde te creëren en in te spelen op actuele thema’s in dit vakgebied.Andrew Price, CCO bij ISS Group, spreekt over het thema: service excellence in een digitale wereld. Hij zal stilstaan bij de impact van technologie en big data op het vakgebied van facilitaire dienstverlening. Daarnaast zal hij ingaan op onderwerpen als ‘Internet of Things’, ‘Cloud & mobile technology’ en ‘artificial intelligence’.Dave Venmans, Stafdirecteur Facilities bij KPMG, is gespreksleider bij een discussie over toekomstige ratio’s en kengetallen. In de afgelopen jaren ziet NFC Index een vernieuwing van werkplekconcepten waarmee de ratio kosten per werkplek aan betekenis kan verliezen. NFC Index ziet daarmee de belangstelling verschuiven naar nieuwe kengetallen, die uniform uitlegbaar en te standaardiseren zijn en verdere ondersteuning kunnen bieden aan de behoefte van de gebruiker.  Wilco van Royen en Frank Dobbelsteijn vertellen over het project ‘Clean2Antarctica’, waarbij een Zuidpool expeditie wordt ondernomen met een zelfontworpen voertuig, deels gemaakt uit afvalplastic, aangedreven op zonne-energie.Dr. – Ing. H.H. Bier van TU Delft gaat verder in op het thema ‘Robotic building’. Hier komt onder andere de robotische omgeving aan bod, waarbij technologie het mogelijk maakt dat gebouwen interacteren met hun gebruikers en omgeving.Jordie van Berkel, Gert Walhof en Arjan van Weele verzorgen de presentatie "Shoppen voor professionals: waarom je inkoop niet aan amateurs kunt overlaten". De presentatie gaat over het inkoopproces en hoe dit het best wel of niet gedaan kan worden.Naast het inspirerende kennis-programma, komen er diverse (innovatieve) exposities, belevingspleinen en side-events. 01-12
 • Heijmans beëindigt contract Energiefabriek Tilburg
  Heijmans en Waterschap De Dommel zijn na constructief overleg overeengekomen dat zij hun samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg beëindigen. Het Waterschap neemt de installatie per 1 december volledig over van Heijmans en wordt vanaf dan zelf verantwoordelijk voor de bediening, onderhoud en verdere optimalisatie ervan. Het betekent dat Heijmans vanaf dan geen financiële en operationele verantwoordelijkheid meer heeft voor de Energiefabriek die sinds juni 2016 zuiveringsslib inneemt en energie produceert.De beëindiging leidt tot een negatief effect op de EBITDA van bijna € 15 miljoen. De effecten vanuit deze overeenkomst worden meegenomen in het lopende overleg met financiers waarnaar reeds in onze trading update van 2 november jl. werd verwezen.Voor het ontwerp en de realisatie van de installatie sloten beide partijen in 2012 een contract dat ook voorzag in het 15-jarig onderhoud ervan. Ook werd vastgelegd dat de volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten bij Heijmans zou komen te liggen.Gedurende de ontwerp- en realisatiefase hebben beide partijen verschillende gesprekken gevoerd over de uiteindelijke uitvoering en het juist functioneren van de installatie. Hoewel deels overeenstemming werd bereikt, is op een aantal punten ook besluitvorming afgedwongen via arbitrageprocedures. Op basis daarvan is de samenwerking in eerste instantie voortgezet. Na heroverweging hebben beide partijen alsnog gezamenlijk geconcludeerd de samenwerking te willen beëindigen. 01-12
 • Swyx lanceert SwyxPLUS Conference Manager
  Het bedrijfsleven is flexibeler en mobieler geworden. Werknemers zijn vaker onderweg dan vroeger, werken vanuit huis of vanaf andere locaties. Dit heeft zijn weerslag gehad op de manier waarop we communiceren: de conference call – ongeacht het kanaal dat ervoor gebruikt wordt- is de ideale manier gebleken om samen te werken én lange afstanden te overbruggen. In dat kader heeft Swyx, de Duitse specialist op het gebied van Unified Communications-oplossingen, SwyxPLUS Conference Manager gelanceerd. Gebruikers van een bestaande Unified Communications-oplossing van Swyx kunnen sinds het begin van Q4 gebruikmaken van de handzame SwyxPLUS Conference Manager. Met de Conference Manager is het bijvoorbeeld mogelijk conference calls voor grote aantallen deelnemers in verschillende virtuele of fysieke vergaderzalen op te zetten. Het beheer van de uitnodigingen gebeurt rechtstreeks in Microsoft Outlook: elke geautoriseerde gebruiker kan vanuit zijn agenda de deelnemers benaderen via de bestaande adresboeken. Een andere handige toevoeging is de mogelijkheid een specifieke toegangscode toe te kennen aan conference calls, waardoor alleen de bevoegde personen kunnen deelnemen aan vertrouwelijke gesprekken. Via een lijst van de vergaderruimtes wordt bovendien snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt dat een vergaderruimte vrij komt; de planning van die vergaderruimtes wordt automatisch gedaan door de Conference Manager. De zakelijke voordelen van SwyxPLUS Conference Manager spreken voor zich: besparingen op tijd en reiskosten, toenemende flexibiliteit van de werknemers en efficiëntere processen, wat de projecttijden verkort en de productiviteit van de werknemers verhoogt. 01-12
 • Bedrijven hebben security steeds beter onder controle
  Het aantal beveiligingsincidenten en de zorgen rond security-issues zijn afgenomen. Vorig jaar stond fraude door werknemers nog bovenaan het zorgenlijstje, nu is dat de veiligheid van gebruikte software van derden. Dat blijkt uit de F5 Networks Infosecurity survey 2016.Ieder jaar polst F5 Networks Nederland de status van informatiebeveiliging op de beursvloer van Infosecurity. De uitkomsten laten over de jaren heen verschillende trendverschuivingen zien. Het aantal bedrijven dat getroffen is door een gerichte aanval is afgenomen, maar betreft nog altijd 48,8 procent van de ondervraagden. Vorig jaar was dit nog meer dan de helft (53,2 procent). Hierbij is een DDoS-aanval de meest voorkomende dreiging, net als voorgaande jaren.Fraude door werknemers daalt stevigOp de vraag wat de grootste zorg is, antwoorden de respondenten vaker dat er helemaal geen zorgen zijn (8,2 procent, vergeleken met 3,6 procent vorig jaar). Opvallend is de daling van de zorgen over fraude door werknemers. Dit stond jarenlang bovenaan, maar is bijna gehalveerd. Vorig jaar noemde 40,5 procent het nog als de belangrijkste zorg op security-gebied; nu wordt het nog maar door 23,5 procent genoemd. De zorg die het meeste wordt geuit (30 procent) is de mogelijke aanwezigheid van beveiligingsgaten in software van derden.Voor volgend jaar ligt dan ook de nadruk op een versteviging van het security-beleid (41,2 procent) en het doorvoeren van beveiliging op gebruikersniveau (33,5 procent). Dit waren vorig jaar ook de twee belangrijkste aandachtsgebieden. Nog altijd blijven veel mensen (39,4 procent) stellen dat security hoger op de management-agenda moet komen, maar dit percentage zakt wel van 55,5 procent in 2014 en 45,3 procent in 2015. Uit het onderzoek blijkt een stijgende interesse in meer inzicht in de verschillende soorten bedreigingen (van 28 naar 33 procent) en een consolidatie van verschillende security-tools (van 26 naar 31 procent).Gevolgen van internetbedreigingenNet als voorgaande jaren is reputatieschade nog altijd de grootste angst (51,8 procent) in de mogelijke gevolgen van een DDoS-aanval. Impact op de dienstverlening blijft op de tweede plek met 41,8 procent. Opvallende daler is de angst dat websites offline raken: vorig jaar noemde 32,1 procent dit nog; het is nu gezakt naar 14 procent. Daartegenover staat een groeiende angst voor omzetverlies: van 15 naar 23 procent.“Doordat we dit onderzoek al wat jaren achter elkaar hebben uitgevoerd zie je aardige trends in security. Internetbedreigingen blijven volop aanwezig maar we lijken ons er steeds beter tegen te kunnen weren. Bedrijven schrikken er niet meer van, hebben de afgelopen jaren kennis opgedaan en de verdedigingslinies versterkt. De veranderingen blijven echter plaatsvinden uiteraard, met telkens weer nieuwe uitdagingen op security-gebied. Het is dus nu zaak om de kennis actueel te houden, en de juiste maatregelen te treffen voor nu en in de toekomst”, aldus René Oskam, directeur Nederland van F5 Networks. 01-12

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

30-11-2016 | Nieuwe dienst stroomlijnt scanacitiviteiten
30-11-2016 | ROCKFON Blanka plafonds vergroten arbeidsproductiviteit
30-11-2016 | D-Link komt met nieuwe 3-megapixel bullet outdoor camera
30-11-2016 | Provincie Utrecht kiest voor Succes Schoonmaak
30-11-2016 | CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center
29-11-2016 | Draagbare zakelijke scanners van Epson
28-11-2016 | Alle kantoren verplicht zuinig met energie
28-11-2016 | Winnaars FM Bachelor en FM Master of the Year scriptieprijzen 2016 bekend
25-11-2016 | CSU ontvangt FD Gazelle Award 2016
25-11-2016 | Gom en Tennant gaan samenwerking aan
25-11-2016 | Stichting Philadelphia Zorg en ICS starten samenwerking
25-11-2016 | VGP is bezorgd over een mogelijke overname van PostNL door Bpost
24-11-2016 | Werkplekken steeds gezonder
23-11-2016 | Gas Unie toont aan hoe aardgas luchtvervuiling kan verminderen
23-11-2016 | Utrechtse ondernemers organiseren middag over deeleconomie
23-11-2016 | Slimme app zorgt voor veilig rijgedrag
22-11-2016 | Hutten uitgeroepen tot beste bedrijfscateraar
22-11-2016 | 5 tips om servicemanagement voordeliger te laten zijn voor je bedrijf
22-11-2016 | Inhaalslag klimaatdoelen met een landelijk Low Car Diet
21-11-2016 | Bunzl zet met nieuwe verpakkingsconcepten in op productbeleving
18-11-2016 | Rond = Gezond. DNA onderzoek verandert onze leef-, woon- en werkomgeving
18-11-2016 | Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie naar Tweede Kamer
18-11-2016 | Koch investeert meer dan 2 miljard dollar in Infor
17-11-2016 | Minder CO2- uitstoot ondanks economische groei
16-11-2016 | DDi introduceert de Transaction Robot
16-11-2016 | Otravo gericht op fysieke en lichamelijke gezondheid van medewerkers
15-11-2016 | Centric wint meeste percelen rijksaanbesteding IV-opleidingen
15-11-2016 | Onderdeel BHV-training nu ook in Escape Room
15-11-2016 | Overlast zwerfafval opgelost door app Fixi
14-11-2016 | Planon Universe officieel gecertificeerd door Serview
Leeg